Fabler og Hændelser

av Tryggve Andersen

Døden ombord

97Det led ut i december, og den gamle barken var paa reis fra Sydafrika til St. Thomas for ordre. Landet var svundet av sigte for nogen dager siden, kapduenes rastløse flokker gad ikke følge med længer, og selv de ihærdigste to-tre albatrosser hadde svigtet skuten, saasnart der blev kjending av sydostpassaten at faa. – Fugl liker sig nemlig ikke dér, hadde kapteinen forklaret sin passager, forhenværende theologisk student, waterclerk og hotelportier Jens Dahl; den blir sjelden at se. Og i det hele var det ødslig og ensomt paa de kanter og dyrelivet fattig. Hist og her skvatt en liten stim flyfisk op, imellem tumlet enkelte springerer og boniter for baugen, eller en sulten delfin snuste i kjølvandet – det var alt.

Men passaten narret dem, brisen løiet 98av igjen, og skuten kunde bli liggende og drive uten styring vakten igjennem. Himlen hævet sig ren og tindrende op fra horizontens lave ring av florlet dis. Sjøen gik i runde, blanke smaadønninger, bare av og til snæret svak krusning av et vindpust havet, mørknet vandets festlig vakkre, blaa farve og naadde ombord som et svalende blaff.

Naar Jens Dahl ørkesløst bøiet sig ut over rækken og lot blikket bindes av dypets vidunderlige pragt, var det tilslutt, som skimret der ham imøte fra den uendelige avgrund brede straalebundter fra en sælsomt mild, blaa sol. – –Neinei, en sol skinnet ikke paa den maaten. Saa mildt lyste det kanske av den fjerne blaa blomst, han hadde hørt nævne i sin ungdom.

Mange aarene skilte ham forresten ikke fra den tiden, han kaldte sin ungdom, og den han nødig gad huske likefrem, fordi han igrunden misundte sig selv fra dengang; men de hadde været rike paa savn og lidelser, og det kunde visst aldrig falde ham ind at mene sig ung mere. Nu hadde han for 99gode ord og billigste pris skaffet sig overfart med dette skibet til Amerika, om det skulde lønne sig at lete efter lykken i den verdensdel. En steds grodde den sagtens; gammel nok til at tvile paa det var han ikke blet. Og han var passager og ørkesløs og pligtet at lâte sig og dyrke sine griller, og han blev staaende ved rækken og hænge. Dette var hans første tur med et seilskib.

– Folkene hadde det travelt, fuldt op at gjøre. De skurte og skrubbet og skrapet dækket og rufvæggene og hyttevæggene, for der skal jo støtt skrapes og males ombord paa en skute i passaten, endda det uken efter der er pusset og malet, gjerne kan være styggere end før, især hvis fartøiet er en ærværdig, luvslitt trusk. – Han hadde ikke lagt videre mærke til dem, kjendte dem neppe av utseende og var helst litt kjed av den evindelige støien deres. En har lov til at holde nervøse fornemmelser og, mens én er fin mand og passager.

100En dag blev et par av mandskapet syke indfandt sig agterut og ba skipperen om medicin. Dahl ænste det ikke synderlig; de klaget ikke over værre end ugrei mave og gigt i benene, og det kunde ikke bli alvorligere historien. Han hadde desuten hat lignende ærgrelser selv i det sisste, taalte ikke den ufordøielige skibskosten og brygget just paa en spydig avisartikel om det uheldige i, at norske skib fragtet med med sig det nationale stabur paa langfart i troperne. Han hadde kunnet skrive avisartikler i sin ungdom, og det skulde være morsomt, hvis den evnen ikke var tapt; han vilde forsøke.

