Kristiania forstadsscener og deres skuespillere

av Rudolf Muus

FORSTADSSCENERNES BETYDNING

88Nu findes der ikke længer nogen egentlige forstadsteatre i Kristiania, skjønt der her og der eksisterer dramatiske klubber og av og til spilles litt komedie i arbeidersamfundene, og det kan være av interesse at se tilbake paa hvilke virkninger disse smaascener kan ha hat for sit publikum i det store og hele tat.

Østre samfunds hensigt, at virke foredlende paa sit publikum blev til en viss grad opnaadd. Folk moret sig paa en tækkelig maate og vænnet sig til at se og forstaa komedie. Disse forstadsteatre har hos den brede masse dannet et overgangsled til at kunne forstaa og nyte virkelige skuespilleres kunst paa større teatre. Man kan bare se paa det interesserte og forstaaelsesfulde publikum som fylder Nationalteatret ved arbeiderforestillingerne. Skuespillerne erklærer selv, at det er en sand fornøielse at spille for dem.

Nu vilde et forstadsteater av den gamle art neppe komme til at trække hus.

Men om nu forstadsscenerne har været til gavn for deres skuespillere, er et andet spørsmaal.

Vistnok er et litet faatal av dem, som virket paa 89forstadsbredderne blit dygtige, ja, store skuespillere, men for mange virkelige begavelser har de vist sig som en farlig planteskole, hvor de er blit forsumpet, ødelagt og har gaat tilgrunde. Mange bra folk har medvirket i saadan komedie blot av fornøielse, men dog ikke opgit sit gode haandverk. Men hvor mange har ikke forladt og opgit sit gode ærlige erhverv, som vilde ha beredt dem en behagelig og lykkelig fremtid, kun for at gi efter for den usalige tilbøielighet, som kaldes teaterdilla, og ikke har indbragt dem andet end ulykke og fordærvelse. Og er de først kommen ind paa den bane, vil de gjerne tape lysten paa almindeligt arbeide.

Man har kun altfor mange eksempler paa dette. Med dilitantismens lediggang følger drukkenskap og andre laster.

Mangen ung kjæk gut har jeg set gaa i en tidlig grav ved dette forsumpende liv. Og for den unge pike som gjerne av forfængelighet vilde spille forstadskomedie, var ikke denne atmosfære mindre farlig. I den blomstrende alder er de blit sørgelig ødelagt paa legeme og sjæl.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kristiania forstadsscener og deres skuespillere

I samlingen Kristiania forstadsscener og deres skuespillere med undertittel «Minder fra 70–90 aarene» forteller Rudolf Muus om forskjellige teatre og skuespillere i Kristiania fra slutten 1800-tallet.

Samlingen kom første gang ut i 1924. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.