Hamarkrøniken

Litteraturliste og forkortede boktitler

 • Arnesen 1937: Arne Arnesen: Hamarkrøniken med andre Kilder til Kunnskap om det gamle Bispesæte ved Mjøsen. Oslo 1937.
 • Berg 1802: J. Chr. Berg: En gammel Beskrivelse over Staden Hammer. I Thaarups Magazin, 2. bind Kbh. 1802.
 • Bull 1923 a: Francis Bull: Hamarkrøniken. I Edda nr. 19, Kra. 1923.
 • Bull 1923 b: Francis Bull: Norsk Litteraturhistorie, bind 11, Kr. 1923.
 • Bull 1958: Ny utgave av ovenstående. Oslo 1958.
 • Daae 1890: Ludvig Daae: Om den gamle Beskrivelse over Hamar. b. Om de Hamarske Krøniker. I Historisk Tidsskrift 3. Række I, Kra. 1890.
 • Erichsen 1895: A. E. Erichsen: Om den gamle Hamars Beskrivelse. I Historisk Tidsskrift, 3. Række 111, Kra. 1895.
 • Finne-Grønn 1926: S. H. Finne-Grønn: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania, Slegten Hummer. I Norsk Tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie. Bind 111, Oslo 1926.
 • Hamar Arbeiderblad 1967, nr. 184-235.
 • Iversen 1921 : Ragnvald Iversen: Bokmål og talemål i Norge 1560-1630. Kra. 1921.
 • Iversen 1963: Ragnvald Iversen: Absalon Pederssøns Dagbok og Oration om Mester Geble. Oslo/Bergen 1963.
 • Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog I-IV, Kbh. 1881-1907.
 • Nielsen 1885 : Yngvar Nielsen : Biskop Jens Nielssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597. Kra. 1885.
 • ODS: Ordbog over det danske Sprog, grundlagt af Verner Dahlerup 1-26. Kbh. 1919-52.
 • SAOB: Ordbok over svenska språket utg. av Svenska akademien 1898-
 • Skautrup 1947: Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie. Bind 11. Kbh 1947
 • Spangen 1965: Inger Catherine Spangen: Om Hamarkrøniken. I Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind V. Hamar 1965.
 • Storm 1890 : Gustav Storm, a. Om det gamle Hamar og den gamle Hamars Beskrivelse, b. Slutningsbemærkninger om de Hamarske krøniker. I Historisk Tidsskrift. 3. Række I, Kra. 1890.
 • Storm 1895/1968: Gustav Storm: To norske historisk-topografiske skrifter fra 1500-tallet. Universitetsforlaget 1968. Fotografisk opptrykk av Gustav Storm: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele forfattede i Norge i det 16de Aarhundrede. Chra. 1895.
 • Østby 1969: Arvid Østby: Om Hamarkrøniken. I Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1957-68. Hamar 1969.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hamarkrøniken

Hamarkrøniken ble skrevet ned en gang på 1500-tallet og er et historisk og kulturhistorisk dokument som beskriver Hamar og omegn på 13- og 1400-tallet. Det er en blomstrende by det fortelles om, en slags idealby der kirken og klosteret står i sentrum. I krøniken kan man lese om hvordan byen var anlagt med hovedgater, torg og tverrgater, om bygninger og om kjøpmennenes virksomhet.

Teksten i bokselskap.no er en digitalisert utgave av Egil Pettersens NSL-utgave fra 1986. Utgaven inneholder en fyldig innledning om krøniken og de forskjellige bevarte kildehåndskriftene, en normert og modernisert versjon av krøniken (basert på det eldste bevarte håndskriftet fra ca 1610) og en diplomatarisk versjon. I tillegg er utgaven utstyrt med et stort variantapparat.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.