Fra Fonneland til Svabergssveen

av Hans E. Kinck

GAMPEN PAA SVABERGSSVEEN

169De hadde aldrig nogentid hat gamp paa Svabergssveen. Det var da ogsaa rent ved et uheld, de nu fik. Manden hadde den vesle uvanen at drikke sig ørlitet grand paa en pisk, naar han var inde i byen med slikt som kalveskind eller ørret eller multer. Det var ellers en særs pyntelig mand, vâr i sin færd, lyslet og vêk og mager under det grisne helskjeg, og saa grann i mælet … av de ansigter med lyseblaa øine, som klippet uten stans, naar han snakket med folk, likesom mot sterkt gjenskin, saa alle hans ord ogsaa blev som uvirkelige gjenskin; og akkurat i det lignet sønnen paa faren. De hadde ellers altid hat ord paa sig for ikke at være videre for sig, folkene paa Svabergssveen. Men denne manden las i blaom og hadde lagt sit øre mot tidens bryst, som det heter, og der lyttet sig til et og andet av dens mange hemmelighetsfulde ord — han kunde av og til nævne slikt som «humanitære hensyn» eller «eksemplets magt». 170Det kunde han. For de talemaater høvde saa godt med hans eget menløse sind. Og han prøvde altid at sætte sig ind i andre menneskers tankegang, som ret og rigtig var.

Det var ellers en solskinsdag inde i byen, uheldet med gampekjøpet skedde. En markedsdag, med vaarbløte og slapseføre, med gulgrønt isvand blinkende nedover gaterne og indom i alle gaardstun. Han gik ind paa restauranten for at faa sig en varm kop kaffe. Og derinde sat Galterud’en alene ved bordet og holdt frokost, svær og fet og fregnet, rødhaaret med rødbrune skjegstubber og øienhaar og bryn, — ja, og saa kveiser; her hadde nok været turing hele natten, her paa hotellet; og nu var det øl da, til frokosten. Han sa bare, og saa ikke op: Er ‘e Svabergssveen? sa han. Men ellers sat han og gryntet rusten med sig selv hele tiden: Uffa mei! sa han.

Litt senere paa dag stak han som snarest indom det samme hotels gaardstun; her var vedstabler rundt hele det svære firkantede tun, og spiltaug for gamp og andre nyttige rum med hjerter i. Da hadde en kjending han traf skjænkt ham en dram eller to; og litet grand øl ogsaa hadde han drukket mot dette sneslapset og de søkkvaate støvler. 171Ensteds inde bak den tynde bordvæg sat der en og arbeidet tungt: Uffa mei! sa det ustanselig. Og Svabergssveen syntes, han skulde likesom dra kjendsel paa gryntet: Er ‘u der Galterud’en? kvinket han grann i mælet.

— Tar ‘u hingsten da, Svabergssveen? drønnet det inde i mørket bak hjertet.

Je?! skvatt han i; og det var som alle drammene seg av ham. Han stammet: Stald … laave … kjøringa, ma!

— Aa pføi da! pustet det ut gjennem døren: Slikt kunde han vel altids fæle siden, ve ‘kje! … Vaksen gamp! Og uten lyte, for det var rene unghesten, saa tæmmingen stod igjen, og han kunde lære den til akkurat som han selv vilde ha den … Fem hundrede! Bare hælvten kontant; Svabergssveen var nu sakta saapas til gar! …

Dermed saa blev han ved gampen. Men først til høsten skulde han hente den, naar stalden var fælet.

Ja, slik skedde det. Og om kvelden fik han slænge sig bak paa hundsvotten hos Galterud’en som han pleiet, det veistykket før han tok indover til sin grænd. Han sjøl sat i spidsslæden saa bred og god i pelsen og kry i opsynet, med sin opstoppernæse spilet op under traverhoppens hale, for ikke at gaa 172tapt selv av det allermindste, som faldt av fra noget som hadde i den grad sit stamtræ i orden. Og Svabergssveen sat bakpaa og hadde syner: Slik som han, skulde han ogsaa sitte næste vinter, og slippe at slænge sig paa hos Galterud’en … Stald … laave … fæle kjøringa, hvor det laa bare løse planker og svam, og mangesteds skjære hunbordet … nagle dem fast i gulvaasen … Slippe at bære ind høi og loen … slippe at trække hjem ved paa skikjælken … Bedre stunder til avisen. — Og han sat og smilte i det grisne skjeg.

