Fru Evas Dagbog

av Hulda Garborg

[31]

I den lille Hytte i Alperne begyndte vi et Liv, som var strævsomt nok i mange Maader. Men vi var glade; for vi var to. For mig var ialfald alt godt, naar bare han 160var glad og haabefuld. Af Penge havde vi et Minimum, og af Udstyr til mit Bryllup havde jeg faat en Reisehat til 2 Kroner og intet mer. Men hvad skulde jeg ogsaa med «Udstyr» dernede i Ensomheden og det daglige Arbeide, som optog mig.

Jeg laved vist forfærdelig meget vond Mad; og tilsidst, en Dag da et vanskeligt Arbeide havde gjort min Mand nervøs, sagde han: «Dette blir Sultekur.» Da gik jeg i mit Lønkammer og var der længe. Han havde faat en raastegt Høne til Middag; men jeg svor, at han skulde iknæ. Jeg tænkte og drømte ikke om andet end Mad Dag og Nat, og tilsidst kunde jeg sætte en Høne for ham, som indgød ham Respekt. Og jeg sagde til ham: «Min Herre, skjønt De visselig ikke havde fortjent en stegt Høne i Deres Liv, saa har jeg herved den Ære at servere Dem en, som De maaske naadigst vil indrømme er antagelig!»

Og han maatte iknæ. Men rigtignok jeg først altsaa.

Mod Vinteren drog vi ned til den lille Universitetsby, hvor vort første Barn blev født. Og saa kom der nogle meget fattige og noksaa vanskelige Aar. Min Mand sled 161med sit Arbeide, og der blev mindre og mindre Tid til Glæde for ham.

Men i de Aar var jeg Barnepige, Kokke og «Mädchen für alles». Og Tiden gik. Ja, Tiden gik. Naar jeg nu tænker tilbage paa det alt, saa er det som om det var i en anden Tilværelse. –

*

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fru Evas Dagbog

Fru Evas Dagbog ble først utgitt i 1905, og forfatteren var da anonymisert. Det ble kun påpekt at boka var utgitt av samme forfatter som Kvinden skabt af Manden (1904).

Fru Eva forlater et dødt ekteskap for å bo på en øy og finne tilbake til seg selv. På øya møter hun en dikter, en geolog, flere fiskere og en yngre jente. Gjennom hardt arbeid og «tilbake til naturen»-opplevelser, kommer Eva sakte men sikkert ut av depresjonen, og vi får innsikt i hvordan hennes tidligere forhold har utartet seg. Boka er ispedd anekdoter og betraktninger rundt kjønnsproblematikk og kjønnsrollemønstre.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1905 (NB digital)

Les mer..

Om Hulda Garborg

Hulda Garborg er i en viss grad en glemt forfatter i dag. Vi kjenner henne mest som kulturpersonlighet og forkjemper for bygdekultur. Hun engasjerte seg sterkt i kvinnekampen og i kultur- og samfunnsdebatten. I samtiden var hun imidlertid også en viktig stemme i litteraturen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.