Græske breve

av Nordahl Grieg

Marathon

Blå, blå bruser sjøen mot Marathon!

Afrodite, selve verdens skjønhetsdrøm, kunde ha steget op fra disse bølger, mens hun vred sit hår for skummet! «Seiren» fra Samothrace, som nu flyver ut fra sin skibsbaug på trappeavsatsen i Louvre, kunde ha danset bortover her, med blæsten stormende i sine stengevandter! Skinnende, seirende skjønt blåner Ægæerhavet utover, funkler i blåt, mørkner i blåt, grønnes i blåt, helt til det langt borte møtes med de længselsblå feldene over på Eubæa.

Men herinde ved sletten brister brændingene mot stranden, stormer på og drives tilbake igjen, og ingen brænding blir klok av skade, men synes det er like vidunderlig fra evighet og til evighet. Og saltsprøitet står indover den lange stripen av sand, og driver indover marken, hvor valmuene gløder som om blodet fra Marathon er blomstret frem i en hellig, ufattelig vår.

Hvor fjeldet skråner ned mot sletten, stod athenerne. Nogen mænd under våben, en skare som rustet sig til kamp, et slag blandt hundrede andre slag?

En mand ved navn Aischylos stod mellem dem. Han var en av verdens største diktere, har skapt selve tragedien ut av sin hule hånd, ingen var før ham, men hans verker er en kilde til at øse av den dag idag. Han var med i falanksen som løftet hærskriket og stormet på.

Det var deres første møte med Østen, i dødsangst sprang de mot perserhordene, som en bæk der vil tukte havet, endnu hadde de ikke lært sig den gestus overfor selve antallet som en spartaner nogen år senere kunde gi uttryk for, da han hørte at fiendens pileregn skulde være sa tæt at den skjulte solen: på en varm dag er det godt at få kjæmpe i skyggen!

Men seiret gjorde de, seiret slik at da Aischylos mange år senere blev spurt hvad kan vilde ka på sin gravsten, svarte den store dikter: «Han kjæmpet ved Marathon.»

På den gravstenen er Marathons hemmelighet hugget ind.

For Aischylos var ikke den eneste kunstner som kjæmpet der, alle var kunstnere, enten de skapte selv eller bare elsket kunsten, i teatret, på tempelplassene. Marathon, det er kunsten i kamp, skjønheten under våben! Det er møtet med selve Hellas, en oplever her på stranden. Møtet, forklaringen og mysteriet.

Hvor kom den fra, denne flammende skjønnhetsdrøm som lyser utover alle tider fra landet her?

Som en henrykkelse har den strømmet i blodet på dets barn, helt fra den vilde fortid som historien bare aner. Homer synger utrættelig om den: hans helte, hans likrøvere og mordbrændere, hvis handlinger ryker av primitivitet, bevæger sig trods alt inde i en streng skjønhetsverden, – de tar på sig de skjønne sandaler, de drikker av de skjønne bægre, de tvætter sig fra de skjønne kar. Aldrig får vildskapen, instinktene vælte sig utover dette; rolig og lykkelig synges der mellem drapene om at dette og hint er skjønt.

Og det er ikke bare ekstasens fryd, det er også hverdagens. En sauegjæter slår sin fæld tilside, tar sin kjæp og sin bylt med niste, og går ut av lægeret hvor han har sovet for natten. Fjeldsiden damper av rå tåke, det er endnu en stund til dagen.

Men manden skutter sig ikke av kulden, han har mangt at glæde sig over: Fælden er skjøn, lægeret er velbygd, kjæppen er herlig smykket, nisten den kosteligste spise.

Slik er Homer, den ubegripelige. I virkeligheten må man gå frem til Oscar Wildes og Walter Paters England for i senere tider at finde hans like i æstetisk forfinelse, ja dekadence. Og Homer var morgenen over Hellas. Drømmen steg med dagens blændende lys. Skjønhetens lykkelige drøm.

I vore dage kan man opleve på et av den klassiske kulturs store steder, i Oxford, at en mand, på veien hjem fra fotballplassen eller roklubben, pludselig vender sig mot en og spør: Si meg, tror det på skjønhet?

