Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 3

av Jacob Aall

Forord

Siden 2den Deel af «Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800– 1815» udkom, har Norden tabt deres elskelige Forfatter, Hædersmanden Jacob Aall. Efter langvarige Lidelser endte han sit daadfulde Liv paa Næs Jernværk, den 4de August 1844, i en Alder af 71 Aar. Pennen faldt af den lidende Oldings matte Haand, medens han var beskjæftiget med Omarbeidelsen af Erindringernes 3die og sidste Deel. Da han anede, at Døden vilde hindre ham i at forelægge sine Landsmænd denne Deel, som han udarbeidede under en smertefuld Sygdom, anmodede han paa sit Dødsleie Undertegnede om at tage sig af Udgivelsen. Jeg lovede at opfylde denne Anmodning og troer at have imødegaaet et almindeligt Ønske ved at udgive denne hans Svanesang uden Forandringer og uden Tillæg, idet jeg har betragtet den som et Dokument, der burde forelægges mine Landsmænd uforandret endog paa Steder, hvor jeg var overtydet om at Forfatteren, hvis han havde levet, vilde have gjort Forandringer og Tillæg. Jeg haaber, at Erindringernes Læsere ville undskylde de Savn og de Mangler, som ere en nødvendig Følge af at en Forfatter ei selv kan lægge sidste Haand paa sit Arbeide.

Jeg er overbeviist om at handle efter hans Ønske, naar jeg paa hans Vegne bevidner alle dem, som ved Bidrag og Bemærkninger have understøttet ham i Udarbeidelsen af dette Verk, den Tak, som saa ofte lød fra hans Læber til hans nærmeste Omgivelse. Ethvert Bidrag, enhver Oplysning fra Vennehaand, som angik hans Erindringer, foraarsagede ham saa megen Glæde, at han derover ikke sjelden i den Grad oplivedes, at han for en Tid glemte de langvarige Lidelser, fra hvilken kun Døden kunde befrie den ædle og taalmodige Korsdrager.

Holts Præstegaard, den 31te Decbr, 1844.
A. Faye.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 3

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.