Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. II

Huset Wolffs & Dorville, som dengang vare de norske Trælasthandleres vigtigste Commissionairer i England, opgiver de Summe, som i Norge confiskeredes, saaledes:

2,266 £8 s.7 dHenrik Gerner, Moss.
1,373 –3 –6 –Magnus Thyrholm, Do.
1,274 –= –= –Hans Jensen Blom, Skien.
640 –8 –8 –Christen Heyerdal, Christiania.
199 –5 –6 –Johannes Berg Do.
230 –= –= –Daniel Ellefsen, Do.
141 –3 –1 –Salomon Clausen, Do.
130 –11 –8 –Sivert Rud, Moss.
136 –16 –= –
6,441 £17 s.= d

Den danske Consul i London, Jens Wolff, klager i sin Bog «Appeal and Memorial, London 1833» baade over Confiskationen selv, som han anseer stridende mod Folkeretten, og derover at han, som dansk Consul, deri blev indlemmet. Derhos oplyser han, at disse hans Debitorer liqviderede deres Gjæld tildeels med 1 Schilling Sterling i Pundet. Der var vel og norske Debitorer til andre engelske Huse, som opgave deres Gjæld til Staten; men neppe vare de enten mange, eller Summerne af Betydenhed.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.