Fortidens stemmer

Brev 3

Vitnebrev. [Brunkeberg], 1490

Signatur: Ms.fol. 1804:a:4
Tidligere utgitt: Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen, bind X, utgitt av C. R. Unger og H.J. Huitfeldt. Christiania: P. T. Mallings Forlagshandel, 1878: nr. 273, s. 220.
Proveniens: Magnus Brostrup LandstadsMagnus Brostrup Landstads] Magnus Brostrup Landstad (1802–1880), prest, folkeminnesamler og salmedikter. etterlatte papirer, gitt i gave til Universitetsbiblioteket i 1937.
Beskrivelse: Brevet er av pergament og det er skåret tre slisser til seglremmer. Alle tre seglene mangler. Midterste seglremmen er bevart, den er skåret ut av et latinsk håndskrift.


Oll‹om› mannom som thettæ bref se ællær høyre kænnæs jak olaf ‹t›orbyornson kol ‹hælg›æsson och ‹…›f Haluordhson ath vy hordom a koup mal theire af einæ haluæ svenkæ Gunnuvsson och næridh Gunnulfsson en af andre haluæ amundh stennulfsonndis och fornemdæ Svenkæ och næridh ath the hafdhæ salth fornemdom amundæ ij mærkæ bol j skott‹v›eithskott‹v›eith] Ifølge gamle sagn lå gården Skottveit der gården Hemmestveit ligger i dag. Hemmestveit ligger i Kviteseid kommune, Telemark som ligger j molgæ dalmolgæ dal] Morgedal, Kviteseid kommune, Telemark. j brukæbærgh sonknbrukæbærgh sonkn] Brunkeberg sogn, Kviteseid kommune, Telemark. med allum lunnom som legith tiil ha‹uæ› fra fornæ och nygiæ Jtemndis och fornæmde Suenkæ och næridh ath the hauæ vpborith fyrstæ pæingh och ofstæ som j kop theire kom. Thil mere sannindh heiggæ vy var jnsiglæ fore thettæ bref som gyorth var Anno domini mcdlxxxxo

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.