Fortidens stemmer

Brev 12

Brev fra Peter Wessel Tordenskiold til Olaus Judichær. Utenfor Nya Älvsborg, 5. juli 1719

Signatur: Ms.fol. 1111:b
Tidligere utgitt: «Af en Autografsamlers Mappe. Breve fra to danske Søhelte.» Nær og Fjern nr. 291, København, 27. januar 1878: 6.
Bergens Adressecontoirs Efterretninger nr. 33, 114 Aarg. 8. Februar1878: 4.
Olav Bergersen (red.). Tordenskiolds brev. Oslo: Universitetsforlaget, 1963: 724.
Proveniens: Kjøpt på auksjon over Peter Christian HaubergsPeter Christian Haubergs] Peter Christian Hauberg (1844–1928), dansk bokhandler, numismatiker og arkeolog. Ansatt ved Den kgl. Mønt og Medaillesamling i København i 1885–1920. Hans samling av mynter, bøker og manuskripter ble solgt på auksjon 1929. samlinger, 1929.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir og det er spor av segl. Det er kun Tordenskiolds signatur og etterskriften som har vært egenhendige. En rektangulær bit av brevet, med Tordenskiolds signatur, er skåret vekk og erstattet av en ny lapp. Lappen består av tre lag forskjellig papir: 1) Håndlaget papir med der teksten fra brevets forside er kopiert inn. 2) En tykk papp fra ca.1860 eller senere. 3) Et transparent ark med håndskrevet tekst og «Tordenskjolds» signatur. Det er ikke brukt samme blekk i brevet og på lappen.


Høyædle og Welbaarne Høytærede Hr. Admiral

Af jndlagde Optegnelser paa hvad, som til endell af de under Esqvadren Sorterende Skibe udfoedres og ej ere her at bekomme vil Hr. Admiral behagelig fornemme hvad fornøden giøres, hvilcket jeg og til deres erholdelse vil have recomman deret; den Sidste tagne Priis Huckert Hvide Ørnen, som nu til Kiøbenhafn affærdiges, henstiller jeg i lige Maade til Hr. Admiralens egen behagelige Forandstaltning til dens reparations befordring; Hvad Materialier og ellers Andre Reqvisita, Som effter Hr. Admiralens egen beste Skiønsomhed til denne forehavende Desein endnu kunde fornøden eragtes, ville jeg ønske at maatte tillige 2med Prammen Spydstagen under Convoy af fregatten Straalsund hid, sendes, Hvornest jeg forbliver

Høyædle og welbaarne
Høytærede Hr. Admirals


Herfra med en annen hånd:

Tienst ferdigste og lydigste tiener
P TordenskioldP Tordenskiold] Peter Wessel Tordenskiold (1690–1720), norsk sjøoffiser. Utnevnt til schoutbynach, det vil si kontreadmiral, i desember 1718, og var sjef for Nordsjøeskadren under blokaden av den svenske vestkysten.

PS skiønt ieg ved att mange falder udj adskillige slags Speculationer om dj 2de fartøyer, vor af den anden med lengsel ventis som ieg kand sige er een serdelis nøttig brugelig og bequem machine til sin vise brug som kand hen Regnis til 3de principalle ting, som med tiden nest Guds bistand vild erfaris om saa skulde ske dett udj abcance af Admiralen blef fortagen noget


Påskrift i høyremargen med den første hånden:

Orlogskibet Laaland til Ankers uden for Nye Elsborg d. 5te July 1719.


Påskrift i venstre marg:

No 22


Utenpå brevet:

Høyædle og welbaarne Olaus JudichærOlaus Judichær] Ole Judichær (1661–1729), dansk sjøoffiser, skipskonstruktør og leder av Skibsbygningsskolen. Utnevnt til admiral i 1718.
Hans Kongl. Mayts til Danmarck og Norge etc. Bestalter Admiral
a/ Kiøbenhafn.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.