En nordman ser uvilkårlig bort på de andre ansiktene for at finde en lattermild støtte mot dette komiske overfald. Men de unge Oxford-studenter som mere end nogen anden er vor tids hellenere, synes ikke det er besynderlig.

Hvad skal man svare? Skjønhet som lykke, som hjælp, som religion, som evighet?

En nordmand blir taus. En nordmand vet lite om skjønhet.

For firti år siden uttalte Ibsen om diktningens høieste skjønhetsform: Versets kunst er forbi.

Denne forkyndelse av Peer Gynts vidunderlige dikter, dette froskekvæk av den frafaldne mot en naturmakts vælde, blev tat helt alvorlig. Man får ihvertfald det indtryk at anatemaet voldte meget flaske og død i de grå, råkolde oktober-søndagseftermiddagene i otti-årene. Og selv om profetien siden er gjort tilskamme, ruger allikevel skyggen av Ibsen endnu over landet.

Det er ham som mer end nogen anden er skyld i at den stille lykke over en skjøn linje får lov til at bli overkjørt av det buldrende litteraturlæsset, som hver høst braker ind på låven hjemme, for at veies og aldrig findes for let.

Det er ham som har sådd den hvirvelstorm vi for tiden er ute i, den romancyklus-cyklon som hviner mot ansiktet og vrænger ned igjen det spørsmål, som man undertiden trods alt kan ha om læbene: Tror De på skjønhet?

Aischylos trodde på den. Med sverdet blinkende gjenmem den gylne luft, trodde kan på den. Skjønheten var det alterets sakramente som han og hans hellenere tok, før de kastet sig mot persernes lanser.

Sjøen stod ind mot Marathon! furutrærne omkring sletten svaiet i blå søndenvind, for tusen år siden som idag, og den unge vin glitret i solen som om tusen grønne lysbundter sprutet skinnende op fra jorden. Og dødsangsten bruste bort mens mændene stormet nedover skråningen, deres hjerter fyldtes av lykke over dagens herlighet og brast og blev ett med luftens strålende fryd, førend de brast for orientalernes stål.

Skjønheten under våben!

For det er slik: Selve Iyset, selve luften her over Atikkas sletter og fjeld er mere jublende skjønt end andre steder, det kunde ikke bli anderledes end at det var dagen som kom til at præge drømmen i Hellas, slik at den fik en skinnende evighet, et flammende overskudd for gråere himle, marmor og bronce mot æterens gnistrende eventyr, formens henrykkelse i diktning og tænkning. Muskler som spændtes i morgenlyset, skuespil som fulgte solen på dens bane over amfiteatret! Dagens aktivitet, skjønheten i solen, skjønheten under våben, Aischylos og Marathon, det blev Hellas.

Som en evig kilde av lys, som kaskader av marmor op i den skinnende azur, springer den græske ånd op fra jorden for alle os som bestandig påkalder vinterskumringen i vor kunst.

For dette flammende vilde soldøgn, det merkeligste i menneskehetens historie, lyser endnu, ikke som et gjenskjær, men som en ild, levende, tænkende, fortærende og givende.

Så meget skjønt at leve for! Så meget skjønt at dø for! Alt er skjønnet; det som ikke er, er løgn!

Det er evangeliet til fattigere tider. Det er ilden fra Hellas.

Skal vi opleve den dag da alt det som nu er det ypperste i vor diktning, alle de grå skjæbner, alle de makeløse og inderlige vanskabninger går under på det bålet i en forrykende, flammende fest. Den dag da skjønheten går frem, som Aischylos ved Marathon, naken i solskinnet, men med sverd i hånd, og med livet, det unge, glade, seirende liv, brusende blåt gjennem sig!

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Græske breve

Samlingen Græske breve inneholder fire reisebrev Nordahl Grieg skrev mens han oppholdt seg i Hellas fra april til juni 1926. Brevene ble publisert i Oslo Aftenavis sensommeren samme år.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.