Men en morgen meldte sig en stærk, kjæk svenske med føtter, som var hovnet slik, at han ikke kunde bruke støvler. Og faa døgn senere var hævelsen steget til knærne og laarene; ansigtet var blet rødt og svullent, øinene sprængte og glinsende, og han pæste av aandenød. – I dette tilfælde var saken virkelig alvor, det skjønte alle, og da passageren hadde det kammerset agter, som 101egentlig burde været sykerum, blev tømmermandens værksted laget i stand til svensken og en køie slaat op der. Det var nogenlunde stort og luftig, og én kan ikke la en syk mand ligge i ruffen og krympe sig, sa kapteinen til Dahl; det vilde skræmme og demoralisere guttene. Sykepleien ombord den var mest skipperens og tildels styrmændenes hverv; det var ikke ofte matroser hadde lyst og mot paa den sjauen.

Naa, trofastere var ikke sjøfolks opskrytte kameratskap, tænkte Dahl. Men han tidde med det, vilde ikke krænke den braasinte gamle skipperens standsære.

Og nu bandte de baade i kahytten og i ruffen den skrale, ustadige brisen og længtet efter redelig sydostpassat: Muligens kunde der bli føie til at anløpe St. Helena – muligens …

Saa, det kunde altids bli en avslutning, og Dahl vilde gjerne set den øen og Napoleons grav –

– Fan hente Napoleon og hans grav! svor skipperen. Tøis ikke saa dumt. – Det 102blev en slem utgift, og han maatte huske paa rederiet og aktionærene, sukket han og kvidde sig.

– – – – Saa hændte det en søndagsmiddag, mens kapteinen, begge styrmændene og passageren sat paa hyttetaket, i skyggen av mesanen, og røkte snadde, at svensken kom stabbende fra værkstedet forbi storluken. Der var noget paa færde med ham, det trak i ansigtet hans, kindene blusset. De blev stille med det samme. – Skipperen kremtet og reiste sig. Naa, aassen har du det gutten min? spurte han svært rolig.

Svensken stanset og stod og vugget paa det gyngende dæk, fegtet svimmel med hændene for at holde likevægten, og hans vidaapne, rødsprængte øine glante i sløv angst mot dem. – Aassen har du det?

– Aa – jag er sjuk – mycket sjuk – kapten. Graaten hugg ordene op, men han taaregraat ikke.

Skipperen entret stølt ned trappen til stordækket. – Jasaa, det er daarlig, du 103– jasaa, det er det, sa han lavt og grep ham i armen. Det er ikke værdt at forlate køien, gutten min. Gaa og læg dig, du –. Og han leiet og støttet ham bortover til værkstedet og smaapratet og tullet med at trøste. Det tør nok være, det gir sig dette –

Dahl saa efter dem. – Han var paa graaten, sa han langtrukkent og likesom forundret.

– Men han graat ikke, svarte styrmanden og ristet paa hodet.

Andenstyrmand kakket ut av snadden sin. – Beri-beri, mumlet han og ruslet trægt unda; hittil hadde der raadet en fælles sky for at gjætte paa, hvad slags sykdom det var.

Kapteinen vendte tilbake fra værkstedet, dygtig opspilet og het, og viftet sig med lommetørklæet og trampet rundt skylightet med korte, hissige skridt. Det er skitt med Karl Olsson, stakkar – det er vist ingen hjælp for ham, doktorer og hospitaler kunde snaut hjælpe ham mer … Hm, 104jeg tror, vi kunde slettes ikke række land betids for ham. Nei, naar tæringen er saa langt, saa – kjøttet rigtig raatner av ham, han blir tyndere og spissere i rompa for hver dag – kjøttet rigtig raatner av ham. Det er ingen hjælp for galopperendes tæring, forsikret han og satte øinene kvast i styrmanden, som spurte: – Er han hoven om brystet – heroppe? Ovenfor maven?

Det hadde han jo været hele tiden det. Men det var ikke større hævelsen i læggene, pratet skipperen og myste fortænkt. – Uf, han fik saa vondt i hodet av at være inde hos ham, og det kom vel av den usunde luften. Hævelsen i læggene er minket, brøt han høit av, svingte hen til kappen og forsvandt i kahytten.

