Ervingen

av Ivar Aasen

Syttende Scene


Hermann. Trond.


    Hermann.

Kom hid og lad os sætte os her; saa er der ikke nogen, som forstyrrer os. Saa du traf altsaa Prokuratoren?


    Trond.

Eg fann han fyrr, en eg ventade, og eg hadde endaa so nær vordet for sein; for han hadde slik ei Hast paa seg, at dat var fælt.


    Hermann.

Det var slemt, at han ikke skulde have Tid til at skrive nogle Ord til mig. Men siig mig nu nøie og tydeligt hvad han sagde om Brevene.


    Trond.

Han sagde, at dat er inkje rett til aa lita paa med Jordi; for Ervingen heve endaa sin Rett uspilt, og ifall han er nokot fyre seg, og han inkje forseinkar seg elder gløymer nokot, so heve han Vinningi.


    Hermann.

See saa! Aa nei, han forsømmer sig nok ikke. Men er du nu vis paa, at du forstod hvad han sagde?


    Trond.

Ja, dat er eg viss paa; for han var baade tyd og blid og greidde dat so væl aat meg, at eg maatte skyna dat.


    Hermann.

Naa! paa den Maade vil Sagen altsaa ende med en Udkastelste. – Men imidlertid saa anseer jeg dog ikke Sagen som afgjort endnu. Vi skal nok nappes om det en Stund, førend jeg giver mig tabt. – Men det er sandt: nu skulde vi have talt noget nærmere om dette Giftermaalet; jeg har talt om det med min Datter, og jeg tænker nok, at hun føier sig; hun gav rigtignok ikke sit fulde Samtykke, men jeg tænker dog, at det kommer.


    Trond.

Ja, men eg tykjer, dat er leidt aa bry og plaaga Gjenta soleids. Naar inkje Hugen og Hjartat vil dan Vegen, so vilde dat vera Synd aa lokka elder nøyda henne til dat. I dan Saki maa ho hava sin eigen Vilje.


    Hermann.

Du har kanskee ikke saa megen Lyst til det nu som før?


    Trond.

Dat var inkje fyre dan Skuld: eg kunde vel hava Lyst; men eg heve tenkt meg um og sleget dat ifraa meg, sidan Gjenta inkje likar dat sjølv.


    Hermann.

See saa! Jeg havde just en Mistanke om dette. Der maa være kommet nye Omstændigheder til. Dette der om «Hugen» og om «Hjarta» forekommer mig at være nye Talemaader; det Verset stod ikke i Visen, da jeg hørte den sidst. Men jeg skal saamen ikke gjøre flere Skridt i den Anledning; det er mig ikke saa forfærdelig meget om at gjøre, og der kunde ogsaa være visse Fordele ved, at det gik forbi. Den som ikke faaer, han slipper for at takke. Og dermed skal den Sag være afgjort.

(Gaaer lidt tilside.)

    Trond (ved sig selv.)

No kann du segja kvat du vil. D’er alltid ei Gjenta te faa, men d’er inkje alltid ei slik Jord te faa.

(Gaaer).

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Ervingen

Da Ivar Aasen ga ut syngespillet Ervingen i 1855 var det det første skuespillet som ble utgitt på landsmål. Alle rollefigurene bortsett fra en snakker landsmål. Stykket inneholder flere kjente Aasen-sanger, for eksempel «Dei vil alltid klaga og kyta» og «Her er det Land, som hugar meg best».

Handlingen i stykket er knyttet til odelsretten til gården Flaavig. Gården tilhørte opprinnelig familien til Aamund, men ble solgt til Hermann Sauenbach. «Arvingen» Aamund kommer tilbake til bygda etter mange år på reise og forelsker seg i Hermanns datter.

I 1874 ga Aasen ut en revidert og forkortet versjon av skuespillet, og det er denne versjonen som er blitt utgitt i senere utgaver og brukt som grunnlag for oppsetninger. Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1855 og inkluderer også faksimiler av sangnotene som er trykket bakerst i utgaven.

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.