Utvalgte dikt

av Claus Fasting

TIL SKUESPILSKRIVERE

Diktet er skrevet ca 1772-73, som et bidrag i Det norske Selskap til å skrive et dikt over mottoet «Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci» (jf. kommentar til v.1 «nytter og fornøyer» under). Fasting skrev selv og oversatte flere skuespill før 1773: I 1767 en oversettelse av Gessners Evander og Alcimna, 1770 Et musicalsk Hyrde-Stykke (Pans Fest), 1771 Hermione. Et Sørgespil i fem Optog og 1773 en oversettelse av Saurins Modens Sæder. Manuskript (avskrift) fins i Det norske Selskabs versprotokoll (NKS 488e 2°, 79; se også Norske Selskap 1935, 62). De første åtte verslinjene ble trykt i Kritisk Journal nr. 50, 1773, 530, i Fastings anmeldelse av Det bergenske Magazin. Hele diktet ble trykt i Provinzialblade nr. 41, 1778, 321. Til Skuespilskrivere] Tittelen fins først i Provinzialblade nr. 41, 1778, 321.

Den nytter meest, som nytter og fornøyer;nytter og fornøyer] jf. å blande «utile dulci» (det nyttige med det behagelige), idealet for poesi formulert av Horats i Ars Poetica, v. 343 (ca. 18 f.Kr.).
Moralen, som Naturen er;
Den elskes mest i dens Fortryllelser,
Som Slibningen en DemantsDemants] diamant, fra tysk demant Værd forhøyer;
Den hos en Lovens Prædikant
Kun av den blinde Hob,den blinde Hob] (nedsettende om) gruppen av alminnelige mennesker, uten selvstendig kunnskap eller meninger som skielver for dens Lære,
Giør Helgene av Tvang, men skrevet av Voltaire,Voltaire] François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), fransk forfatter
Og spillet av Klairon,Klairon] i Kritisk Journal skrevet «Clairon», jf. kommentar til tittel. I Provinzialblade gikk Fasting konsekvent over til å skrive navn på C med K.Klairon] Sannsynligvis Mlle. Clairon (også kalt La Clairon og Hippolyte Clairon, eg. Claire-Josèphe-Hippolyte Léris De La Tude), fransk skuespillerinne (1723-1803). Var en av Frankrikes fremste skuespillere frem til hun sluttet i 1766. Spilte i flere stykker av Voltaire, som L’Orphelin de Chine og Tancrède. den alle Hierter vandt.
Teaterne dens Templer ere;
Den græder i Shakspear,Shakspear] William Shakespeare (1564-1616), engelsk dramatiker. Fastings stavemåte av navnet var ikke uvanlig på den tiden. og leer i Moliere;Moliere] Jean-Baptiste Poquelin Molière (1622-1673), fransk komedieforfatter
O I, til hvem de overdrog
Den Aand, som skrev i dem, og deres Guddomssprog,
Fornøyer os, som de, og skriver Verden klog!

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Claus Fasting skrev lyriske dikt, drikkeviser, småvers, selskapsdikt og leilighetsdikt. Han utga aldri noen egen diktsamling, men mange av diktene ble publisert i hans eget tidsskrift Provinzialblade som kom i fire bind i årene 1778-81. Som medlem av Det norske Selskab i København i 1770-årene bidro han til selskapets versprotokoller.

Her er åtte av Fastings dikt. Teksten til det første diktet («Det harmoniske Selskabs Sang») er gjengitt etter Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769. De øvrige diktene er hentet fra Sverre Flugsruds tre bind-utgave av Samlede skrifter fra 1963-79.

Les Provinzialblade på nett (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.