Fagartiklar og tittelregister

Norske mellomalderballadar

Tittelregister


Agnete og havmannen
Agnus Dei
Aksel Tordsson og skjønn Valborg
Aksel og Valborg
Aksel torn-visa
Alf i Oddeskjær
Alibrand og Lindelin
Alv Leiesak
Alv ligg i Øresund
Alv ligg sjuk
Arne og liti Kjersti
Asaliborg
Asbjørn og liti Kjersti
Beiarblakken
Beltet mitt
Beltevisa
Bendik og Årolilja
Bendik og Videmøy
Bergeliten bondeson
Bondeguten
Bonden og leigejenta
Brodermordaren
Bror kjenner att syster
Brur vik for frilla
Dalby Bjørn
Dalebu Jonsson
Dansen i berget
Dei bortstolne kongsdøtrene
Dei frearlause menn
Dei to systrene
Dei tre vilkåra
Den bortførte møya
Den bortselde møya
Den huslege bonden
Den lauskjøpte møya
Den sjuke brura
Den skallede munk
Den store grisen
Den store kråka
Den store nordmannen
Den store oksen
Den utrue ektemannen
Den varslande fuglen
Den vise kvinna
Den vonde kjerringa
Den vonde stemora
Det farlege natteleiet
Det står ein friar ut i garden
Draugen
Draumane
Draumkvedet
Dronning Dagmar og junker Strange
Dronning Dagmars død
Dronning Margrete
Dronninga gjev brura eiter
Ebbe Skammelsson
Edmund og Benedikt
Eg stod meg ut med bekk og tvo
Eldprøva
Elen og ulvane
Elvarhøy
Falkvor Lommansson
Fanteguten
Festarmann i grava
Fredrik den andre i Ditmarsken
Friarane
Friarferda til Gjøtland
Frillehemn
Fru Metteliti
Frydenborg og Adelin
Frånarormen og Islandsgalten
Fuglen sette seg på lindekvist
Fusentass
Gjurde borgegreven
Greven for Gunseli
Grisilla og Riddeval
Gudmund og Signeliti
Gullsmeddottera
Guten og jenta raka høy
Hagbard og Signe
Hake og bergmannen
Han Mass og han Lasse
Harpespelaren
Haugebonden
Havfruens spådom
Heiemo og nøkken
Heilag Olav og trolla
Hellig-Olavs Væddefart
Heming og Harald kongen
Hemingen og gygra
Hemnarsverdet
Hermod ille
Herr Byrting og elvekvinna
Herr Hjelmen
Herr Magnus og havfrua
Herr Malkom
Herr Nilaus
Herr Palles bryllup
Herr Tønne av Alsøy
Herre Karl lever fredlaus
Herre Per giljar syster si
Herre Per i Rikje
Herre Per og Gjødalin
Herre Per og stolt Margjit
Herren Jennår
Hoffmannen, prestekona og presten
Holger Dansk og Burmann
Horpa
Hugaball
Høna og hauken
Håkon Håkonssons død
Inga litimor
Ivar Elison
Ivar Erlingsson
Jeg lagde meg så silde
Jenta som ville gifte seg
Jentene som planta kål
Jomfrua Ingebjørg
Jomfrua spelar harpe
Jon i Grånuten
Jon Remarsson
Jorunn Jøklekåpa
Jutulen og stolt Øli
Kampen mellom Sigvard og Humle
Kappen Illugen
Karl Høvding
Katten ligg sjuk
Kjempa Grimborg
Kjempene på Dovrefjell
Kjerringa og hoffmannen
Kjerringa til skrifte
Kjerstis hemn
Klagande møy
Knud af Myklegård
Knut hjuring
Knut i Borg
Knut liten og Sylvelin
Kong Diderik og Holger Dansk
Kong Diderik og kjempene hans
Kong Diderik og løva
Kong Eirik og Blakken
Kong Eirik og Hugaljod
Kong Hans’ bryllaup
Kong Nikelus
Kong Sverker
Kongen drep si eiga dotter
Kongen og fru Jutteli
Kongssonen av Norigsland
Korleis vil du føde meg
Krist gjeve eg var der soli renn
Kråkevisa
Kvikjesprakk
Kvinna som ikkje kunne føde
Kvinnemordaren
Lagje liten
Lagje og Jon
Lars skyttar
Lill Rosa
Lindormbrura
Lindormen
Liten Lavrans
Liten Tilvending
Liti Kari
Liti Kjersti narrar bergekongen
Liti Kjersti og bergekongen
Liti Kjersti og Brunsvein
Liti Kjersti og dronning Sofie
Liti Kjersti set ut barnet og druknar seg
