Utvalgte dikt

av Claus Fasting

[tittelside]Claus Fasting


Utvalgte dikt

1769–79


Introduksjon og kommentarer ved Aina Nøding


Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no
Oslo 2012
© Det norske språk- og litteraturselskap

ISBN: 978-82-93134-01-5 (digital, bokselskap.no),
978-82-93134-10-7 (epub), 978-82-93134-11-4 (mobi)

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til:
Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no
kontakt@bokselskap.no
www.bokselskap.no


Teksten til det første diktet («Det harmoniske Selskabs Sang») er transkribert av Aina Nøding fra Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge, 16. oktober 1769. Tekstene til de øvrige diktene er hentet fra Samlede skrifter, utgave ved Sverre Flugsrud, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Alvheim og Eide Akademisk forlag, Oslo 1963-79. Digitaliseringen av disse er basert på fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no.Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Claus Fasting skrev lyriske dikt, drikkeviser, småvers, selskapsdikt og leilighetsdikt. Han utga aldri noen egen diktsamling, men mange av diktene ble publisert i hans eget tidsskrift Provinzialblade som kom i fire bind i årene 1778-81. Som medlem av Det norske Selskab i København i 1770-årene bidro han til selskapets versprotokoller.

Her er åtte av Fastings dikt. Teksten til det første diktet («Det harmoniske Selskabs Sang») er gjengitt etter Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769. De øvrige diktene er hentet fra Sverre Flugsruds tre bind-utgave av Samlede skrifter fra 1963-79.

Les Provinzialblade på nett (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.