Det gik, saa isklumperne haglet fra hovene ind over skrubskindspelsen. Snart i galop og snart i pent trav — Galterud’en hadde jussom litt paa. — Mora hass, du kjøpte! nikket han gryntende, da de skiltes ved hans opkjørsel; falden under Dalegudbrand, saa godt som: Saa omkømmin fe gamp ska Dekk itte bli paa Svabergssveen! skrek han og smurte paa igjen.

*

Jovisst var det vaksen gamp, ja. Og slikt hummør, det var i ham! Han var svart, kullende svart, hingsten, og noget litet styggelig lang i bolen. Var bare fire aar. Og de drev litt og tæmmet paa den utover høsten, 173far og søn. De stod først med svepen. Men den la de fra sig. For faren hadde læst i blaom, at straf bare forhærdet. De tok det med lempe, tog «humanitære hensyn», godsnakket, lokket; og stundom prøvde de gjøre fore, slik de vilde han skulde gjøre efter; for det var eksemplets magt, som var princip i det nye skolesyn. Og ellers var de efter den baade sent og tidlig for at plukke den for unoter; for det var jussom i de unge aar, én la sig til dem. Men det blev et slit og mas. Og faren fik litet stunder at læse i blaom. Sønnen var i den alder at han skulde begynde tænke litt paa at gifte sig; men her blev sagtens andet at gjøre end se sig om rundt i bygderne. Det var fæle tingen til gamp. —

Utpaa vinteren, men før jul og det la sig ned for meget sne i skogen, paatok manden sig for Galterud’en at kjøre frem en halvhundred tylvter tømmer til en sag, som avbetaling paa gampen. Det var langt ut i bygden, saa de skulde holde til i en koie. Far og søn var i lag.

Det var til en lunne dypt inde i skogen først; men storeveien næsten en mils vei, til at begynde med. Og det gik rigtig saa pent en stund, saa; sønnen steg foran, og faren var efter med tømmerne; og gampen stampet ivrig 174og pustet, saa det var en lyst. Og naar den kom, der gamp hadde været før, satte den i slike knegg, saa sneen slæpte grenene.

Men da de skulde ut av storeveien og ind i skogen, skapte han sig rent vrang; han vilde bent frem snu. Og saa hardkjefta at du kunde likesaa godt vike selve fjeldet! Da gjorde far og søn sig grove og sinte i mælet: Væra ôrntlig! sa de. Og faren forglemte sig, slog med en kvist i sneen. Men det skulde han ikke gjort; for da spratt han ende i veiret paa alle fire som et kid: Du sku alder set —! Og efter det maatte de ta den i bigslet, én paa hver side, og leie den; tviholdt den, endda det stred mot opdragelsens nyeste metoder.

Der var svære staup indover i tømmerveien efter al kjøringen — slike søkk iblandt at én mest bent frem blev borte nede i dem; og kronglet var det ellers. Og værre og værre blev gampen, rent utstyren ved alle disse fingre, som trykket ned og vilde tvinge én. Grovere og grovere i mælet blev de: Ptro — ptro … Væra ôrntlig, sie je! — Og de holdt sig ut ifra den med næven stemt imot bogen. Men endda fik han da spændt faren saapas i hælen, at han tænkte, han skulde tat ut stykket med det samme.

175Saa de var gjennemvette av strævet, da de endelig naadde frem til lunnen. Der slængte de av høisækken og nisteskræppen, snudde saa «rustningen» og løste «geifa», som var surret fast op paa «bukken», og gav sig til at læsse. Men gampen turde de ikke slippe; sønnen skulde holde den i bigslet, mens faren var oppe paa lunnen og lempet stokker ned paa slæden.

Gampen stod og slog med hodet hele tiden, kastet med øinene. Og sønnen tviholdt, prøvde at knuge hodet ned. — Der tok han frem ret ut i luften med ene foten. Da satte han i: Sjaa, sjaa! Han staar aa hogg me foten, far! Sjaa, sjaa! … No blæs’ han! Kom paa timen!

