Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. IV. 2

Udtog af en Rapport fra Samme til Samme. London den 2den October 1807.

Jeg havde Grund til at troe, at Hr. Merry var reist, da han i Gaar Formiddag kom til mig for at sige mig, at Efterretninger, som hans Regjering nyligen havde faaet, havde forsinket hans Afreise, og opvakt det Ønske hos Hr. Canning at see mig endnu en Gang hos sig, før han afsendte ham. Som en Følge deraf indfandt jeg mig hos Ministeren, ledsaget af Hr. Merry. Gjenstanden for denne Samtale var at underrette mig om, at en Coureer var ankommen denne Morgen, som havde bragt Bekræftelsen paa hans svenske Majestæts Beredvillighed til at samvirke med hans engelske Majestæt til fælleds Interesse, i det Tilfælde man behøvede Sammes hjælp, eller med andre Ord, at svenske Tropper vare rede til at afløse den engelske Regjerings Tropper i Sjælland, dersom de sidste, enten formedelst Capitulationen eller en anden Bestemmelse, skulde blive nødte til at rømme denne Øe.

Hr. Canning tilføiede til Slutningen, at han havde villet foreslaae mig endnu at benytte mig af Hr. Merrys Afreise, for at opfordre min Regjering til at indgaae en Forening, hvis Afslag ufeilbarligen vilde have Sveriges Medvirkning til Følge, 402og for at forestille Samme Nødvendigheden af snart at komme til et prælimnairt Forlig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.