Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. X

Tabel over Statsudgifterne i Aaret 1805.

Rigsdaler.
Det kongelige Huses Deputater199,954.
Hofholdning110,132.
Hofbetjente samt Stald-Etaten106,766.
Partikulair- og Chatolcassen52,500.
Civil-Etatens Lønninger og Tillæg875,233.
De kongelige Slotte og Bygninger, Theatret135,390.
Ministrene udenlands115,704.
222Rigsdaler.
Det udenlandskeudenlandske] rettet fra: udenlandste (trykkfeil) Departement79,248.
Afrikanske Staler og Consulater154,678.
Adskillige Udgifter, hvorunder det kongelige Bibliothek 681084,850.
Pleie-Anstalter37,500.
Kjøbenhavns Fattigvæsen25,000.
Opmuddringen i Kjøbenhavn50,000.
Korn- og Fourage-Anskaffelse (med Loftleie)669,853.
Kongsberg Sølvværk og Blaafarveværk162,406.
Landvæsenets Forbedring36,399.
Landstutteri6,505.
Skyds- og Deliqvent-Omkostninger7,989.
Diverse Udgifter (Fragt og Reiser)20,079.
Forstvæsenet36,962.
Udgifter i Anledning den nye Matrikul29,784.
Adskillige Refusioner, Livrenter18,969.
Toldbetjenternes Procenter af Told-Indtraderne98,220.
Pensioner572,342.
Extra-Gage160,000.
Landmilitair-Etaten samt Douceur og Marsch-Penge2,781,022.
Land-Rekruterne i Hertugdømmerne55,902.
Rytterhold27,676.
Søe-Etaten1,746,711.
Renter af Statsgjæden1,743,246.
Forskjellige Indretninger12,636.
223Rigsdaler.
Steenbruddet paa Bornholm8,817.
Qvartprocent-Skats Godtgjørelse33,628.
Forstvæsenet51,335.
Etablissementet paa Kysten Guinea51,417.
Præmie for Hval- og Robbefangsten, samt Fiskeriet under Island29,839.
Landeveienes Istandsættelse15,928.
Udgifter ved Glasværket i Norge9,155.
Udgifter ved Saltværket i Norge49,806.
Omkostninger ved Courantbanken 1 Aar27,798.
Mynten4,690.
Vestindiske Øer58,653.
Esrom Canal9,000.
Forskuddet af Landeveienes Istandsættelse75,206.
Courantbankens Seddel-Inddragelse349,284.
Fritzø Jernværks UdgifterSaavel denne Udgift som den ovenfor for Saltværkerne og Glasværkerne maa være mere end erstattet ved disse Indretningers Indtægter. Fritzø Værk gav i Aaret 1805 et betydeligt Overskud, Saltværket havde en god Ballance, og dette maa og have været Tilfældet med Glasværkerne. (Forf. Anm.)25,000.
Qvarantaine-Indretning18,639.
Den synkende Fond379,400.
Extraordinaire Udgifter ved Civil-EtatenHerunder indbefattedes Afdrag paa Kjøbet af Laurvigs Grevskab 240,000 Rdlr. Grev Berehus Gaard 86,000 Rdlr. Til Domhusets Opførelse 76,282 – Godtgjørelse til en Deel af Interessenterne i det ophævede Bryggerlaug 317,900 – (Rathansons Anm.)
960,542.
Diverse mindre Udgifter3,747.
I Alt Rdlr.12,402,402.