– Det var til mig det om tæringen, smilte styrmanden likesælt. Han vil indbilde mig, det er tæring, men jeg har set beri-beri før –.

– De skulde ikke drøfte spørsmaalet i mit nærvær, sa Dahl tørt. Jeg er passager og vil ikke oppi skibets affærer. Ved 105middagsbordet hadde kapteinen git ham et halvt løfte om anbefaling til en skibshandler i Vestindien, og det kunde altid være en chance.

– Nei, brummet styrmanden og tygget paa bartene. Rimelig, at De ikke det vil –

– Skal vi spille dam? foreslog Dahl hastig. De hadde bræt og brikker ved haanden, og de spilte dam til to pence spillet og syntes, de glemte Karl Olsson og elendigheten hans for en stund.

Men den natten hadde Dahl vanskelig for at sove. Skulde sygdommen være smitsom, blev det en harmelig lykke for ham at sættes klein i land i Amerika og risikere at bli hjemsendt. Han vilde ikke hjem som en fattig stymper og bli til spot og spe for familien sin. Og han vandret time efter time paa dækket og gruet sig for utsigten til den skjæbne, og da blev han vâr, at der mest ikke blev talt om andet end beri-beri blandt mandskapet. De stod parvis langs rækken og snakket næsten 106hviskende, saa han bare fanget brudstykker av sætningene.

– – – Dette hændte søndag. Godveiret og den løie, omskiftelige vind holdt sig den uken, men nordover ràk barken, og varmen blev brysom. Folkene hev alt tøi, de skikkelig kunde, slængte trøie og vest, skor og strømper og vanket barbente i bukse og skjorte.

Stemningen ombord blev trykket. Det var, som oste det uhygge og vanhelse fra værkstedet, dér den syke laa og dormet og snorket med havresuppe i en præserveboks ved siden av sig og ikke lot til at bli hverken bedre eller værre. Og fler og fler av guttene stillet agterut og krævde medicin. Seilmakeren tilbød sig at kurere dem alle med digre krus sjøvand paa fastende hjerte. Men skipperen flirte av den kuren og studerte lægebøkene sine, klødde sig i skjægget, grublet over skibsapotekets mysterier og ordinerte efter omstændighetene lakrisdraaper, rabarberdraaper, opiumsdraaper, digitalisdraaper og 107doverspulver og til at smøre mavene med utleverte han opedeldok, cayennepepersalve, rigabalsam, terpentin og søtolje. Skylden for den almene skrøpelighet skjøt han paa drikkevandet, og de som kunde med kokt vand, skulde drikke det kokt. Farlig var det ikke med en eneste undtagen Karl Olsson, og det, som manglet ham, det var tæring – lungetæring, galopperendes tæring, og den soten var det ikke middel skapt for. Skipperen hadde set saa meget i sit erfarne liv, at de kunde stole paa hans ord.

Dahl trivdes ilde som de andre og var arg over denne freidige visdommen. Han forstod, hvad den sigtet paa: det gjaldt for en skam at ha beri-beri paa en skute, og den skammen maatte dølges længst mulig, og gik det nogenlunde bra, blev det aldrig spurt. Hadde det ikke været for anbefalingen og chancen i Vestindien, skulde han sagt oprigtig fra – – Dette hykkelske, nationale svineriet! fræste han inde i kammerset sit. Han hadde lurt ut av stuerten, 108at der ikke fandtes dusten av reglementert sykekost ombord, og at havresuppen var den usleste vassvelling, kokt paa gamle, traa, markætte gryn. Fy pokker, skulde han bli liggende og krepere i saant et søl! Og bli hjemsendt fra Amerika. Gid han heller hadde hat kræfter og sind til at bli tramp, der han var … Men kanske var tilstanden ikke saa desperat, sundet han sig paa det. Nogen av folkene var sikkert hysteriske, og alle forrettet de da sit arbeide, midt i den sure sytingen sin for maverne og gigten. Aa, de var syke, det nyttet ikke negte for det: de lusket rundt bleksottige, øre og søvnige, og om nættene vilde de ikke være i ruffen, slanget sig paa dækket og bar sig i søvne, saa det var leit at se paa, graat og lo og klynket. – De var syke. Og de hadde en maanedlang reise for sig. Svensken døde snart. Og hvem blev saa næste mand …? Dahl vilde lægge merke til folkene herefter, iagtta symptomene. Hans tur skulde ikke liste sig uforvarende paa ham.

