Eventyr

av Regine Normann

Jan matros

99Det var en gang en seilskute som lå og drev i dødstillen ved en fjern, ubebodd kyst. Gufset det op med en liten vindkjøle så pass at seilene fyltes, døde den like brått som den var kommet, og strømmen tok skuten og sopte den innunder land igjen.

Da de hadde ligget der og drevet et par ukers tid eller vel så det, fikk de se en skummende elv som fosset ut i havet; langs elven var det vakre trær og grønt gress, og kapteinen lot størsteparten av mannskapet få lov til å ro i land både for å hente vann og forat de kunde forlyste sig i det grønne.

100Men de måtte love ikke å fjerne sig mere enn et børseskudd fra skibet, saa de kunde være fort ombord igjen i tilfelle det blev vind.

De fulgte elven, og da de hadde gått en stund, kom de til en fager, liten dalsenkning hvor det vokste så overdådig rikt med alleslags spiselige bær, at de blev gående der og plukke og spise til de ikke orket røre sig, og så sovnet de.

Men Jan matros, som var den yngste av dem alle, åtte ikke hug til å sove. Han vandret lenger og lenger innefter dalen, og dess lenger han gikk, dess fagrere blev det med bær og blomster og fugler med skinnende fjær. Til slutt blev han trett og la sig i gresset og sovnet, han også.

Best det var, smalt det et skudd. Det hadde tatt på å klare, og mannskapet skulde forte sig ombord.

De rauste op av søvnen og la på sprang ned til stranden.

Men da de skulde telle efter om de var der alle, så manglet Jan matros. Og de ropte, og de skjøt med pistol, og de blåste i et digert horn, men ingen Jan matros kom, og så måtte de ro ombord og seile ham foruten.

101Sent på dag våknet Jan matros. Han løp nedefter dalen, men kameratene var der ikke, og da han nådde stranden, øinet han skibet langt ute på havet, og det fjernet sig og blev mindre og mindre, til det svant og blev borte.

Han blev så full av sorg at han både gråt og klaget der han stod forlatt av alle. Mørkt blev det også, og han tok og lette sig et skjul for natten oppe i et høit tre og bad sin sjel Gud i vold.

Næste morgen, straks solen rant, gav han sig på vandring for å finne frem til folk. Han gikk den dagen og en dag til, og så kom han til en stor skog, som var så tett at det næsten ikke var råd til å slippe frem. Men han smøg og han krøp og blev så sundrevet og fillet som den verste fant, og langt om lenge kom han til en åpen plass inne i tykkeste skogen.

Midt på plassen lå et stort, gulmalt hus, og i døren stod en fin jomfru og svalte sig.

Jan matros hilste og spurte om han måtte få lov til å komme inn, for han var så sulten og utkjørt av å bryte sig vei gjennem skogen at han var nær på å dø.

«Å, arme dig, se å kom dig videre så fort du kan,» sa jomfruen. «Her bor det bare 102røvere, og får de se dig, tar de og hugger dig i småbeter.»

Men Jan matros var like glad med hvad de gjorde med ham. Mat og hvile måtte han ha, sa han, og så slapp hun ham inn.

Da han hadde spist og sovet, fortalte hun ham at hun var en prinsesse røverne hadde tatt. De holdt henne skjult her inne i tykkeste skogen forat ingen skulde finne henne. Men kom han nogengang paa sin vei gjennem verden forbi hennes fars kongsgård, måtte han gå innom og hilse og si at hun levde i lengsel og i sorg efter dem der hjemme.

Og så bad hun ham atter igjen om å forlate huset i skogen før røverne vendte hjem til kvelds.

Men Jan matros sa at enten fikk de fare begge eller ingen. For han var ikke den kar at han forlot henne bare for å frelse sig selv, sa han.