Dermed saa fór gampen med rustningen efter sig. Sprang ut! I svære hop. Det var, saa det knatt bortefter staupene, gut! Laa næsten flat … lignet en hare som var vetskræmt — bare det at denne var svart. Og det skranglet av skjæker og sang av kjettinger. Du sku alder sett —! …

Sønnen fik med nød hivd sig unna; men den hadde da trakket ham saapas paa foten, at han skamfór ene taaen. Oa: faren la efter paa sin verkende hæl op og ned i alle søkkene: Ptro — ptro! … Først laa «geita» 176igjen; den slet sig løs av doningen ved en granlegg. Og et stykke længer frem i en sving var «bukken» faren. Og kjettingstumper slang her efter ham, ret som det var. Men faren sprang. Han sprang og sprang …

Langt borte i en veisving sat en tyk mand og halvsov i skrubskindspelsen, med opstoppernæsen under sin traverhoppes hale: Uffa mei! gryntet det; skulde jussom se til tømmerkjøringen. Men da manden kom springende, vâk han i og glyttet op: Aa dækeren! er ‘u der att, Svabergssveen? Je helste paa dig i Svarthaugsvingen for litt sea.

— Var nok bare gampen, det! pustet det og diltet videre.

— Ja saa naa, gryntet det.

Og saa kom sønnen haltende; han blev efter litt for sin vonde taa. Galterud’en holdt endda stille: Ja saa naa, sa han efter ham og, da han fór forbi.

Gampen naadde ratt naken til gars. Og svett; rimet skrøiv laa bort efter hals og sideben, saa den gamle budeien syntes, det mest saa ut som en bork, get: Fæle tingen til gamp! —

Faren sat og snakket ved kveldsverden saa grann i mælet: En gamp skulde jussom være et menneskes medhjælp; det var han 177ogsaa paa andre garer. Men hvad var denne —? Usch! — Sønnen mente paa, én fik være glad, det ikke var krybbebiter, ma. — Men faren klynket: Og nu tok ikke Galterud’en den att heller efter det, han hadde set idag … Og han krabbet i seng: D’æ e straf med denne gampen! sukket han og trak felden over hodet.

*

Og saa var det en anden gang. Da hadde far og søn lagt en nøiagtig plan. For efter den hændelse ved tømmerlunnen steg gampen uhyre i deres agtelse; de omgikkes den endda varsommere end før; og hvergang en av dem steg bortimot den, sa den anden: «Kom itt’ aat ‘a! Han æ itt’ sæten.» Endda de hadde faat en smed her ind, som rev unna skorne, — om han skulde komme til at spænde. En kunde tænkt, han blev vetugere med tiden. Men det gik ikke den veien; aa neinei, han bare blev værre, og ikke bedre. Og tilslut var han ganske ustyren av selvfølelse og egensindighetens luner. Og det var jussom slikt stræv at bruke den at de Iikesaa godt selv slæpte hjem ved paa skikjælken, som i gamle dage, endda de var daarlige i foten og haltet begge. — Saa kom da planen. For de skjønte ogsaa selv det nu, at dette gik 178ikke længer; han var da gamp paa garen, likevel, og skulde ikke staa her bare til stas!

Langt inde paa Endeløsmyrene var der et kinn med storr og rokk. Det slog de her i høst paa isen under barfrosten og la græsset i stak. Det vilde de hente; bruke en hel dag paa hvert lass, âse gampen ut inde i al den sneen; saa likesom det gode, som var nedlagt i ham ogsaa, som i os alle, kunde komme til orde. Og de gjorde sig istand uker i forveien, mens de ventet paa dugelig snefald; laget nye skjæker og stelte med sælen; og her utspekulerte de store forbedringer. De sømmet fast to svære remmer paa hver side ved krysset i baksælen; den anden ende av reipet skulde fæstes i skaaken nede ved slæden. Saa han skulde nu herefter slippe at bykse i veiret som et andet kid. For litt tvangsmidler fik én gripe til her i verden. Og fra mundbitet i bigslet til nederst i bôgtræet spændte de ogsaa en sterk lærrem; for nu skulde det være slut med disse fæle kastene med hodet. Og de satte paa langslæden det grindverk, de brukte paa høikjærren, og surret det forsvarlig fast. Saa nu var det bare sneen som manglet. — Og den kom som vanlig efter kyndelsmesse; det snedde i dage.

Det var en stund spørsmaal, om de begge 179skulde være berrlæsta, eller om ikke den ene helst burde ha ski i slik svær sne; men det blev til det at de begge skulde være berrlæsta. Og de trakket op en «stoppe» eller smal sti paa hver side av veien, hvor gampen skulde gaa. Og dagen før de vilde kjøre, slap de ham ut, saa han fik sprunget av sig værste kjæten. Og de fôret litt knepent ogsaa den dag. Det hele var uttænkt i hver mindste smaating.

