Forloren Skildpadde

av Camilla Collett, Emilie Diriks

Litteraturliste


Benterud, Aagot. 1947. Camilla Collett. En skjebne og et livsverk. Oslo: Dreyer.

Collett, Alf. 1911. Camilla Colletts livs historie. Belyst ved hendes breve og dagbøger. Christiania: Gyldendal.

Collett, Camilla. 1879. Mod Strømmen. Kjøbenhavn: Andr. Schous Forlag.

Collett, Camilla. 1885. Mod Strømmen. Ny Række. Kjøbenhavn: Andr. Schous Forlag.

Collett, Camilla. 1895. «Af Camilla Colletts efterladte Papirer. En Erindring fra Hamburg, Sommeren 1837». Norge. Norsk Kalender. Anden årgang. Utgitt av Nordahl Rolfsen. Kristiania: Jacob Dybwads Forlag.

Collett, Camilla. 1913. «Otte Dage i Hamburg». Samlede verker. Mindeutg. Bind 3. Kristiania og Kjøbenhavn: Gyldendal.

Collett, Camilla. 1930. Breve fra ungdomsaarene. Dagbøker og breve, bind 2. Utgitt av Leiv Amundsen. Oslo: Gyldendal.

Haugen, Trond. 2014. «Hvordan ble Camilla Collett forfatter? – om Camilla Wergelands ‘Otte Dage i Hamburg’ og Theodor Mundts ‘Denkblätter für die nordische Sylphide’». Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. Redigert av Trond Haugen. Oslo: Novus.

Heine, Heinrich. 1827. Buch der Lieder. Hamburg: Hoffmann und Campe.

Steen, Ellisiv. 1947. Diktning og virkelighet. En studie i Camilla Colletts forfatterskap. Oslo: Gyldendal.

Steinfeld, Torill. 2012. Camilla Collett. Ungdom og ekteskap. Oslo: Gyldendal.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Forloren Skildpadde

Sommeren 1837 fikk Camilla Collett og venninnen Emilie Diriks idéen om å lage et tidsskrift, eller «et Blad», som de kalte det. De skulle selv være både redaktører og forleggere og hadde i utgangspunktet tenkt seg at også andre kunne få inn tekster der. Tidsskriftet skulle ikke trykkes, men sirkulere i ett håndskrevet eksemplar i «en lille utvalgt Kreds af Damer». Tittelen var navnet på en av tidens mest prestisjefylte matretter: forloren skilpadde.

I denne NB kilder-utgaven publiseres Forloren Skildpadde i sin helhet for første gang.

ISSN: 1894-7662 NB kilder
ISBN: 978-82-7965-238-0 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-239-7 (epub), 978-82-7965-240-3 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Om Emilie Diriks

Emilie Diriks er kjent som Camilla Colletts venninne fra ungdomstiden, og stort sett alt vi vet om henne stammer fra tekster av og om Camilla Collett. Dessuten får man et fint innblikk i hennes følelsesliv og karakter ved å lese den omfattende brevvekslingen mellom Emilie og Camilla fra 1835 til Emilies plutselige død 33 år gammel i 1843.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.