Fortidens stemmer

Brev 4

Avlatsbrev, utstedt av 24 kardinaler under pave Julius II. Vatikanet, 1. desember 1507

Signatur: Ms.fol. 1998
Proveniens: Olav SindingsOlav Sindings] Olav Sinding (1870–1937), pastor, residerende kapellan ved Stavanger domkirke fra 1926. Gift med Elisabeth Sinding (1870–1949). samling, gitt i gave til Universitetsbiblioteket av enken Elisabeth SindingElisabeth Sinding] Elisabeth Sinding (1870–1949). i 1939.
Beskrivelse: Brevet er skrevet på pergament, og nederste delen av dokumentet er brettet opp. Utenpå oppbretten er det er limt på en papirlapp med en påskrift på katalansk med en annen hånd. Det er 25 hull til seglsnorer, og deler av snoren henger fortsatt på, men seglene mangler. Det er tegnet opp hjelpelinjer for skriveren som fortsetter ned under oppbretten. Skjult under oppbretten er det også en påskrift i en annen hånd med lysere blekk. Det er skader i pergamentets overkant, som kan tyde på at brevet har vært hengt opp.
Brevet er rikt dekorert med farger og gullforgylling. Navnet Oliverius som begynner brevet er skrevet med kunstferdige bokstaver, og i den første bokstaven er det malt en miniatyr med et pietàmotiv, det vi si av den sørgende jomfru Maria med Kristi døde kropp, hvilende i hennes fang. Det er forseggjorte border langs sidene og den øverste kanten av brevet, og ytterligere to miniatyrer der Maria er avbildet med en duk med Jesu hellige ansikt og der Maria er med på å legge Jesus i graven. Det er også to våpenskjold.


Oliuerius Ostiensis,Oliuerius Ostiensis] Oliviero Carafa (1430–1511), utnevnt til kardinal 1467. Kardinalbiskop av Ostia e Velletri 1503–1511. Georgius Portuensis,Georgius Portuensis] Jorge da Costa (1406–1508), utnevnt til kardinal 1476. Kardinalbiskop av Porto e Santa Rufina 1503–1508. Johannes Antonius Penestrinus,Johannes Antonius Penestrinus] Giovanni Antonio Sangiorgio (1439/1442–1509), utnevnt til kardinal 1493. Kardinalbiskop av Praeneste 1507–1508. Raphael SabinensisRaphael Sabinensis] Raffaelo Sansoni Riario (1461–1521), utnevnt til kardinal 1477. Kardinalbiskop av Sabina 1507–1508. et Guillermus Albanensis Episcopi Ludouicus,Guillermus Albanensis Episcopi Ludouicus] Guillaume Briçonnet (1445–1514), utnevnt til kardinal 1495. Kardinalbiskop av Albano 1507–1508. Johannes tituli sanctorum Quatuor coronatorum,Johannes tituli sanctorum Quatuor coronatorum] Luis Juan del Milà y de Borja (1432–1508/10), utnevnt til kardinal 1456. Kardinalprest av Santi Quattro Coronati 1456–1508. Petrus tituli sancti Ciriaci,Petrus tituli sancti Ciriaci] Pietro Isvalies (d. 1511), utnevnt til kardinal 1500. Kardinalprest av San Ciriaco alle Terme Diocleziane 1500–1511. Dominicus tituli sancti Marci,Dominicus tituli sancti Marci] Domenico Grimani (1461–1523), utnevnt til kardinal 1493. Kardinalprest av San Marco 1503–1523. Johannes Stephanus tituli sanctorum Sergii et Bachi,Johannes Stephanus tituli sanctorum Sergii et Bachi] Giovanni Stefano Ferrero (1474–1511), utnevnt til kardinal 1500. Kardinalprest av Santi Sergio e Bacco 1505–1510). Jacobus tituli sancti Clementis,Jacobus tituli sancti Clementis] Jaime Serra i Cau (ca.1427/1430–1517), utnevnt til kardinal 1500. Kardinalprest av San Clemente 1502–1511. Franciscus tituli sanctorum Nerei et Archilei,Franciscus tituli sanctorum Nerei et Archilei] Francisco de Borja (1441–1511), utnevnt til kardinal 1500. Kardinalprest av Santi Nereo ed Achilleo 1506–1511. Franciscus tituli sancte Susanne,Franciscus tituli sancte Susanne] Francesco Soderini (1453–1524), utnevnt til kardinal 1503. Kardinalprest av Santa Susanna 1503–1508. Nicolaus tituli sancte Prisce,Nicolaus tituli sancte Prisce] Niccolò Fieschi (ca. 1456–1524), utnevnt til kardinal 1503. Kardinalprest av Santa Prisca 1506–1524. Adrianus tituli sancti Grisogoni,Adrianus tituli sancti Grisogoni] Adriano Castello/Castellesi (ca. 1461–ca. 1521), utnevnt til kardinal 1503. Kardinalprest av San Crisogono 1503–1518. Franciscus tituli sanctorum Johannis et Pauli,Franciscus tituli sanctorum Johannis et Pauli] Francisco de Remolins (1462–1518), utnevnt til kardinal 1503. Kardinalprest av Santi Giovanni e Paolo 1503–1517. Franciscus tituli sancti Adriani,Franciscus tituli sancti Adriani] François Guillaume de Castelnau de Clermont-Ludève (1480–1541), utnevnt til kardinal 1503. Kardinaldiakon av Sant’Adriano al Foro 1503–1511. Ludouicus tituli sancti Marcelli,Ludouicus tituli sancti Marcelli] Pedro Luis de Borja Lanzol de Romaní (1472–1511), utnevnt til kardinal 1500. Kardinal prest av San Marcello 1503–1511. Gabriel tituli sancte AgatheGabriel tituli sancte Agathe] Gabriele de’ Gabrielli (1445–1511), utnevnt til kardinal 1505. Kardinaldiakon av Sant’Agata de’ Goti 1505–1511. ac Franciscus tituli sancte Cecilie presbyteri,Franciscus tituli sancte Cecilie presbyteri] Francesco Alidosi (ca. 1455/1460–1511), utnevnt til kardinal 1505. Kardinalprest av Santa Cecilia 1506–1511. Johannes sancte Marie in Dompnica,Johannes sancte Marie in Dompnica] Giovanni de’ Medici (1475–1521), utnevnt til kardinal 1489. Kardinaldiakon av Santa Maria in Domnica 1489–1513. Valgt til pave 1513 og tok navnet Leo X. Federicus sancti Theodori,Federicus sancti Theodori] Federico Sanseverino (1475–1516), utnevnt til kardinal 1489. Kardinaldiakon av San Teodoro 1492–1511 og 1514–1516. Julianus sancti Angeli,Julianus sancti Angeli] Giuliano Cesarini (den yngre) (1466–1510), utnevnt til kardinal 1493. Kardinaldiakon av Sant’Angelo in Pescheria 1503–1510. Alexander sancti EustachiiAlexander sancti Eustachii] Alessandro Farnese (1468–1549), utnevnt til kardinal 1493. Kardinaldiakon av Sant’Eustachio 1503–1519. Valgt til pave i 1534 og tok navnet Paul III. necnon Amaneus sancti Nicolai in CarceretulianoAmaneus sancti Nicolai in Carceretuliano] Amanieu d’Albret (1478–1520), utnevnt til kardinal 1500. Kardinaldiakon av San Nicola in Carcere 1500–1520. diaconi miseracione diuina sacrosancte Romane ecclesie Cardinales.

