Fru Evas Dagbog

av Hulda Garborg

[32]

«Naar jeg betragter Tingenes

Forgjængelighed, da føler jeg mig

tilmode som en Døgnflue, der

svæver mellem Væren og Ikke-

Væren; derfor kalder jeg denne

Bog en Døgnflues Dagbog.»

(Japansk Forfatterinde i det 10de Aarh.).

– August Maaned er kommet, og Nætterne begynder at mørkne. Undertiden ryger det op med hidsige Storme ude i Havet, og en tyk, brun Taagevæg reiser sig mellem Himmel og Jord.

Uveiret har ligesom faat en anden Karakter nu; det er mørkere og mere truende; og Brændingen kan pludselig bryde ind gjennem «Hullet» oppe i Bakken med for færdelig Voldsomhed. «Hullet» er forresten nu, takket være Doktoren, døbt om til 162«Krateret», skjønt det ikke netop gir den rigtige Forestilling.

Det er saa underligt at ligge om Natten og høre hvor det brøler og tordner deroppe. Af og til gaar der et Stød af Rædsel gjennem mig, og jeg blir ganske kold der jeg ligger. Maaske er Tiden nu kommet, da Havet vil «ta os». Og som i et Syn ser jeg pludselig mine Børn foran mig. Hjælpeløs strækker jeg Armene imod dem, og det er som om mit Hjertes Slag stanser, og min brændende Sjæl bæres over Havet mod dem. –

Med næste Dampskib maa jeg bort.

– Ikke paa længe har jeg skrevet i min Dagbog; bare streifet om paa alle de kjære Steder, og siddet i Stuerne hos mine Venner. Jeg har set paa deres Arbeide, hørt paa deres Sange og paa Fortællinger fra deres Liv herude. Men mit Sind er uroligt, og jeg synes ikke jeg har naad hvad jeg skulde. Jeg er ræd for at reise; men kan ikke, tør ikke bli.

Ja, jeg er ræd for at reise; og alligevel er jeg syg af Længsel.

*

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fru Evas Dagbog

Fru Evas Dagbog ble først utgitt i 1905, og forfatteren var da anonymisert. Det ble kun påpekt at boka var utgitt av samme forfatter som Kvinden skabt af Manden (1904).

Fru Eva forlater et dødt ekteskap for å bo på en øy og finne tilbake til seg selv. På øya møter hun en dikter, en geolog, flere fiskere og en yngre jente. Gjennom hardt arbeid og «tilbake til naturen»-opplevelser, kommer Eva sakte men sikkert ut av depresjonen, og vi får innsikt i hvordan hennes tidligere forhold har utartet seg. Boka er ispedd anekdoter og betraktninger rundt kjønnsproblematikk og kjønnsrollemønstre.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1905 (NB digital)

Les mer..

Om Hulda Garborg

Hulda Garborg er i en viss grad en glemt forfatter i dag. Vi kjenner henne mest som kulturpersonlighet og forkjemper for bygdekultur. Hun engasjerte seg sterkt i kvinnekampen og i kultur- og samfunnsdebatten. I samtiden var hun imidlertid også en viktig stemme i litteraturen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.