Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. XXII

480Strømstad den l6de Juni.

Jeg havde for længe siden burdet besvare den lille Billet fra Prædikestolen,Den svenske Udgiver tilføier i en Note: «Rapporten om Tilbagetagendet af Positionen ved Præstebakke skreves og dateredes Prædikestolen i Præstebakke.» langt opbyggeligere end mange Prædikener; men jeg har havt Fandens meget at gjøre her. Flaader, Kapere, og i Gaar en 8 Miils Recognoscering, som bliver mig nyttig, have borttaget min Tid. I Morgen skal jeg have den Ære at komme til Næsby, da vi skulle raisonnere à fond over hvad som bør gjøres og lades, hvorved tillige alle mine Hemmeligheder, komne fra den store Kilde, skulle udflyde i deres Skjød. Possen er da tillige in loco.

Præstebakke var en slet Position med en liden Trop, og slettere i daarlige Hænder. Dette var min Tanke, og det fra første Stund Vegesack sagde til mig «jeg har lagt Knorring i Præstebakke.» Men hvorledes kan det hjælpes, naar det engang er gjort? En Tusinde Alen bagen for det Sted, hvor Knorring stod, paastaae de, som have seet Positionen, at der Intet var hændet ham; men vor fordømte Kjærlighed til Huus og til Ideer, som hænge ved Inddelingsværket, vil længe skade denne Armee, om dette ikke forandres. Men vi skulle videre tale herom, min bedste Ven. Nu Farvel – Høiagtelse og Venskab!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.