Utvalgte dikt

av Claus Fasting

Litteratur

 • Berg, Adolph og Olav Mosby. 1945. Musikselskabet Harmonien 1765-1945. Bind I. John Griegs boktrykkeri, Bergen.
 • Biehl, Charlotta D. 1986. Mit ubetydelige Levnets Løb, udgivet efter originalmanuskript af Marianne Alenius. Museum Tusculanum, København
 • Bull, F. 1915. «Manuskripter av Claus Fasting», Edda b. 4, s. 166-168
 • DBL – Dansk biografisk Lexikon, red. C.F. Bricka. Gyldendal, København (1887-1905) i digital utgave
 • Fasting, Claus. 1837. Udvalg af Claus Fastings forhen trykte og utrykte Skrifter, med Bidrag til hans Biographie af L. Sagen. Chr. Dahl, Bergen.
 • Hansen, P. 1889. Den danske Skueplads. 1ste Del. Ernst Bojesens Forlag, København
 • Henriques, Alf. [1948] Teatret paa Kongens Nytorv : 1748-1948. Berlingske Forlag, København
 • Hertel, Hans. 1997. «Den frosne Spottefugl. Voltaire og hans arv i dansk åndsliv 1740-1870» i Digterens paryk. Studier i 1700-tallet, red. M. Alenius et al. Museum Tusculanums Forlag, København
 • Kielberg, Esther 1998. «Noter I» i Johannes Ewald, Udvalgte digte, Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København
 • Latinsk ordbok. 2004. Red. Jan Johanssen et al., 4. reviderte utgave, Cappelen, Oslo.
 • Lothe, Jakob et al. 2007. Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget, Oslo.
 • Norske Selskabs Vers-Protokol. utgitt i anledning av 150-årsdagen for Johan Herman Wessels død. Norske Selskab, Oslo, 1935
 • Provinzialblade, 1778-1779. Bergen
 • Overskou, Th.1856. Den danske Skueplads, i dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Anden Deel. København, Samfundet til den danske Literaturs Fremme.
 • Sagen, Lyder. 1837. «Forerindring» i Claus Fasting, Udvalg af Claus Fastings forhen trykte og utrykte Skrifter, med Bidrag til hans Biographie af L. Sagen. Chr. Dahl, Bergen.
 • Yermolenko, Galina (red.) 2010. Roxolana in European Literature, History and Culture. Ashgate, Farnham
 • Wessel, Johan Herman 1862. Samlede Digte, udg. I. Levin. København, Reitzelske Forl.

Manuskripter

Nasjonalbiblioteket i Oslo

 • Ms 4to 2580: Kyrre Grepps Fastingiana. [Avskrift av manuskriptet Fastings Digte. Samlede og udgivne af K.L. Rahbek og L. Sagen. Kjøbenhavn 1809.]

Kongelige bibliotek, København

 • NKS 488e 2° Det norske Selskabs versprotokoll [autorisert avskrift anno 1800].

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Claus Fasting skrev lyriske dikt, drikkeviser, småvers, selskapsdikt og leilighetsdikt. Han utga aldri noen egen diktsamling, men mange av diktene ble publisert i hans eget tidsskrift Provinzialblade som kom i fire bind i årene 1778-81. Som medlem av Det norske Selskab i København i 1770-årene bidro han til selskapets versprotokoller.

Her er åtte av Fastings dikt. Teksten til det første diktet («Det harmoniske Selskabs Sang») er gjengitt etter Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769. De øvrige diktene er hentet fra Sverre Flugsruds tre bind-utgave av Samlede skrifter fra 1963-79.

Les Provinzialblade på nett (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.