De fik ham forsvarlig spændt for. Reipene lyste beroligende i al sneen med sit skiddenhvite netverk — det var plent som de hadde ham under en hvælvet kurv. Det begyndte ogsaa bra; det var først op svaberget, og saa indover myrene; far og søn gik i stoppen, én paa hver side og tviholdt i tømmer og i bigsel.

Det var styggmeget med sne nedlagt herinde. Og gampen søkket ned i til vommen hele tiden, pustet og stønnet, laa over paa siden, skjøt sig saa frem. Vesle tita, som sat inde ved granleggen og ynket sig og egentlig hadde tænkt sig ned til gaards idag for at faa mat, slog nu flaksende følge med indover fra top til top og stirret nysgjerrig ned, hvad i verden dette var for levendes, dette svarte som maset, saa sneføiken stod 180høit over det, snart ned i smaa dokk, snart bortover kinn, myr efter myr indover; for isene bar allesteds. Eh — eh, eh — eh. Bt — bt! sa fuglen over dem.

Det gik hele to timer slik. Og de saa, han begyndte at bli god og svett, gampen. Og det tegnet vel i alle dele.

Der braket noget bortved en gran, og sneen føk. En storfugl, som flakset op av sin grop. Gampen gjorde et braakast, saa begge skjæker røk.

— Ptro! ptro!

— Neinei far, slæpp itt’ tauma!

Dermed saa bar det hjemover; far og søn hang efter paa slæp som to tømmerstokker. Først slap faren taket. Sønnen gav ikke tapt, men tilsidst, mot en granlegg, blev ogsaa han nødt til at slippe: Dæveren! illskrek han.

Gampen kom svaberget nedover til gars, saa den gamle budeien tænkte, nu kom han til at reise baade med laave og stue og alt som var paa tunet. Da hang der bare nogen hvite lærremmer igjen og dinglet ned fra ham. Eh — eh, eh — eh. Bt — bt, sa det allesteds op i grantoppen.

Sønnen naadde frem rispet og blodig i ansigtet av kvisten. Og faren kom haltende 181og holdt sig i bringen for sting i ene siden, søp efter veiret og mente paa, at her maatte være et ribben brukket.

Nu skulde han, dæveren brænne, til dyrlæge! sang sønnen op, hakkende sint. Ja, saa langt var det altsaa kommet nu at de bent frem bandet paa Svabergssveen for denne gampens skyld.

Men nu var det faren som holdt igjen; han nævnte humanitære hensyn, og at dødsstraf og lignende operationer var avskaffet i vort oplyste aarhundrede. — Men sønnen gav sig ikke: Her gik de, snakket han, verkbrudne og helseløse omkring paa denne gaarden, som nu var blit en jammerdal! Og nu skulde de snart til med gjødselkjøring og vaaronn! …

Og da vaaren kom for godt og veiene laa snebare, maatte faren gi sig. Dyrlægen bodde ind i byen. De hadde taug paa gampen og reip; og bigslet var surret til hodet, saa før slet han av sig halsen, før det røk; og fra bigslet var der et langt bastetaug til hver av de to. Faren bar hesteskoene i et knippe for at faa slaat dem under, naar det hele var over og de skulde hjem igjen.

Og det gik letvint gjennem skogen. Men da de kom frempaa, der smaa stuer laa, og 182en og anden gamp hadde kjørt, begyndte det. Manna-vet! sa faren. For nu skjønte gampen saavel hvad de vilde. Det knegget, det brølte, — akkurat som en løve i ørkenen, naar den søkte hvem den kunde opsluke. Han reiste sig, gik paa toben, hugg bent ind i luften med fremføtterne, rettet dem, kavet, jussom rodde! … lignet mer en kvistet tønnørgran i vind paa en myr end han lignet paa et dyr. Du sku’ alder set —! Og kastet med de brune øinene; og halen stod som en svær kost efter ham. — Og de gamle peppermøer som sat bak vindusrutene tænkte nogen med harm i sind, at dette var da forferdelig raat: maatte nu kunne fare med slik kar om natten! Men andre, som hørte brølene, mumlet forsagte: Stakkars! … trodde nok, livet var saa liketil, mandfolka! … Og ungerne sprang over skigaren, ropte ut og spurte, om han var fa’lig. Og de to skrek tilbake: Han æ itt’ sæten! sa de. — Men møtte kjærringer dem, blev de umælende og rødmende, for der var jussom iblandt ogsaa ytre tegn paa, i hvad uren retning hans tanker trak; og da tok de to til sig personlig deres svake smil over dette raaskindet inde fra Svabergssveen, som slik satte sig utover al folkeskik. Usch! sa 183de bare. Og sønnen dasket bort i den med kvisten: Sslasken! sa han, og blev endda rødere i ansigtet.

