Fortidens stemmer

Litteratur og kilder til noter

Arntsen, Alfred. «Litt om etterslekta til Evenes-presten Aron Pedersen Arctander». Fimbul : småskrift fra Evenes bygdeboknemnd 2005, nr. 23: 55–62.

Berglund, Birgitta. Alstahaug på Helgeland 1000–1750 : Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Tapir, 2007.

Bredal, Dag. Nordisk steinkultur : tusen års bygningshistorie i stein. Oslo: Gren forlag, 2020.

Bull, Ida. Thomas Angell : kapitalisten som ble hjembyens velgjører. Trondheim: Thomas Angells stiftelser, 1992.

Cooper, Thompson. «Alford, Michael» i Dictionary of National Biography, bind 1, New York: Macmillan and Co., 1885.

Dahl, Svein Tore. Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700. Trondheim, S.T. Dahl, 1999.

Danmarks Adels Aarbog. København, 1884–

Erlandsen, Andreas. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. Christiania: Guldberg & Dzwonkowski, 1844–1855.

Erlandsen, Andreas. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Christiania: Chr. Tønsbergs Forlag, 1857.

Fossberg, Jorunn. «‘Jubileer’ Jens Borring» i Årbok (Kunstindustrimuseet i Oslo). 1967: 89–104.

Gjelle, K. K.Svunne tider : optegnelser om folk og forhold i gamle Alstahaug prestegjeld. Særtrykk av: Helgelands blad. Sandnessjøen: Helgelands blad, 1934.

Grytøyr, Bjørn. Syvende far i Steigen, og andre slektninger : slektsbok, bind 1. B. Grytøyr, 2015.

Heering, H.T. «Matrikel over Landindspektørerne 1768–1968». Landindspektøren, bind 25, hefte 2. København: Den danske Landinspektørforening, 1968.

Huitfeldt, Carl. Slekten Huitfeldt : 600 år i Danmarks og Norges historie. Oslo: C. Huitfeldt forlag, 2012.

Irgens, Aage Henrik. Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass til Trondenes og hans efterslekt : med noen forutgående opplysninger om slektsnavnet og de tre første generasjoner i Norge. Røros, 1956.

Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag : 1566–1570. Utgitt ved L. Laursen av Rigsarkivet. København: C.A. Retizel, 1896.

Kvandagsliv i dei dagar. Aslak Berglands barndomsminne. Kviteseid: Styret for Kviteseid og Morgedal folkeboksamling, 1977.

Landstad, Magnus Brostrup. Mytiske sagn fra Telemark : etterlatte opptegnelser. Porsgrunn: Forlaget Grenland, 1995.

Lange, Christian C.A., utg. Norske Rigs-Registranter : tildeels i Uddrag, bind 1, 1523–1571. Christiania, 1861.

Lassen, Wilhelm. Biskop i Lund (1620–1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar’s agnatiske descendenter af navn : Wibe og Lund. Christiania: Jacob Dybwad, 1901.

Liisberg, Henrik Carl Bering. Christian den Fjerde og Guldsmedene. København: Haase, 1929.

Loupedalen, Knut. Eventyr og segnir fraa Telemarki. Kristiania: Calmeyers boghandel, 1923.

Magdeburg, Joachim. Christliche vnd Tröstliche Tischgesenge, mit Vier Stimmen, damit man vor vnd nach Tisch, den lieben Gott anruffen, vnd für seine väterliche güte, ehren, loben vnd dancken mag Der lieben Jugendt zu gut zusam[m] geschrieben, Vnd mit Text, so dazu dienet, zum theil verendert vnd verbessert. Erfurt: Georg Baumann, 1572.

Midtsand, Per Arne. «Hans Ibsen – Personer med ukjent ættetilhørighet og etterslekt». Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening 14, nr. 1 (2000): 47–50.

Morthoff, Bjarne, Romedalboka : Garder og slekter, bind 1. Romedal: Bygdebokkomitéen for Romedal, 1967.

Norsk biografisk leksikon. Oslo: Aschehoug, 1923–1983.

Olsen, Bernhard. «Den hamburgske Guldsmædslægt Mores og dens Arbejder for de danske Konger Frederik II og Christian IV». Tidsskrift for Kunstindustri 2. rekke, bind 2 (1896): 65–85.

Ovenstad, Olai. Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814, bind 2. Oslo: Norsk slektshistorisk forening, 1949.

Pontanus, Johannes Isaacus. Rerum Danicarum historia libris X unoque tomo ad Domum usque Oldenburgicam deducta. Amsterdam: Joannis Janssoni, 1631

Rønaasen, Inger. «Hr. Lars en syndebukk?». Solør-Odal : Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler : tidsskrift for lokalhistorie og kultur. 28, nr. 1 (1996): 13–20.

Rørdam, Holger Fr., utg. Breve fra Jacob Langebek udgivne af Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie og sprog til erindring om Selskabets stiftelse den 8. januar 1745. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1895.

Røtvold, Øystein Angell. Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner. Sarpsborg: Slektsforum, 1997.

Sellæg, Johs. «Et 200-årsminne : Abel Margrethe Holst, sl. Meyers f. Hammond. Født i Trondheim 10. april 1706, død på Halvardmo 22. juni 1787» i Meldingsblad (Overhalla historielag) 9, nr. 1/2 (1987): 2–7.

Tunold, Solveig. «Av P.F. Suhms lærde brev». Det Kongelige norske videnskabers selskabs forhandlinger 30, nr. 7 (1957): 50–53.


Digitale ressurser

Dansk biografisk leksikon

Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537–1814, utgitt av C. F. Bricka, Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1887–1905.

Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Den katolske kirke

Diplomatarium Norvegicum

Encyclopedia Britannica

Google maps

Holbergordbogen

Kartverket

Meyers Fremmedordbog

NAOB – Det Norske Akademis ordbok

Nordisk familjebok

Norsk biografisk leksikon

Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880 : paa Grundlag af J.E. Krafts og Chr. Langes Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1856, utgitt av J. B. Halvorsen. Kristiania, 1885–1908.

Norsk historisk leksikon

Ordbog over det danske Sprog

Rygh, O. Norske Gaardnavne.

Salmonsens konversationsleksikon

Store norske leksikon

Svenskt konversationslexikon

Textilnet

The Cardinals of the Holy Roman Church

The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses.

Trap Danmark

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.