Frk. Wang – en erindring fra Kristiania 1886

av Lagertha Broch

Forord

I perioden 1895–1898 skrev Lagertha Borch (1864–1952) en dagbok. Foruten dagboktekster er dagboka sammensatt av erindringer, vers, artikler, illustrasjoner og blomsterpress. Dagboka gir innsikt i livet til Lagertha Broch, som var barnebokforfatter, illustratør og kvinnesaksforkjemper. I forbindelse med feiringen av Skeivt kulturår i 2022 løftes dagboka nå frem fordi den også kan gi innsikt i Norges skeive historie.

Denne utgivelsen består av en transkripsjon av side 125–161 i dagboka. Utdraget er en erindring fra året 1886, nedtegnet ti år senere, i 1896. Erindringen handler om tiden Lagertha Broch bodde i Kristiania sammen med Maria Wang, en eldre venninne hun svermet for, og om Brochs forsøk på å finne lønnet arbeid så hun kunne slippe å være økonomisk underlagt faren.


Prinsipper for transkripsjon og utgiverinngrep

Tekstgrunnlaget for denne utgivelsen er Ms.8° 3429: «Lagertha Broch: Dagbok 2. des. 1895 – febr. 1898», s. 125–161.

Dagboka er vann- og soppskadet, og deler av skriften har blitt uleselig. Utdraget som her er gjengitt, er imidlertid i relativt god stand. Den fysiske dagboka er på grunn av skadene ikke tilgjengelig for publikum, og det er kun brukt faksimiler av den i utgavearbeidet.

Teksten gjengis diplomatarisk, det vil si bokstavtro. Brochs inkonsekvenser og ortografiske særegenheter er beholdt, og hennes rettelser er vist. Broch har en ganske tydelig håndskrift som for det meste har vært uproblematisk å tolke. Tvilstilfeller leses velvillig, både ut fra det som gir mening i konteksten, og det som ser ut til å være Brochs praksis ellers i teksten, uten markering av usikkerhet. Dette gjelder blant annet usikkerhet om stor/liten forbokstav. Der hvor noe mangler, men det er usikkert hva, er det markert som ‹…› og supplert med noter.

Åpenbart uteglemte bokstaver og tegn suppleres i skarpe klammer, [tekst]. Det samme gjelder bokstaver og tegn som er borte eller uleselige på grunn av skade på papiret, disse stedene er også markert med noter.

Der det har vært nødvendig å markere usikker lesing, markeres det med spisse klammer, ‹tekst›.

Strykninger markeres med gjennomstrekning, tekst. Tilføyelser markeres med hevet skrift, tekst.

Understrekninger gjengis med kursiv, tekst. Anførselstegn innenfor anførselstegn gjengis med enkle anførselstegn, ‘tekst’.

Linjeskift markeres ikke. Brochs egen paginering markeres slik: [tall].

Opplysninger til tekstgjengivelsen gis i noter merket N. Dette gjelder for eksempel skade på papiret. Ordforklaringer og realkommentarer gis i noter merket K.


Organisering av arbeidet

Kildeutgaven er basert på automatisk transkripsjon av dagboka i programmet Transkribus. Transkripsjonen er deretter kontrollert, korrekturlest og kodet av Ingvild Swane, som er student ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med denne kildeutgivelsen som en del av sitt praksisopphold hos Nasjonalbiblioteket høsten 2021. Hun har også skrevet innledningen og utstyrt teksten med noter/kommentarer.

Ellen Nessheim Wiger har ferdigstilt filene til publisering.

Tusen takk til Yngvil Beyer for hjelp og tilbakemeldinger i alle ledd av prosessen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Frk. Wang – en erindring fra Kristiania 1886

Denne utgivelsen består av en transkripsjon av side 125–161 i Lagertha Brochs dagbok (Ms.8° 3429). Utdraget er en erindring fra året 1886, nedtegnet ti år senere, i 1896. Erindringen handler om tiden Broch bodde i Kristiania sammen med Maria Wang, og om Brochs forsøk på å finne lønnet arbeid så hun kunne slippe å være økonomisk underlagt faren.

Utgaven gis ut i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Lagertha Broch

Lagertha Broch var barnebokforfatter, illustratør og kvinnesakskvinne. Hun ga ut 15 barnebøker og illusterte mange av dem selv. I tillegg skrev hun artikler og innlegg til aviser, barneblader og feministiske tidsskrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.