De to mand blev tilslut gjennemsvette av strævet. Og de stanset op for hvert karsfolk, de møtte, og snakket medtat med dem, nyttet paa for at faa sig en pust: Ute me hingsten, se’ je? sa de. Kom itt’ aat ‘a! svarte de. Og de fortalte omstændelig til hver ny hele hans syndeliste: om taaen og hælen og ribbenet og altsammen — det var som et eventyr: og nu var de da paa vei til dyrlæge. — Skulde kjørt litt med den, svarte de andre: Bare en slæa … bare et ørlite grand … Gjør mon, de, ma …

Nu var de under Galterud. Der suste en karjol med en traverhoppe ind gjennem opkjørselen. Gampen spriket med alle fire, som en katunge, likesom bent frem vilde lægge sig ned paa maven midt i veien for at ta rende til et sprætt op i veiret — du sku’ alder set —!

Hittil hadde det været skog, saa de kunde slaa reipene om granleggen paa hver side av veien og blaaholde ham, til det groveste var over. Men her sluttet trærne. Og de maatte slaa taugene om det nærmeste som var: i skigaren paa den ene side og det 184andre om muren under stabburet paa Galterud. Skigaren røk. Og saa maatte ogsaa andre taugenden om stabburs-stolpen. Og gampen svinget att og fram ned paa veien, akkurat som en spræk ørret efter et fiskesnøre, — «ajerte», saa det knaket og rugget i hele huset, mens far og søn krabbet sig ind under. For grimen holdt. Ptro — ptro! skrek de. Og sønnen hven: Sjaa, sjaa! No blæs han! … Der ramlet en sten. Og de to sprang unna huset. Saa løsnet resten. Dermed var gampen fri. Det bar hjemover i galop, med repene slæpende efter, mens stabburet stod igjen paa tre ben og lutet. Og de to verkbrudne diltet haltende efter, saa godt de kunde, den ene med et knippe hesteskor i næven.

Der kom en illsint mand ut paa tunet deroppe og hujet efter dem: Er ‘e du gjør stolphuse mit! — Det var Galterud’en sjøl

*

Efter dette turde de ikke komme forbi Galterud i lyse mer. I grunden var det intet andet igjen end at skyte gampen. Men faren var imot det av humanitære hensyn; de fik prøve med den endda en stund. Vaaronnen gjorde de alene; for leige øik undsaa de sig for: det om tæmmingen deres vilde 185da bare komme utover bygden. Saa det hadde aldrig været saa tungt nogen vaar paa Svabergssveen. Og dertil var de halte begge.

Og løs ute paa jordet kunde de ikke ha den gaaende; de staldforet den inde. For i det sidste hadde den lagt sig til en ny unote: sønnen skjønte ikke, hvad han mente med det, men straks han nu fik øie paa husbond, gav han sig til at trave like lukt mot ham, som om den vilde ta ham i ett byks; saa det var ikke andet fore end at rømme ind og stænge dørene, naar han kom hivende slik. Hevntanker! sa faren, som prøvde forstaa medmenneskers grunde: Harme efter den dyrlægeturen, da de hadde syndet mot humanitetens bud! …

Men da vaaronnen var over, laget sønnen gutu fra stalddøren like ned i hesthagan; han laget en rigtig høi og sterk skigar. Den fik gaa der i sommer; for hingst hadde ingen lov at slippe ind i almenningen paa beite. Saa maatte vel husbond kunne faa være i fred for denne dæveren! …

Men utpaa sommeren tok bygdefolk til at lægge veien forbi Svabergssveen, naar de skulde til sæters eller slikt; langveisfra kom de. De stod attom skigaren og saa ind paa dette dyret, som travet frem og att her i 186gutuen. Ja saa naa, sa de bare; og gik igjen, saa lattermilde i opsynet.