Da prinsessen forstod det var alvoret hans å bli, hentet hun en pung med gullpenger og gav ham. Og så bad hun ham gjemme sig i skogen til røverne var kommet vel i hus. Så skulde han freidig gå inn til dem og si «Goddag, kamerater!» Resten blev det vel en råd med, sa hun.

Jan matros gjorde som prinsessen bad 103ham, og da røverne vel var kommet hjem, gikk han inn til dem og sa:

«Goddag, kamerater!»

De rauste op fra bordet alle som en og ropte: «Er du vår kamerat?»

«Det jeg ikke er, kan jeg bli,» sa Jan matros og klemte pungen mot bordplaten så gullpengene trillet utover.

Men da røverne så alle gullpengene, ryddet de plass for ham ved bordet og bad jomfruen bære frem mat og klær til den nye kameraten deres.


Næste morgen, da de stod ferdige til å dra ut, sa røverhøvdingen, at nu hadde en fremmed funnet vei til huset i skogen, og snart kunde det komme flere. Han vilde derfor foreslå at de blev hjemme efter tur en ad gangen for å passe på prinsessen, og idag var det hans tur.

Alle de andre drog i vei; men da de var kommet et stykke fra huset, skilte de lag og red til ymse kanter. Jan matros vikte hesten sin inn i tykkskogen og la sig til å sove, for prinsessen hadde fylt alle lommene hans med gullpenger, så han trengte ikke å plyndre og røve.

104Om kvelden, da hver især skulde syne frem fangsten sin, hadde Jan matros mere enn alle de andre tilsammen, og røverne var enige om at det var en gild kamerat de hadde fått. Slik gikk det dag efter dag. Bestandig hadde Jan matros den største fangsten, og røverne ante fred og ingen fare.


Men i stillhet var Jan matros og prinsessen blitt enig om å flykte sammen, når det blev hans tur til å passe huset; og da dagen kom, valgte de de to flinkeste hestene og tok så mange penger de med rimelighet kunde bære på sig, og red til den motsatte kant av den røverne hadde tatt om morgenen.

Da det led frem på dagen, kom de til en liten stue ved veikanten. Der stanset de og gikk inn.

Der satt en fattig kjerring ved peisen og bandt på en hose, og henne bad de så vakkert om et skjul å gjemme sig i, for de ventet røverne hvert øieblikk, sa de.

«Det eneste skjul jeg har å by på, er kjelleren under gulvet her,» sa kjerringen. «Men der ligger mannen og sønnen min lik, og selv er jeg for utfattig og arm til å få dem i kristen jord.»

106Men prinsessen og Jan matros sa at kjelleren var mere enn god nok for dem, bare hun vilde slippe dem nedi og si til røverne, når de kom, at hun ikke hadde sett dem fare forbi. Og de skulde gi henne såpass mange penger for det hun gjorde mot dem, at hun kunde begrave mannen og sønnen på kristen vis og enda ha nok tilovers for sig selv resten av levetiden.

Ja, kjerringen lukket dem da ned i kjelleren og sopte vedrusk og sand over luken; men hestene leide hun inn i skogen.

Ikke før var det undagjort, så kom røverne sprengende på skumsvette hester. De spurte om hun hadde sett en jomfru og en gutt dra forbi.

Ja, kjerringen hadde da det! Men det var alt gått mange timer fra hun så dem, så tenkte de nå dem igjen, fikk de forte sig, sa hun, og pekte i den retning flyktningene hadde tatt.

Røverne sprengte videre uten å si takk for rettledningen. Og da hun ikke kunde skimte dem lenger, lettet hun på luken og bad rømlingene komme sig unda det forteste de vant.

De takket for hjelpen, gav henne rikelig med penger og drog til den motsatte kant av den røverne hadde tatt.

107De red så lenge det var fremkommelig med hest, siden tok de foten fatt, og langt om lenge skimtet de havet mellem trestammene og et skib som lå for anker.