224I Aaret 1835 vare derimod Udgifterne for den danske Stat alene, som følger, hvorhos bemærkes, at Ballancen mellem Udgift og Indtægt i Danmark siden den Tid bestandigen er bleven med hvert Aar fordeelagtigere for denne Stat:

Rbd. Sølv.
Til det kongelige Huses Deputater og Appanager422,000.
Deres Majestæters Particulair- og Chatolkasse197,000.
Adskillige Udgifter i Anledning af Kongehuset150,000.
Det Geheime Statsraad12,000.
Embedsmændene under Justitscollegierne, hidtil Rbdr. Sølv270,000.
Fra Aaret 1835 i Anledning af de nye Dikasterier i Hertugdømmerne66,000.
––––––––336,000.
Embedsmænd under Kameral- og Finants-Departementerne567,000.
Embedsmænd under Departementet for de udenlandske Sager229,000.
Andre Udgifter under bemeldte Departement og den afrikanske Consulat-Direction150,000.
Sø-Militair-Etaten:
faste Fond … Rbdr. Sølv1,000,000.
extraordinairt –140,000.
Natural-Præstationer –63,000.
––––––––1,203,000.
225Rbd. Sølv.
Opmuddringsvæsenet45,000.
Land-Militair-Etaten:
faste Fond … Rbdr. Sølv1,978,000.
Landsoldatens Douceur-Penge100,000.
I Natural-Præstationer327,000.
Til Bygnings- og Færstnings-Arbeider72,000.
Til adskillige Udgifter175,000.
––––––––2,652,000.
Renter af Statsgjælden Rbdr. Sølv4,775,000.
Det bestemte Capital-Afdrag961,000.
––––––––5,736,000.
Offentlige Bygningers og Havers Vedligeholdelse327,000.
Christiansborg Slots Fuldførelse100,000.
Universitetet i Kiel, offentlige Bygningers og Havers Vedligeholdelse, lærde Selskaber, Musæer, Grademaalinger, den videnskabelige Fond, Anskaffelser i litterair og artistisk Henseende182,000.
Privat almeennyttige Institutioner10,000.
Adskillige Reise-Understøttelser15,000.
Theatret50,000.
Hof- og Stald-Etaten, Gager indberegnede382,000.
Reqvisiter ved Contoirerne under de civile Departementer67,000.
Adskillige mindre Udgifter under de civile collegier30,000.
Straffe-Anstalter, Sundheds-Politi38,000.
Industrie- og Fabrikvæsen35,000.
Handels- og Consulat-Udgifter12,000.
Vestindien Rbdr. Sølv 39,000.
226Ostindien og Guinea80,000.
––––––––119,000.
Grønland og Island21,000.
Honorarer og Gratificationer til civile og militaire Embedsmænd, Lærde og Konstnere193,000.
Gaver til Enker, Pensionister og Embedsmænds Børn80,000.
Kjøbenhavns Fattigvæsen, Hospitaler, milde Stiftelser, Skadelidte med Flere111,000.
Vartpenge og Pensioner, opførte paa Finantskassens aftagende Pensions-Liste, som i Aaret 1817 var 800,000 Rdlr416,000.
Den almindelige Pensionskasse, (som udenfor Finantsernes Bestyrelse har sine øvrige Indtægter af Post-Indtradernes Overskud og af sine egne Fonds i Statspapirer)100,000.
Matriculeringen i Danmark10,000.
Stutterivæsenet23,000.
Kanal- og Fyrvæsenet42,000.
Porto for Forsendelser K. T. med Pakkeposten32,000.
Aarligt Bidrag for at sætte den alm. Enkekasse i Stand til at udbetale Pensioner i Hertugdømmerne med samme reelle Beløb som før Forord. 5 Januar 181332,000.
Omkostninger ved Stænderforsamlingen40,000.
Der dog siden skulde erstattes Finantserne ved Repartition.‹…›
Til uforudseelige Udgifter anslaaes100,000.
Aarligt Bidrag for at sætte den alm. Enkekasse i Stand til at udbetale Pensioner i Hertugdømmerne med samme reelle Beløb som før Forord. 5 Januar 181332,000.
Omkostninger ved Stænderforsamlingen40,000.
Der dog siden skulde erstattes Finantserne ved Repartition.‹…›
Til uforudseelige Udgifter anslaaes100,000.
I Alt14,266,000.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.