Fortidens stemmer

Retningslinjer for tekstgjengivelse

Transkripsjonen er nøyaktig og bokstavrett, det vil si at brevskrivers rettskrivning og tegnsetting er beholdt og at skrivefeil ikke er rettet.

Transkripsjonen har tatt som utgangspunkt at teksten gir mening, og utydelige bokstaver og ord er derfor transkribert velvillig ut fra sammenhengen. Der det har vært vanskelig å tyde bokstavene er usikker lesning markert med spisse klammer: ‹tekst›, og helt uleselig tekst er markert slik: ‹…›, uten at det angis hvor mange bokstaver eller ord det gjelder.

Ved skader på brevene, som har ført til tap av bokstaver eller hele ord, har vi supplert med tekst i skarpe klammer: [tekst], hvis det ikke er rimelig tvil om hva som har stått. Hvis det er uvisst hva som har stått, har vi satt inn tegnet for uleselig tekst: ‹…›. Ved større teksttap er det satt inn en note om omfanget.

Tekst som er strøket er markert med gjennomstreking: Tekst.

Tekst som er tilføyd (uansett om det er over linjen, under linjen eller i margen) er gjengitt som hevet over linjen: ManSøndag.

Der tekst er rettet ved at noe er skrevet oppå noe annet, slik at opprinnelig tekst er dekket, er den sist skrevne teksten transkribert, mens den opprinnelige teksten er gjengitt i note. Hvis teksten under er uleselig, eller overskrivingen gjelder tydeliggjøring av bokstaver, har vi transkribert den endelige lesningen uten note eller annen markering.

Forkortelser som er oppløst er gjengitt i kursiv.

Ord skrevet med latinsk skrift eller fraktur er ikke markert spesielt.

Tekst som er understreket opplyses om i note.

Skrivefeil som kan tolkes som feil transkribering er kommentert i note med: Sic.

Manglende diakritiske tegn er rettet stilltiende. Alle varianter av y og u (med og uten tødler, streker eller prikker) er gjengitt som vanlig y og u.

Manglende skilletegn er ikke supplert.

Bindestreker og tankestreker er gjengitt som bindestrek.

Kolon som markerer forkortelser er gjengitt som punktum.

Brevets oppsett er ikke forsøkt gjengitt. Vi har foretatt noen standardiseringer: Sideskift vises med et tall i margen ved den linjen der sideskiftet skjer, det nøyaktige stedet for skiftet er ikke angitt; avsnitt markeres med en blank linje; linjeskift vises ikke; adressetekst, og påskrifter som ikke er en del av brevteksten, er gjengitt til slutt, etter selve brevteksten.

Det er fulgt egne retningslinjer for de latinske brevene: Oppløste forkortelser er ikke markert. Setninger og egennavn begynner med stor bokstav. Ellers er stor forbokstav normalisert etter konteksten. Tegnsettingen følger syntaktiske prinsipper. Underordnede konjunksjons- og relativsetninger er skilt ut ved komma. Det er komma ved asyndeta og ved apposisjoner.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.