Utvalgte artikler

av Claus Fasting

Litteratur

Aarseth, H.E. 1999. «Racine på norsk – Claus fastings Hermione som fransk-klassisistisk tragedie», i R. Gaasland og H.E. Aarseth (red.) Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet. Det norsk-klassiske drama 1750–1814. Oslo: Spartacus forlag

Alenius, Marianne. 1987. Brev til Eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. Museum Tusculanums forlag.

Berg, A. og Mosby, O. 1945. Musikselskabet Harmonien 1765–1945. Bind 1. Bergen: Selskabet

Bibliotheca Norvegica. Bind III (1973). Norske forfattere før 1814. Red. Hjalmar Pettersen. København: Rosenkilde og Bagger

Bjerke, Ernst. 2015. Christiania Kathedralskoles Bibliotek. Oslo: Stiftelsen Oslo katedralskole

Boudain, Alain. 1997. Kerguelen, le phenix des mers australes. Paris: Éditions France-Empire

Brun, Johan Nordahl. 1792. Fastings Æreminde. Bergen

Clemmensen, T. og M.B. Mackeprang 1980. Kina og Danmark 1600–1950. Kinafart og Kinamode. København: Nationalmuseet

Danmarks og Norgis Kirke-Ritual. 1685. København

Espelid, Knut L. 1975. Til Medborgernes sande vel. Det Nyttige Selskab 1774–1974. Bergen: Det Nyttige Selskab

Fasting, Claus F. 1963. Samlede skrifter, bind I, utg. Sverre Flugsrud. Oslo: Gyldendal/Det norske språk- og litteraturselskap

Fasting, Claus F. 1968. Samlede skrifter, bind II, utg. Sverre Flugsrud. Oslo: Gyldendal/Det norske språk- og litteraturselskap

Fasting, Claus F. 1998. Claus Fastings fablar og aforismar, i utgåve ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen. Nordica Bergensia nr. 18. Bergen: Universitetet i Bergen

Faulstich, W. 2002. Die bürgerliche Mediengesellchaft (1700–1830). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Gjesdal, C.O. Gram. 1975. Med teknikken på timeplanen. Bergen Tekniske Skole 1875–1975, Bergen: Bergen Tekniske Skole

Hansen, Hans. 1973. Det gamle rådhus. Bergen: Bergen kommune

Horats 1997. Brevet om diktekunsten. Oversatt fra latin med innledning, etterord og kommentarer av Svein Østerud. Oslo: Aschehoug

Horats 2004. Odes and epodes. Edited and translated by Niall Rudd. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.

Horats 1997. Brevet om diktekunsten, utg. S. Østerud. Oslo: Aschehoug

Huitfeldt, Johanne 2002. Drømmen om Kina. Kineserier fra europeiske slott til norsk folkekunst. Oslo: Andresen & Butenschøn

Linné, Carl von. 1742. «Anmärkningar öfwer Amaryllis den Sköna», Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens handlingar […] Aprilis Majus och Junius, bd. 3, s. 93–102.

Løvaas, Roy 1982. Bogtryckerier i Bergen 1721–1893. Bergen: A.S. Papir

Moe, D. et al. 2000. Historiske hager. Bergen: Alma Mater

Norske Selskabs Vers-Protokol. 1935. Oslo: Det norske Selskab

Nyerup, R. og K.L. Rahbek (red.) 1813. Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen. København, J.F. Schultz

Nøding, Aina 2012. «Fastings metode», Prosa, nr. 1, s. 56–60

Overskou, Th. 1854. Den danske Skueplads, i dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Bind 1. København: Samfundet til den danske literaturs fremme

Ovid 1945. Fasti. Ovids almanak og romerske mythologi. Gendigtet af Carsten Høeg og Paul Rubow. København: Gyldendalske Boghandel/Nordisk forlag

Ovid 1959. Tristia; Ex Ponto. utg. Arthur L. Wheeler, London og Cambridge, MA, Heinemann og Harvard U.P.

Rahbek, K.L. 1822. «Om det norske litteraire Selskabs Stiftelse», Hesperus, bind 7, s. 423–31

Rønning, F. 1890. Rationalismens Tidsalder. Sidste halvdel af 18. Århundrede. Anden del. Det Ewald-Wesselske tidsrum 1770–1785. København: Karl Schønbergs Forlag.

SBL = Svenskt biografiskt lexikon (sist lastet ned 3.9.2012)

Sagen, Lyder. 1837. Udvalg af Claus Fastings forhen trykte og utrykte Skrifter. Bergen: Chr. Dahl

Schnitler, Carl W. 1916. Norske haver i det XVIII og XIX aarhundrede. Oslo: Norsk folkemuseum

Skogrand, B.O. 2014. Latinskolen. Bergen: Bergen skolemuseums venner/Bodoni

Sollied, O. 1931. «Bergen bartskerlaug», i Medisinsk Liv i Bergen. Bergen: Det Medicinske selskap i Bergen

Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen 1988. De danske aviser 1634–1989. Odense: Dagspressens Fond/Odense Universitetsforlag

Tuft, Guri. 1989. Epidemier før AIDS. Farsottens kulturhistorie. Oslo: Cappelen

Vergil 1999. Eclogues; Georgics; Aeneid I–VI, with an English translation by H. Rushton Fairclough. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.

Vergil. 1960. Aeneid VII–XII; Minor Poems, utg. H.R. Fairclough. London: W. Heinemann og Cambridge, MA: Harvard U.P.

Winsnes, A. H. 1924. Det norske Selskab 1772–1812. Kristiania: Aschehoug.

Øst, N. Chr. 1825. Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst. Bd. 4. København


Manuskripter

Nasjonalbiblioteket, Oslo
Ms 4° 2580 Kyrre Grepps Fastingiana. Avskrift av manuskript til den uutgitte boken Fastings Digte. Samlede og udgivne af K.L. Rahbek og L. Sagen. Kjøbenhavn 1809

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte artikler

Det er først og fremst som litterær kritiker og skribent Claus Fasting har sikret seg en plass i norsk litteraturhistorie. I 1770-årene publiserte han en rekke anmeldelser og artikler i de to tidsskriftene han ga ut sammen med venner i København: Kritisk Journal (1773) og Kritisk Tilskuer (1775–76). Tilbake i Bergen ga han i årene 1778–81 ut Provinzialblade i fire bind. Han stod selv bak de aller fleste bidragene i bindene.

Her er 12 av Fastings artikler. «Om Fængsler», «Stiernlilien» og siste del av «[Om Provinzialbladene]» er transkribert av Aina Nøding, resten av tekstene er hentet fra Samlede skrifter, utgave ved Sverre Flugsrud, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Alvheim og Eide Akademisk forlag, Oslo 1963-79.

Se faksimiler av Samlede skrifter (1963-79), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les Provinzialblade (Universitetsbiblioteket i Bergen) og Provinzial-Samlinger (nb.no) på nett

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.