Uniuersis et singulis christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Quanto frequentius fidelium mentes ad opera caritatis inducimus, tanto salubrius animarum suarum saluti consulimus Cupientes igitur, ut Oratorium sancti Sepulcri dominici situm et fundatum in Capella beate Marie uirginis extra murosCapella beate Marie uirginis extra muros] Kapellet heter i dag Capella de la Pietat, og ligger på hjørnet av Carretera Berga og Raval de la Pietat, sør for det gamle bysenteret i Sant Llorenç de Morunys. Kapellet ble bygget av ekteparet Joan Piquer (1433–1505) og Margarida Rovira, antagelig en gang i løpet av siste tredjedel av 1400-tallet. Den eldste kilden som omtaler kapellet er en kontrakt om en altertavle fra 1480, mellom familien Piquer og maleren Francesc Solives fra Banyoles. Ville sancti Laurencii de Mar‹n›yiissancti Laurencii de Mar‹n›yiis] Sant Llorenç de Morunys, by og kommune med samme navn, i regionen Solsonès i provinsen Lleida i Catalonia, Spania. Urgellensis diocesis,Urgellensis diocesis] Bispedømmet Urgell, Spania. congruis frequentetur honoribus et a christifidelibus iugiter ueneretur ac in suis structuris et edificiis debite reparetur, conseruetur et manuteneatur, necnon libris, calicibus, luminaribus, ornamentis ecclesiasticis et rebus aliis diuino cultui inibi necessariis decenter muniatur. Utque christifideles ipsi eo libentius deuotionis causa confluant ad eandem et ad reparacionem, conseruacionem, manutencionem et munitionem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refecturos. Nos Cardinales prefati, uidelicet quilibet nostrum per se supplicationibus dilecti nobis in Christo venerabilis viri domini Johannis Picquer,Johannis Picquer] Joan Piquer (1433–1505). Canonici et Archidiaconi de Berga in ecclesia Urgellensi, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum PetriPetri] Apostelen Peter. et PauliPauli] Apostelen Paulus. apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus uere penitentibus et confessis, qui dictum Oratorium in singulis, uidelicet Quinte in Cena domini et Sexte Feriarum in Parasceue, Resurrectionis domini nostri Jesu Christi, Ferie Secunde Penthecostes et sancti Laurencii festiuitatibussancti Laurencii festiuitatibus] St. Laurentius, 10. august. et diebus a Primis Vesperis usque ad Secundas Vesperas inclusiue deuote uisitauerint annuatim et ad premissa manus porrexerint adiutrices, pro singulis festiuitatibus siue diebus predictis, quibus id fecerint, centum dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum fidem litteras nostras huiusmodi fieri nostrorumque sigillorum fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris anno a Natiuitate domini millesimo quingentesimo septimo, die uero prima mensis Decembris. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini

Julii diuina prouidencia pape SecundiJulii diuina prouidencia pape Secundi] Giuliano della Rovere (1443–1513), valgt til pave i 1503 og tok navnet Julius II. anno quinto.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.