Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. IV. 1

Udtog af en Rapport fra Hr. Rist, forhen Dansk Chargé d’Affaires i England, til Statsministeren Grev Bernstorff. London den 27de Septbr. 1807.

«– – Det var sandsynligen for at forøge Vægten af disse Bemærkninger, at Hr. Canning i Gaar, da han forelæste mig sit første Udkast til dette Hofs bestemte Forslag, har troet at burde tilføie en Oversigt af de Følger, som det vilde have for os, om vi afsloge en Overeenskomst. Han forelæste mig derpaa følgende 5 Trudsler, som deri vare angivne:

1) Confiskation af alle vore Skibe, som ere, eller maatte blive anholdte.

2) Vore Coloniers Indtagelse.

3) Vor Handels Ødelæggelse.

4014) Muligheden at man kunde blive nødt til at lade svenske Tropper rykke ind i Kjøbenhavn.

5) Den Nødvendighed man kunde komme i at belønne og skadesløsholde hans svenske Majestæt med Besiddelsen af Norge.

Imidlertid har Hr. Canning fundet det Passende, at udelade disse Trudsler af Copien af den verbale Note, som han har sendt mig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.