Fortidens stemmer

Brev 19

Brev fra Abel Hammond til Anders Mathias Dass. Halvardmo, 12. februar 1765

Signatur: Ms. 4° 479:1:H
Proveniens: Har tilhørt prokurator Anders Mathias Dass.Anders Mathias Dass] Anders Mathias Dass (1736–1804), prokurator.
Beskrivelse: Brevet er av papir. Antagelig er det bare underskriften som er egenhendig.


Monsr Anders Matthias DassAnders Matthias Dass] Anders Mathias Dass (1736–1804), var fetter til Abel Margrethe Hammond (1706–1787). Hans far, Lorentz Andersen Dass (1706–1745) var halvbror til Abel Margrethes Hammonds mor, Abel Margrethe Angell (1685–død etter 1731).

Høystærede Broder!Broder] «Bror» og «søster» var høflighetsformer, som i brev kunne betegne både fjernere slektninger og venner.

Da Det Har behaget den Allerhøyeste at stiffte En Ægtte-skabs forEning Jmellem Hr Lieutenant Matthias Nummesen LundMatthias Nummesen Lund] Mathias Numsen Lund (1733–1820), sønn av major Iver Lund (1687–1746) og Karen Riber (1694–1778). Og min Datter Rebecca Angel Dass,min Datter Rebecca Angel Dass] Abel Margrethe Hammond var barnløs. Rebekka Angell Dass (1740–1785) var datter av hennes fetter, Andreas Andersen Dass (1709–1791), proprietær i Sævig i Fosnes, Namsos kommune i Trøndelag, og Aasel Marie Hass (1717–1791). Agtter ieg Samme, at lade fuldbyrde Ved Copulation Her i mit Huus den, 27de Martj først Kommende, skeer Her min ærbødigste Og Vænligste Begiæring til Høyst æstimerede Broder, Han Ville behage at indfinde Sig Afftenen til forne, for den Paa følgende Dag tillige med flerre fornemme Venner At bievæhre denne forretning, Og beære brude Parret med Sin Nærværelse, Samt indslutte dem udj Sine bønner til Gud, dereffter at Tekkes med et Tarveligt Maaltiid, for Saadan Hans æres bevisning Jeg i Høyeste Maader Vil findes forbunden med megen Estime Har ieg den ære at forblive

Monsr Anders M. Dass
Høystærede Broders
tienestschyldige Tienerinde
Abel Hammond Sl. MejersAbel Hammond Sl. Mejers] Abel Margrethe Hammond (1706–1787), datter av Abel Margrethe Angell (1685 – d. etter 1731) og William Hammond (1664–1710), kjøpmann i Trondheim. Gift 1724 med Christian Holst (d. 1734) og 1743 med Christian Hagerup Meyer (d. 1752), godseier i Overhalla. mpr.mpr.] Manu propria, med egen hånd.

HalvermoeHalvermoe] Halvardmo i Namdalen i Overhalla Kommune, Trøndelag. d. 12te Februarj 1765.«1765» er understreket.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.