Fru Marta Oulie

av Sigrid Undset

FORORD ved Tone Modalsli

Det er en glede for Det norske språk- og litteraturselskap å kunne legge frem denne utgaven av Sigrid Undsets første roman, som den første tekstkritiske utgaven av noen av hennes bøker. Når valget falt på Fru Marta Oulie (1907), har det selvfølgelig sammenheng med at det i år er 100 år siden boken kom ut. Men som det blir vist i Liv Bliksruds innledning, har allerede denne boken flere av de kvaliteter som skulle bidra til å plassere Sigrid Undsets forfatterskap blant de fremste i verdenslitteraturen.

Arbeidet med utgaven er ledet av Undset-forskeren professor Liv Bliksrud fra Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved Universitet i Oslo i samarbeid med Gry Berg, som har mastergrad i litteraturformidling. Sistnevnte har stått for tekstetableringen og er blitt assistert av cand. philol. Mette Refslund Witting. Disse to har erfaring fra arbeidet med utgaven Henrik Ibsens skrifter (2005–). NSL setter stor pris på at vi slik har fått nyte godt av innsikter fra landets ledende edisjonsfilologiske miljø. Gry Berg har skrevet redegjørelsene for teksten, for variantapparatet og for kommentarene. Ord- og sak-kommentarene er utarbeidet av utgiverne i fellesskap.

NSL takker professor Finn-Erik Vinje for hjelp med innledningens avsnitt om rettskrivningen i førsteutgaven, og førsteamanuensis Tor Guttu for hjelp med opplysninger i kommentarene. Vi takker også Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, og Institusjonen Fritt Ord for økonomisk støtte.

Tone Modalsli

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fru Marta Oulie

Sigrid Undsets første forsøk som forfatter var en historisk roman, men den ville ikke forlaget ha. I stedet ville de ha noe mer aktuelt, og hun skrev dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie.

Romanen ble utgitt i 1907 og viser tydelig noe som blir et viktig tema i diktingen hennes: den vanskelige kjærligheten og ekteskapet. Den første setningen er en av de mest kjente åpningene i norsk litteratur: «Jeg har været min mann utro.» Romanen ble oppfattet som dristig og moderne, og Undset ble umiddelbart kjent som forfatter.

Les Gry Berg og Liv Bliksruds innledning og kommentarer.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.