Især var det folksomt op med skigaren paa søndagene. Far og søn blev rent folkesky av det, og kunde holde sig indendørs den utslagne søndag bare for det. De sat da jussom fordypet i dagens tekst, mens de hørte dette utysket, som knegget derute ved hvert hode som rørte sig bak skigaren, saa luften skalv: Huff! grøsset de, som det var selve ondskapens fyrste.

Men atter fæstet faren sig ved lyspunkterne; de fik være glad, sa han: Saa slæp vi den øikjeleitingen ind paa Endeløsmyrene, sa han. Og da kunde ogsaa sønnen se et lyspunkt: Du veit, dæ gjør én, ma. —

En sommersdag gik just manden om inde paa laaven og puslet, ordnet med løvkjerv, han satte op bortefter væggen ind under spærrerne. Og ellers fæstet han sig ved lyspunkterne indtil det sidste: hadde ikke sat sig i nogen bekostning med ny bro og kjøringa. Her laa det som før; til og med hunbordene og planke-enderne laa løse over gulvaaserne. Og han trakket med eftertanke paa dem. For nedenunder stod en treskemaskine og svære kjerald til laag, og bortefter 187væggene dernede hang det farlig tæt med ljaa og slikt.

Med ett synes han, han hører det trave tæt i tæt hitover tunet: der hadde han greid skigaren! Nu var han paa laavebroen; og gubære, der sætter han like her ind! Husbond stak sig unna. Og gampen indover kjøringa som et skred, gled uophørlig paa de sleipe, uskodde hover. Planke-ender farer til alle kanter, vipper over gulvaasen, reiser sig — brest, smeld. Ptro — ptro! …

Ytterst paa en planke-ende, som laa over en aas, stod husbond: spratt i veiret og op under taket; for du vet, gampen var tyngre han, ma. Dermed saa bærer det nedenunder mellem gulvaasene med gampen. Øredøvende larm! Og husbond drattet efter.

Sønnen hørte braket inde i stuen og kom springende ut. Det var just det, faren ventet. Og endda han laa her halvt i svime, skrek han; for nu fik han faa sig en lærepenge, gampen og: Stæng att, hører du! … Kom itt’ aat oss! — Og sønnen lystret, for det var steget til raseri hos ham, og stængte alle dører dernede: nu skulde den dæveren faa ligge paa sine gjerninger! …

Og braaket vilde ingen ende ta derinde i dette helvede mellem stamper og ljaa og treskemaskine; 188hadde det ikke været saa øredøvende, vilde én tænkt paa en flue som svirrer rundt ned paa en flaske.

Men tilslut stilnet det derinde. Han hørte faren stønne. Og vilde lukke paa fjøsdøren. Men i det samme kom Svarten frem fra gjødselbingen, var gaat tvers gjennem det raatne fjøsgulvet; han var litet grand møkket langs sidebenene. Men ellers var han like god gampen.

Faren laa i svime derinde. Sønnen løftet i ham, men slap ham straks igjen: han hadde faat nok og var færdig. Da glyttet han op med halve øiet, var klar en ørliten stund; og læberne vilde likesom si noget, saa sønnen la munden ned til. Og da var han saa grann i mælet, at det messom bare som pep inde i det grisne skjegget:

— Joannes, sa det. Faar væra gla, dæ itt’ e krybbiter.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fra Fonneland til Svabergssveen

Samlingen ble gitt ut i 1922 og inneholder sju noveller og humoresker: «Det knaldrer og blaaser», «Sandkorn paa et øie», «Fonnelandsmanden», «Ildmørje», «Der generalkommissär», «Paa bunden av glemselens flod» og «Gampen paa svabergssveen».

Se faksimiler av 1. utgave, 1922 (nb.no)

Les mer..

Om Hans E. Kinck

Hans E. Kinck er mest kjent i norsk litteraturhistorie som en stilsikker, nyromantisk novelleforfatter. Kunstsynet hans gikk ut på at litteraturen skulle gi innsikt i menneskesinnet og skildre det impulsive og stemningsbærende. I likhet med kunstnere som Obstfelder og Munch interesserte Kinck seg først og fremst for menneskets lengsler, drømmer, angst, kjærlighet og for kampen for å overvinne frykten for å leve.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.