109– – – Styrmanden hadde været skranten længe, og endelig gik han tilkøis lørdag morgen og viste sig ikke igjen før mandag til eftermiddagsvakten.

Paa den vakten døde svensken.

Dahl hadde ligget i kammerset sit og bladet i en bunke engelske magasiner, han hadde sanket med sig fra hotellet, var sovnet av og blev vækket ved, at der blev dunket haardt i døren og varskudd kaffe. I skafferiet var skipperen alene. Han red paa en taburet og nikket dystert: – Det er paa slutten med Karl Olsson, drak en hastig slurk av sin rykende kop, brændte sig og spyttet. – Styrmanden hadde opdaget ved tre-tiden, at den syke hadde det meget daarlig, meldte av og satte seilmakeren til at passe paa ham, skjønt det var unødvendig; han var saa rolig, saa … Kapteinen hadde ogsaa været indom i værkstedet og talt til Olsson, ikke faat svar og hadde kjendt efter, at føttene og hændene alt tok paa at bli kolde.

Mellem lange slurker av kaffekoppen 110fortalte han dette; han maatte straks avsted for at skjøtte sine pligter. – Dahl blev sittende tilbake, stram og kolblodig. Han vilde ikke blandes op i skibets affærer, ikke plages med at være vidne ved det eventuelle konsulatforhør paa St. Thomas, det slog han fast. Den syke var fremmed for ham, og utidig omsorg for fremmede personer var han da blit hærdet mot … Han skar en tyk skive av brødet, forsynte sig med baade smør og sirup og skulde spise, men maten og kaffen vilde ikke gli ned. Naaja, han vedgik for sig selv, at litt opskaket var han, og at nysgjerrigheten drog ham ut paa dækket.

Folkene var i ruffen, andenstyrmand hadde frivakt, og bare styrmanden stod og fingret med en malerkost henne ved fokkerøstet. – Sitter jeg, svir det i maven, og staar jeg, dovner benene og knæhasene, klaget han motfalden. Skipperen dukket frem av værkstedet. – Olsson er snart færdig, sa han studs og skyndte sig til kahytten.

111Dahl nærmet sig sykerummet. Døren og vinduet hadde været aapne stadig, men motbydelig kvalm luft dunstet fra det. Seilmakeren sat paa høvelbænken, mager og langhalset, og stirret og blunket og stirret. Svensken laa paa ryg i køien og stønnet støtvis; øinene var halvt brustne, læberne blaalige og skilte, og de vakre, hvite tænder lyste. Skjægget hadde vokset under sygdommen, det var bløtt kruset og svartbrunt, og det voldte, at den hete rødme i kindene ruvde endnu sterkere. – Dahl snudde sig til styrmanden: Ja, han dør snart, hvisket han, og begge lænet de sig til rækken, tverre og tause.

Skipperen kom atter farende fra kahytten, slængte et spørsmaal til dem, stoppet ved værkstedet og kommanderte: Seilmaker, gaa ind og drik kaffe! Drikker du ikke kaffe? Hvad? Gaa og drik kaffen din! gnog han. Og seilmakeren blev tvunget til at lystre og la sig avløse av skipperen; men det varte ikke fem minutter, saa snek han sig gjennem døren, fandt sætet 112sit paa høvelbænken og stirret og blunket. Og saa blev det skipperens lodd at maatte fortrække og føle sig ledig. Han travet til storluken, hostet og harket raadvild, og med ét fatet han en hammer og et drivjern fra lukekarmen og gav sig til at drive et nât i dækket. Hammerslagene dunket og skraldet, dunket og skraldet like utenfor sykerummets aapne dør.

