Utvalgte artikler

av Claus Fasting

[Ey blot til Lyst / Om litteraturkritikk]

Anmeldelsen ble første gang publisert i Ny kritisk Tilskuer, nr. 46, 1777 (København; s. 364).

SS1 293Kopenhagen und Leipzig. Neue Gedichte, nebst Proben einiger alten.Kopenhagen … alten] ty. «København og Leipzig. Nye dikt, samt prøver på noen gamle».
EY BLOT TIL LYST.
Kopenhagen und Leipzig 1777.

Naar alle vore Læsere kunde forestille sig, hvilken Plage det er, at være fordømt til at læse slette Vers, vilde ingen af dem misunde os vort Kunstdommer-Embede.Kunstdommer-Embede] litteraturkritikerarbeid. Forfatteren af nærværende har gandske vist forestillet sig, at Verden endnu ikke havde nok af dem. Svulstige Ord og forfrosne Tanker passe sig lige saa got sammen, som en knyttet Næve til et blaat Øye. At nogle af dem har staaet i Musen-AllmanakkerneMusen-Almanakkerne] enkelte dikt hadde stått på trykk i Almanach der deutschen Musen (ifølge anmeldelse av diktsamlingen samme sted, 1778, 44). Såkalte «musealmanakker» (henspiller på de ni muser), var årlige antologier av fremfor alt dikt, men også fortellinger, idyller, noter, etc., beregnet på et kvinnelig publikum. Den første utkom i Frankrike i 1765, men ble snart et populært fenomen i flere land, deriblant Tyskland fra 1770 (Faulstich 2002, 158ff). giør intet til Sagen. Det er kun et Beviis paa, at ogsaa der er ikke alt det Guld, som glimrer. De gamle Vers kunde Hr. K.Hr. K.] forfatteren er ikke kjent. Forordet skal være signert «C.» og Fasting endrer i tråd med sin praksis C til K. gierne have ladet sove i Fred. Til en Prøve paa Forfatterens Talenter er her den første Strophe af:

An die Göttinn Elegie.An die Göttinn Elegie] ty. «Til gudinnen Elegi/ Du lærer, skaper av den milde glede/Mitt unge hjerte, i svartvevde klær/Tungsinnet, din gledesfornemmelse/å ofte føle; innhyllet i skyet natt/Omsvøper du tronen; på duggbesjelte marker/I måneglinsende lund fornemmet jeg din makt.» Elegi ble i denne perioden ensbetydende med et lyrisk klage- eller sørgedikt.
Du lehrtest, Schöpferinn der sanften Freude,
Mein junges Herz, im schwarzgewebten Kleide
Der Schwermuth, deiner Freuden Spuren
Empfinden oft; gehüllt in Wolkennacht
Entschwebtest du dem Thron; auf thaubeseelten Fluren
Im mondbeglänzten Hain empfand ich deine Macht.

Sørgmodigheds sortvævede Klædning – de dugbesielede Enge – den maaneglindsende Lund. Det er vel nok? Forfatteren kan ellers være en meget brav Mand, men Poet? – umuelig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte artikler

Det er først og fremst som litterær kritiker og skribent Claus Fasting har sikret seg en plass i norsk litteraturhistorie. I 1770-årene publiserte han en rekke anmeldelser og artikler i de to tidsskriftene han ga ut sammen med venner i København: Kritisk Journal (1773) og Kritisk Tilskuer (1775–76). Tilbake i Bergen ga han i årene 1778–81 ut Provinzialblade i fire bind. Han stod selv bak de aller fleste bidragene i bindene.

Her er 12 av Fastings artikler. «Om Fængsler», «Stiernlilien» og siste del av «[Om Provinzialbladene]» er transkribert av Aina Nøding, resten av tekstene er hentet fra Samlede skrifter, utgave ved Sverre Flugsrud, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Alvheim og Eide Akademisk forlag, Oslo 1963-79.

Se faksimiler av Samlede skrifter (1963-79), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les Provinzialblade (Universitetsbiblioteket i Bergen) og Provinzial-Samlinger (nb.no) på nett

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.