Fortidens stemmer

Brev 20

Testamentariske opptegnelser av Abel Margrethe Dass. [Etter 1773]Dokumentet må være skrevet før Abel Margrethe Dass døde i 1791, og etter 1773, da Hanna Rebekka Margrethe Hammond Dass giftet seg med Hans Henriksen Gartner. Omtalen av Rebecca Sommer ved hennes pikenavn tyder på at teksten er forfattet før hun giftet seg med Christen Crantz i 1787.

Signatur: Ms.4° 479:1:D
Proveniens: Har tilhørt prokurator Anders Mathias Dass.Anders Mathias Dass] Anders Mathias Dass (1736–1804), prokurator. Han var sønn av Lorentz Anderssøn Dass (1706–1745), som var bror til Abel Margrethe Dass (1711–1791).
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir. Sammen med brevet ligger en løs lapp.


Naar Gud ved en Salig Død har skielt mig fra dette møysommelige liv, Er det min Velie at begge mine Kiere Rebecher, nemlig Rebecha IbsenRebekka Angell Ibsen (1745–1829). Datter av Bolette Angell Dass (1721–1771) og Edvard Meyer Ibsen (1713–1785), fogd i Orkdal (avsatt 1751). Søsterdatter av Abel Margrethe Dass. Ifølge folketellingen 1801 bodde Rebekka Angell Ibsen på Skei gård i Alstadhaug hos sin fetter Anders Mathias Dass (1736–1804), prokurator og gårdbeboer. Det står at hun «Har et lidet kaar» og er «i trængende omstændighed». og Rebecha Sommer,Rebecha Sommer] Rebekka Angell Dass Sommer (1765–1836). Datter av Andreas Mortenssøn Sommer (1738–1772), sogneprest i Lyngen, og Hanna Rebekka Margrethe Hammond Dass (1737–1809). Gift 1787 med Christen Crantz (1743–1793), sogneprest i Værøy. Gift 1794 med Nils Nilsen Røst (1769–1844), jekteskipper. Sønnedatter av Abel Margrethe Dass. Skal være Eier af mine gang Klæder Ulden og Silkes, samt mine Liin Klæder som Særker, forklær, tørkler tillige Kniplings tøyed.Punktum skrevet over komma. MinLiten «m» rettet til stor «M». Salig Broders Datter Hr Gartners kone,Broders Datter Hr Gartners kone] Hanna Rebekka Margrethe Hammond Dass (1737–1809). Datter av Lorentz Dass (1706–1745), sogneprest i Trondenes, og Anna Elschen Bremer (1698–1741). Etter at foreldrene døde ble Hanna Rebekka, 8 år gammel, sendt til sin fars søster Abel Margrethe Dass (1710–1791), som var gift med prost over Helgelands prosti og sogneprest i Alstahaug, Morten Sommer (1705–1765). Hanna Rebekka giftet seg i 1764 med deres sønn, Andreas Sommer (1738–1772). Hun giftet seg igjen i 1773 med Hans Henriksen Gartner (1724–1795), sogneprest til Buksnes. vil Jeg og skal have noget i Erindring af mig, som er den Sorte grorde tursgrorde turs] Gros de Tours, kraftig silkestoff vevet i ripsbinding. Kiole, den Sorte floeniels dito, Eet fiolette Skiørt med Hofte og Liiv stykk, med mere som Jeg har sagt Rebecha Ibsen, da jeg Ved hun giør det Jeg har bedet hende –

Rebecha Jbsen Skal have en opred Seng med 2 bonsterr 2 høyen et par Puder med Dun i, og den Rød og hvide aalmerdugsaalmerdugs] Olmerduk, tettvevd stoff av lin og bomull. Det var som oftest stripete og særlig brukt til dyne- og putevar. aaver, Dyne, de 2de smaa Speiler som staar paa Salen hører hende til, de var hende foræret af hendes morbroder Andreas Dass,Andreas Dass] Andreas Andersen Dass (1709–1791), proprietær i Sævig i Fosnes, Namsos kommune i Trøndelag. Han var sønn av Anders Pettersen Dass (1675–1736) og Rebekka Angell (1681–1735), og bror av Rebekka Ibsens mor, Bolette Andersdatter Dass (1721–1771). den store Eg kiste som staar i Søe buen hører hende og til som var hende foræret af Sin farmoder,Sin farmoder] Ingeborg Cathrine Meyer (d. 1747), datter av Edvard Meyer (1647–1716), prost over Dalene prosti og sogneprest i Orkdal, og Inger Iversdatter Munthe. alle mine bøger skal Salk og være hendes –

2Hvad de Silke Klær angaar har Jeg Sagt, Rebecha Jbsen mine tanker Jeg er forvisset hun giør derEfter, da Jeg Kiender hendes oprigtige Sinde-lav og vil jngen uret giøre, den grønne moresmores] Et glatt ripsvevet stoff av silke eller bomull. Kan ha innvevet mønster med blomster eller striper, og har av og til innvevde metalltråder. Kiole hører hende til som Jeg for nogle aar Siden gav hende –

3Rebecha Sommer Skal have den store grønne Malede Kiste med bogstaver H:M:S:M:M:R:, og det lille Skatol i dagli stuen staar –


På en løs lapp:

Abel Margetha Sal ‹So›mmersAbel Margetha Sal ‹So›mmers] Abel Margrethe Dass (1711–1791) gift med Morten Sommer (1704–1765), sogneprest til Alstadhaug. Hun var datter av Rebekka Angell (1681–1735) og Anders Pettersen Dass (1675–1736), sogneprest til Alstadhaug.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.