Sinnet slét i Dahl. Skulde han ikke stagge levenet? Pinte det ikke stakkaren? … Aanei, han aatte neppe sans mer, trøstet han sig, og de hammerslagene hadde heller ikke det vante skarpe smeld. Det nâtet tarvte sikkert dreves om igjen –

Men han flyttet paa sig og kjek ind i værkstedet. Svensken hadde ændret stilling, krøket knærne, saa tæppet var sparket av de nakne føtter. Han stønnet fortere, omtrent i takt med hammerslagene, og det rykket hoppende i strupehodet.

Otte glas ringte det, og skipperen slap hammeren, rettet sig pustende, tørket svetten av panden med haandbaken og gik op 113paa halvdækket. Folkene tørnet stilfærdig ut, én for én, og puslet med sit uten ordrer. Tømmermandsgubben skrævet tvilende foran hammeren og drevjernet.drevjernet.] rettet fra: drevjernet, (trykkfeil) Ista hadde det været hans arbeide at dreve det nâtet, og med det skulde han vel bli ved. Han knælte ned, famlet uviss efter redskapen og vaagde sig til nogen svake slag.

– Hysj da! – Kapteinen skred alvorlig forbi med en bok i graapapirs-omslag, vinket strengt til gubben og fortsatte til værkstedet. Og derfra laat hans stemme mægtig ut over dækket. Han læste for den sansesløse, bad fadervor ved køien. Og bønnen overdøvet den døendes rallende støn. – – Op til byssehjørnet hadde stuerten støttet sig med nævene i lommen og suget paa en kridtpipe; han var meget blek og hans øine var blanke og store.

Dahl kunde ikke døie mer i et kjør og stak av til sit kammers og rotet og bladet i bunken av engelske magaziner. Men aldrig hadde hverdagens støi rørt sig saa dumpt 114og dæmpet paa denne skuten, og han var paa nippet til at bli søvnig …

Klokken fem ropte skipperen paa ham fra skafferiet. Han stod svett og andpusten ved bordet, dinglet klosset med armene og sukket dypt: Ja, nu er Karl Olsson død – nu har han stridt den sisste strid –

Saa, var han det –

– Se paa liket! opfordret han ivrig og væltet høitideligheten av sig. Enhver ombord skal se at han er død – loven sier dét – –.

I værkstedet hadde guttene skubbet sig ihop; de gjorde plass for passageren. Svensken var død, det hadde sin rigtighet. Det øverste av panden, ørene og en rand langs skjægget var fremdeles sterkt rød, men over brynene, tindingene og kindene hadde der spredt sig skarpe, orangegule grimer. Der var en lugt som av raatten muld, av sopgrodd kjelder.

Styrmændene og passageren blev hentet agterut. – Vi skulde jo begrave ham efter solnedgang, sa kapteinen. – Det staar saa 115i loven, men – – Har Dere set liket? Det var bra … Men vil De skrive av disse versene? Han viste Dahl en «Søndagsbok for Sjøfolk» og avsnittet: Begravelse ombord. – Disse to, og disse to. De skal synges før og efter ceremonien. Kan gjøre det med blyant, endel avskrifter, saa guttene kan synge med. Hvis De vil gjøre mig den tjenesten da?

Dahl lovde det, og inde i kammerset klemte han flittig paa med skrivingen; seks avskrifter skulde det mindst være, av fire lange salmevers, utført med hans pynteligste skrift paa brevpapirark. Han var glad for han hadde dette at sysle med, saa slap han tænke paa ting han ikke hadde raad til at ta sig nær av. Og utenpaa arkene skrev han «Ved sjømand Karl Olssons begravelse – Sydatlanteren 20. decbr. 1904» – og over sidene «Før nedsænkningen» og «Efter nedsænkningen». Det hele saa jamen pent ut, og stoltest var han av overskriftene: «nedsænkningen» var et efter forholdene ualmindelig velvalgt ord med 116den rette klang av andagt, og det var hans egen opfindelse. Joho, smilte han besk, han var ikke faafængt søn av en klokker paa Nordmøre.

