Fortidens stemmer

Brev 2

Dom av kong Hans 25. mars 1486 angående to gårder i Skåne. Før dommen begynner dokumentet med Erik av Pommerns vidisse av 25. mai 1410 av et brev fra kong Olav IV uten leselig dato.

Signatur: Ms.4° 63
Tidligere utgitt: Diplomatarium Danicum nr. 14100526001.Etter J. C. Tellefsens avskrift i Riksarkivet.
Proveniens: Har tilhørt bergråd Peter Petersen.Peter Petersen] Peter Petersen (1767–1850), bergmester og stortingsrepresentant. Fikk tittelen bergråd i 1810. Utga flere skrifter, blant annet om bergverkslovgivning. På tittelsiden i Ms.4° 63 står det: «Bedes afgivet til Universitetsbibliotekets Manuscript Samling. Laurvig feb. 16. 1833. Petersen.»
Beskrivelse: Brevet er av pergament og er limt inn på innsiden av permen av Ms.4° 63 «Skaannske Lowbogh Som er Retteligen Corrigerit och Schreffuen effter den gamble trychte Schaansche Lowbog». Diplomet bærer preg av å ha vært brukt som omslag på lovboken. Det er slitt hull flere steder, til dels med større teksttap, og de nederste hjørnene er kuttet av. I tillegg er det en brett i pergamentet og en del flekker som stedvis gjør det vanskelig å lese teksten. Nederst på siden er det skrevet «Skaannske Lowbogh», og en av bokstavene dekker til et lite stykke av brevteksten.Strukturen i teksten kan være lett å misforstå, ettersom dokumentet er sterkt skadd. Første del gjengir et dokument ved Erik av Pommern (Helsingborg 26. mai 1410), som stadfester et dokument ved Olav IV angående to gårder i Skæpperuth (Skäparröd) i Skåne. Teksten av dette dokumentet er tatt opp i Erik av Pommerns dokument. Til sist kommer kong Hans’ dom fra 25. mars 1486.
Dokumentet er tidligere transkribert etter originalen av Johan Christian Tellefsen.Johan Christian Tellefsen] Johan Christian Tellefsen (1774–1857), organist i Nidarosdomen og bibliotekar ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Transkripsjonen befinner seg i Riksarkivet (RA/PA-792, pk. 3). På baksiden av Tellefsens transkripsjon står det: «Konungh Johs dombreff at han uil dömpe domino Axell Petersson Iul ii garde i Skepproth i Gersheret.» Denne teksten står sannsynligvis på baksiden av det originale pergamentbrevet.Skade med større teksttap: Øverste venstre hjørne av pergamentet er revet bort og deler av teksten i de fire første linjene mangler.

[Ericus Dei] gratia Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum Gothorumque rex et dux PomeranieEricus … Pomeranie] Erik av Pommern (Bogislav Vratislavsson) (1382–1459), konge av Norge 1389–1442, konge av Danmark 1396–1440, konge av Sverige 1396–1439 og hertug av Slesvig 1412–1442. omnibus presens scriptum cernentibus salutem.

[Nouerit] is, quod sub anno domini m°cd° decimo feria quinta proxima post festum sancti Vrbanifestum sancti Urbani] Festen for St. Urban, 25. mai. uir nobilis dominus Absolon Petridominus Absolon Petri] I påskriften på Tellefsens transkripsjon identifiseres Domino Absalon Petri med Axel Pedersen Juel. ‹miles› ‹…›Muligens har det her stått et stedsnavnsadjektiv samsvarsbøyd med det tentative miles (= ridder). [n]obis apertam litteram domini Olaui quondam regis DanorumOlaui … Danorum] Olav IV Håkonsson (1370–1387), konge i Norge 1380/81–1387 og i Danmark 1376–1387. datam super duas curias in SkæpperuthSkæpperuth] Skäpperöd, Hörby kommune, Skåne. cuidam Michaeli Thorbernsun per eandem litteram adiu[dica]tasSkade med større teksttap: Det er her slitt et vertikalt hull i pergamentet gjennom alle de følgende tekstlinjene langs en tidligere brettekant. sigillo saluo sano et integro legi fecit et publicari, cuius littere tenor sequitur et est talis:

Olauus, dei gratia Dacie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et uerus heres regni [Swecie]Dette er begynnelsen på Olav IVs brev. Dateringen er falt ut på grunn av skade. Omnibus presens scriptum [cer]nentibus salutem in domino. [No]ueritis, quod nos Michaeli Thorbernsson duas curias in Skepp[roth] ‹…› sitas cum omni[bus pertinenc]iis suis verum ‹…› ‹…›Muligens kan det stå en del av et ord predict, prediction eller lignende. Haghensson et Øyerus sibi hereditario jure cum uxore sua legaliter aduolutas [et] nunquam postmodum per ipsum alicui alienatas ‹…› per quatuor litteras nostras adiudicatas in quarum etiam corporalem possessionem curiarum quatuor discretos [uiros] Iacobum Ska‹…› ‹kughennob› de op‹…›En brett i pergamentet gjør lesningen vanskelig her.Skade med større teksttap: Ytterste høyre side av pergamentet er revet vekk og siste del av tekstlinjen er borte på slutten av de resterende linjene. cam ‹…› ‹fruendo› huic ‹…› perpetuum silentium imponentes ac precipientes ne ‹…› de ‹dictis› curiis vel ‹…›

suis ‹firmiter› cuiuscumque conditio[nis aut] status existat contra voluntatem predicti Michaelis aliqualiter intromittat Datum Lundis sub sigillo nostro ad causas ‹…› anno domini m°cd°lxxx° sexto die annunciacionis beate Marie uirginisMarie uirginis] Maria bebudelsesdag, 25. mars. teste Nicholao DraggNicholao Dragg] Niels Thygesen eller Thuresen Drage, Danmarks rikskansler 1376–1389.

Quidem litteram predecessoris [nost]ri predicti ratam et gratam tenemus ipsam auctoritate nostra regia confirmantes.

Datum in [castro] nostro HelsingburghHelsingburgh] Helsingborg slott, Skåne. ‹…› [anno] domini m°cd° ‹…›Teksten er overskrevet av senere påskrift. feria sexta proxima post festum corporis Christifestum corporis Christi] Kristi legemsdag, andre torsdag etter pinse. nostro sub [sigillo]

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.