Da tok prinsessen av sig den venstre skoen og gav Jan matros den. Og så tok hun ringen av fingeren og brøt den midt i to, og halstørklæet sitt delte hun, og gav Jan matros den halve ringen og det halve tørklæet som pant på at hun aldri vilde gifte sig med andre enn ham.

Nu vilde lykken det så vel, at skibet de hadde sett ligge for anker, var utsendt av kongen for å lete efter den bortkomne datteren, og gleden blev stor, da prinsessen sa hvem hun var.

Men kapteinen ombord på skibet syntes det var en bespottelig skam at en simpel matros og ikke han selv hadde frelst prinsessen ut av røvernes vold, og en natt kongedatteren sov, tok han Jan matros og 108satte ham i en båt uten seil og uten årer og forlot ham midt ute på det åpne hav.

Det blev en hård og bitter natt for Jan matros. Skibet med prinsessen ombord fjernet sig mere og mere og blev borte inne i mørket, og selv drev han hjelpeløs om i den ribbede båten og kunde ikke nå henne.

Han sørget så tungt at han sovnet der han satt, og våknet igjen av at nogen satt i båten og rodde så sjøen fosset om fremstavnen. Men han kunde ingen se.

«Er det en ond ånd som ror båten for mig i natt, så vik fra mig i Guds navn; men er det en god ånd, så si mig hvem du er,» sa Jan matros.

«Du skal ikke være redd,» svarte det. «Vi er de to dauingene som du hjalp i kristen jord, og vi er kommet for å føre dig til kongens gård.»

Og båten gikk så fort at fugl ikke vant å følge, og best det var, nådde han skibet. Han ropte op om kapteinen vilde ha bud med til kongen, men det var ingen som svarte.

Da han nådde byen prinsessen var fra, klædde han sig ut i sid kofte og grått hår og skjegg og tok tjeneste i kongens gård som vedhugger.

109Langt om lenge kom skibet, og det blev stas og herlighet, kan du vite. Kapteinen skulde ha prinsessen, for kongen hadde lovt datteren og halve riket til den som frelste henne fra røverne, og det blev laget til bryllup med en gang.

Men prinsessen gråt og vegret sig, og sa at hun ingen annen vilde ha enn ham som åtte maken til skoen og andre halvparten av halstørklæet og halve ringen. Og for å føie henne lot kongen lese fra alle kirkebakker, at den som kunde skaffe de tre tingene, skulde få prinsessen og halve riket.

Det gikk ikke mange dagene før det yrte og krydde i kongsgården med folk som kom med umake sko, halve halskluter og isundbrukne gullringer, men ingen var maken til dem prinsessen gjemte.

Til sist kom den gamle vedhuggeren stavrende inn til kongen og prinsessen. Han hadde en umake sko, en halv halsklut og en isundbrukket ring, sa han, og spurte om lov til å syne dem frem.

Hoffolkene lo og drev gjøn med gamlingen, men kongen bad ham værsgod komme frem med tingene, og straks prinsessen fikk se dem, fløi hun om halsen på vedhuggeren og rev av ham parykken og det falske skjegget.

110Da Jan matros stod der ung og vakker, fortalte hun at det var han og ingen annen som hadde frelst henne, og ham vilde hun gifte sig med.

Men da kongen fikk vite hvor ugudelig kapteinen hadde fart frem mot Jan matros, blev han dømt til å slites mellem tolv utemte hester.

Men Jan matros fikk prinsessen og halve kongeriket, og er de ikke døde, så lever de ennu.

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eventyr

Regine Normanns Eventyr ble utgitt i 1925 og innledet sluttfasen av hennes forfatterskap, hvor hun kun ga ut korte fortellinger, eventyr og sagn. Samlingen inneholder 11 eventyr, blant de mest kjente er «Ringelihorn», «Havmannens sønn» og «Prinsessen som gikk til jordens hjerte». Eventyrene er preget av nordnorsk natur og tradisjon.

Boken er korrekturlest og tilrettelagt av Bachelor-studenter i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet høsten 2018.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.