Kammerset hadde vindu til stordækket, og alt i et, mens han skrev, reiste han sig og tittet for at holde øie med det, som skedde. De la en bred, kort stige paa to krakker ved storvantet og fæstet liner til den; det skulde bli baaren. De maste i værkstedet. – Ta madrassen – madrassen ogsaa! kommanderte skipperen utaalmodig, men tæmmet hissigheten sin. – Surr tæppene om’n. Find en naal og sy ihop, seilmaker! … Dahl kunde ikke se det, de bakset med; det trængtes heller ikke, og han turde ikke forsømme skrivingen. Versene var svinagtig druge.

… Trin av mange nakne føtter, vare trin, som gik folkene paa tærne. Det ga et søkk, de satte noget tungt fra sig. Nu var liket paa baaren. – Ja, sa skipperens stemme. Jeg tænker vi tar ham før aftens. Jeg tænker, det er bedst det. Det skulde 117jo være efter solnedgang, men har ingen av Dere imot det, gutter? – – Ja, saa gjør vi det.

Der blev ropt paa Dahl, han sanket med sig avskriftene, kasserte en som var feil i, og skyndte sig ut.

– Om han vilde synge fore? – Nei, det kunde han ikke, men seilmakeren skulde være flink. Og skipperen, styrmændene og passageren stillet sig ved hovedenden av baaren og saa i «søndagsboken»; guttene hadde avskriftene og samlet sig paa forkant av liket. Det var som en lang bylt av tæpper og surret til madrassen; en pose sten var bundet til den ene enden; en koksbøtte med ballastsand og en gloskuffe var sat frem til jordpaakastelsen. – Skuten laa bakk og drev i stillen. Fra byssen dampet det av stekte pandekaker.

Skipperen støk luen av og la den paa storluken, folkene gjorde likedan. Dahl stod og tøiet i sin for at skulke lettere fra det, om der skulde foldes hænder. – Der paa skulde de synge, men de kunde ikke 118melodien. – Den kan gaa paa «Hvo vét hvor nær mig er min ende», oplyste styrmanden. Han og kapteinen lette summende efter tonen; seilmakeren var stum, for han kunde ikke andet end methodistsalmer. Omsider hadde de den saa paa et lag, og guttene hang i med.

Sangen sluttet, og der blev tomt stille. Solglittret bortover sjøen skar i synet. Folkene ventet; dæksgutten stridgraat, tømmermanden snøt sig i fingrene. Dahl saa paa matrosenes bare føtter; der blev likesom saa mange par av dem, og han kjendte det krille i halsen. – Men svensken er en fremmed, uvedkommende person, styrket han sine nerver –

– Aa, styrmand, vil De være saa snil at læse dette stykket for os? – Kapteinen var det, som talte, men han var tyk i mælet, det skalv – ja, der var hulken i røsten. Dahl fakket øinene hans, idet de fløi lurt mønstrende fra mand til mand – de skulde være vidner paa, hvor rørt han var. Ikke for det, han var nok rørt og …

Styrmanden læste, greit og tydelig. Og 119prækenen frelste Dahl fra vekheten og rørelsen. Han blev kold av harme, han dirret og frøs, og vilter haan skrek i ham. Her traf han det atter, det vonde, som hadde forkrøplet hans barndom og forfusket hans ungdom og tirret ham til at bryte med magtsyk slegt og rømme hjemmefra. – Han fulgte sætning for sætning, der var ikke én, som kunde gripe disse oprigtige sjømandssjelene omkring ham. De var rede, de var mottagelige – sandsynligvis – og saa blev de avspist med dogmatisk klingklang og specificerte tilbedelser av treenigheten. Søndagsboken, den lumpet dem og forgiftet deres sunde agtelse for døden. Av al slet litteratur var kanske letfærdige andagtsbøker det farligste slaget; de prakket sig paa almuen i dens helligste stunder og nedværdiget dem. De stjal den fattiges utbytte av en fattig tilværelse – –

Der var blit en pause efter læsningen, og han undte harmen sin at rase imens. Her hadde han nyt emne til en avisartikel, frydet han sig. Og det skadet ikke, han 120formet den paa flækken, gjorde han sig avbigt for, at tankene hans hadde skranglet litt av deklamation.