Liti Kjersti stalldreng
Liti Kjerstis dans
Liti Kjerstis siste vilje
Longobardane
Lovmann og Tor
Låvgris
Magnus Algotssons brurerov
Margjit Hjukse
Margjit og Tarjei Risvollo
Margjit Runarborgi
Maria Magdalena
Marie
Mindre Alvs død
Modersorg
Møllardottera
Møya blir send bort til den rike greven
Møya i fjellet
Møya i linda
Møya i ulveham
Møya og den djerve friaren
Møya som drøymde
Målfrid døyr
Målfrid, mi frue
Mårstig og hans møy
Nils Bådsmann
Nils Ebbesen
Nøkken som friar
Ola Bondsen
Olav Akselsson
Olav Liljekrans
Olav lyg på stolt Margjit
Olav Strangesson
Olav og Kari
Ole Vellan
Olov Agjesdotter
Ormålen unge
Palle Tygesson blir drepen i dansen
Palmen Burmannsson
Paris og Elena i Trejeborg
Per spelemann
Per svinedreng
Peter Henriksson
Prins Ragnar og den vakre bondejenta Kråka
Ramnebryllaupet i Kråkelund
Ramnen ber bod
Ravengård og Memering
Reven og bonden
Revens arvegods
Riddaren i hjorteham
Riddar feller dei sju brørne til møya
Riddar feller far til møya
Riddar legg seg lik
Rike Rodenigård og ørna
Rikeball og Gudbjørg
Roland og Magnus kongen
Rolv Gangar
Rosa og hertugen
Rosengård og Veneliti
Rosensfolen
Rullemann og Hilleborg
Røvaravisa
Røverne for Nordens skov
Råmund unge
Samson
Sankt Georg og draken
Sankt Jakop
Sankt Olavs kappsegling
Sankt Stefan og Herodes
Signelill og Adelkinn
Signelill og Albrett
Signelill og hennar søner
Signeliti druknar
Sigrid og Astrid
Sigurd Svein
Sigurd og trollbrura
Sivart Snarensvein
Skipper og møy
Solfager og Ormekongen
Sonen fortel sine sorger
Sort-Iver og Lusse
Steinfinn Fefinnsson
Stig liten fell
Stig litens bryllup
Stig litens runer
Stolt Elselille
Stolt Margjit og Iven Erningsson
Stolt Margjit set bror sin fri
Storebror og Lillebror
Svein Nordmann
Svein Svane
Sveinen og den vene møya
Sven Felding
Sven i Rosengård
Sven Vonved
Søvnrunene
Tak hardt i hand, trø lett på fot
Terna hos havfrua
Terningspelet
Tiarmann i Stokkholmen
Tjuvane
Tora liti
Tordivelen og fluga
Torekall
Toreliti og Skakjelokk
Torgjus-døtrene
Torkjell Trondsson
Tosstein tala til staven sin
Truls med bogen
Truskapsprøva
Ulv van Jern
Ungan Svegder
Unge Engelbrett
Unge Herredag vinn over Gautlandskongen
Unge Våkukall
Unge herr Peder på sjøen
Ungersvein på tinget
Valdemar og Tove
Valiknut og Snekkjelita
Valivan
Valramnen
Varslande lind
Varulven
Veneliti og bergekongen
Veneros og Ølberg
Venill fruva og Drembedrosi
Verner i fangetårnet
Vetterstrandvisa
Viderik Verlandsson
Vilgår hertugsson
Viliken Veiemannsson
Villemann og Magnhild
Villfar og Sylvklar
Vinne møy med runer
Vreta klosterrov
Ynskjande møy
Øystein Grønnevoll
Åsmund Frægdegjæva

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fagartiklar og tittelregister

Dette bandet av Norske mellomalderballadar – Tekstar inneheld ei edisjonsfilologisk innleiing, eit tittelregister, og tre fagartiklar om dei norske mellomalderballadane.

I tillegg til dei generelle fagartiklane har Velle Espeland og Olav Solberg skrive kortare tekstar om balladetypane. Desse står som innleiingar til kvar enkelt balladetype i tekstbanda: Naturmytiske ballader, Legendeballader, Historiske ballader, Ridderballadar 1, Ridderballadar 2, Kjempe- og trollballadar og Skjemteballadar

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.