Fortidens stemmer

[kolofon]


Logo, NB kilder

© Nasjonalbiblioteket 2022

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)
ISBN: 978-82-7965-515-2 (bokselskap.no),
978-82-7965-516-9 (epub), 978-82-7965-517-6 (mobi)


Illustrasjon på tittelsiden:
Utsnitt av Ms.fol. 2285. Brev fra Christian 4 til Johann Sigismund, markgreve av Brandenburg, 14. august 1611

Publisert: mai 2022. Oppdatert: juli 2022.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.