– Styrmændene og guttene løftet og heiste baaren op paa rækken, fik den utfor skibssiden og strævde med den, til den saavidt hang klar av vandet. Men den dasket sig i en vrien stilling, og jordpaakastelsen maatte finde sted i en hast. – Saa blev de to sisste versene sunget, altsaa ikke efter nedsænkningen.

Der blev firet paa de ytterste liner, og da første skvulpen vætte tæppene var det, som det skvættet isnende i nakken paa Dahl. Og den lange bylt akte av stigen, rullet skakt i sjøen. Stensækken trak fotenden ned, men liket sank ikke – det fløt nogen favner, den stripete, gilde madras toppen vugget og duppet i bølgene, bylten blev vasstrukken. Sagte sank den, det boblet gurglende, og borte var Karl Olsson fra Småland.

Skipperen foldet hændene, nidstirret paa vorherres himmel, bad et kraftig fadervor 121og snuppet bønnen av med et stutt «Amen i Jesu navn».– Og guttene plukket op luene sine, og de ruslet hver til sit. De braste rærne rundt, én løp til roret: Skibet skulde videre, og vinden var frisknet.

Dahl hadde kastet sig paa køien i kammerset, men han var lei og kjed av alt, aarket ikke ligge og tænke avisartikler. I kahytten labbet kapteinen om paa tøfler; det knirket i flaskeskapet hans.

Om litt møttes de paa hyttetaket. – Nu kjære Dem, sa skipperen paa stavende stivt boksprog. Nu kan vi være sikre paa en god bris og en kvikk reis – det blir altid saaledes efter saadanne tilskikkelser. Han stak snuten like op i fjæset paa Dahl og glodde mandig og stinket av akkevit.

Hans spaadom syntes at skulle slaa til. Solen dalte i ren horisont; det flaret gyldent op i vest, og guldflammer luet vidt over himmelen, men det snare tusmørke bleknet dem og slukket dem. Og passaten blaaste kjølende, og skuten skjøt fart, saa det bruste praslende for baugen, 122inden de gik ned for at skaffe og spise pandekaker.

*

Den natten blev der ikke maane før paa morgensiden; stjernene gjorde det allikevel dæmrende lyst. Orion og Sydkorset funklet og gnistret hvitere end sølv, men gjenskinnet over sjøen lekte i glimt av staal.

En stor, svart fugl kom og satte sig paa mesanbommen. Den kom lydløst. Dahl blev ikke var dens flugt, endda han stod paa halvdækket tæt ved. Den var saa dødsens træt, at den flakset ikke og skrek ikke, da andenstyrmand kløv op for at fange den – snudde bare hodet og saa paa ham. Og andenstyrmand mistet motet, kløv ned igjen og sa, at den ikke var større end en høne, saa der kunde være litet lønt at æte det dyret.

Og passaten blev ved at blaase mildt og støtt, sjøen bruste og bruste, og barken gled avsted, likesom høiere i riggen og med mer av fredsommelig værdighet over sig, end den brukte ha en vanlig nat.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fabler og Hændelser

I årene 1904–19 ga Tryggve Andersen ut en rekke noveller og fortellinger. Samlingen Fabler og hændelser fra 1915 inneholder tre kortprosatekster: «Verdens herre og mester», «Døden ombord» og «I havn».

Les mer..

Om Tryggve Andersen

Tryggve Andersen etterlot seg ingen stor litterær produksjon, men det han skrev regnes i dag blant noe av det beste i norsk litteratur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.