Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. XXIV

«Sparre vil have underrettet Dem, min bedste Ven, om Oxenstjernas Død; jeg er i alle Henseender utrøstelig; en Søns Tab havde maaskee givet mig mindre Chagrin. Men mine Skjebner ere nu ikke at betragte anderledes end en Kjæde af paafølgende Ulykker og Sorger. B…Bergenstråle. gjør Sottiser og vil gjøre flere, siden Oxenstjerna ei mere leder ham, retirere, springe, see Millioner Danske, udtænke Planer for dem, og skabe deres store Forsøg med en levende Indbildning, som gjør dem til Alt, og os til Intet. Blandt andre Dumheder skriger han paa Secours fra Posse, som ikke kan give ham nogen. Maaskee er 484Strømstad i dette Øieblik forladt og Hr. B… i en fortrolig Samtale med Præsten i Tanum om gamle Begivenheder.

Men det var ikke herom, jeg vilde just precis tale med Dem. Det var om vort store Antal Kanoner ved Tyxmarken. Sextenpundiger Hanbitzer burde snarere staae i Reserve end trækkes frem; thi deres Porté synes mig for kort med Hensyn til den paaregnede Effect. Examineer dette nøiere, og gjør, som De finder bedst. Det siges at vor store Flaade gjør Merveiller.Talen er vel her om Finland. Vegesacks Affaire er ikke farlig, undtagen at mange Officerer bleve blesserede, som er Fanden saa ilde hos os. Hils August o.s.v.
Deres ydmyge Tjener og Ven
G. M. Armfeldt.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.