Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

I. Odin og Folebenet


1. To personer optræder.


No. 1. Mod Vrid.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Jesus og St. Mekkel red
paa sine dyre Veie,
           red Vred
i den venstre (høire)
Folefoden sin.
St. Mekkel afsteg,
satte Ben i Ben,
Kjød i Kjød,
Hud i Hud,
Haar i Haar.
Og der i Navnet o.s.v.
           Fadervor 3 Gange.


No. 2. For Vred.

(Protokol og Tingbog over Lister Amt 1667–68, Rigsarkivet).

Lister og Mandals amt c. 1668.

Jesus og St. Peder over Bjergene red,Forfatternote: Protokollen: Berigen.
           saa faldt Folen
           og vrengede Foden sin
           Saa bandt han
           Kjød til Kjød
           og Ben til Ben.
I Navn Gud Fader, Guds Søn og Gud den Helligaand. Amen.


No. 3. For Vred.

(Efter P og Y).Forfatternote: Y. begynder Formularen med: «Vred og Vred».

Bø (Vesteraal) c. 1770.
Storelvedal c. 1830.1830] rettet fra: 1850 (jf. trykkfeilslista bak i førsteutgaven)

Jesus og St. Peder red over bilne Bro
           og hans Fole gled.
           Jesus afsteg.
           «Det er Vred»,
           sagde Jesus,
           «Vred i Vred
           og Led i 2 Led,
           Blod i Blod.»
           Idag bliver N. N. god.
           3 N. G. F. S. og H. aand.


No. 4. For Vred.

(Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).

Ringerike c. 1860.

Jesus og sankte Per rei over eit Le,
da havde sankt Per(s) Faali ei Vre.
           «Sæt dei ne»,
           sa vor Herre Jesus,
           «og læg Le for Le,
           saa har du Bot.»


No. 5. For Reene.

(Brugt af Lisbet Nypen og fremlagt under Processen mod hende i 1670. Trykt Evensens Samlinger B II, Hefte 4, Side 35. Aftrykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 168)

Leinstranden 1670.

Jesus reed over de He, han steed udaf
og lagde i Leg, Herren i Hou og Huud med Ben
heelt siden som før. Guds Ord. Amen.

Formularen meget forvansket. Den kunde maaske rekonstrueres omtrentlig saa:


          Jesus og HerrenForfatternote: «Herren» er selvfølgelig Balder. rei
           over øde Hei,
           HerrensForfatternote: «Herren» er selvfølgelig Balder. Fole glei
           og Benet vrei.
           Jesus steig ta
           og la det i Lag
           paa HerrensForfatternote: «Herren» er selvfølgelig Balder. Fole:
           «Hud til Hud,
           Bein til Bein.»
           Helt siden det blei,
           som før det var.


2. En person optræder.


No. 6. For Brud

– I Salt og Mel. –

(Optegnet af Th. von Westen i Veø i Romsdalen c. 1714. Tidligere trykt i Hammonds Missionshistorie, Side 120, i Theol. Tidsskr. R II, B X, 170, i Grimms Mythologie og i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi IIII, 101, No. 362, samt hos Thiele, Folkesagn III, 25 og i «Morgenbladet» 1874, 15de Marts).

Veø (Romsdal) c. 1714.


          Jesus red sig til Hede,
           der red han syndt sit Foleben
           Jesus stigede af og lægte det:
           Jesus lagde Marv i Marv,
           Jesus lagde Ben i Ben,
           Jesus lagde Kjød i Kjød,
           Jesus lagde derpaa et Blad,
           at det skulde blive i samme Stad.
I 3 Navne, med Gud Fader, Søn og Helligaand. Amen.


No. 7. For Vred.

(Efter X).

Strømsø (Drammen) 1777.


          Jesus red
           over breden Bro,
           han fik et Vred
           i Fole-Led;
           han af stod
           og til tog
           med sine 10 Guds Finger.
I Navn Gud Faders, Guds Søns og Gud den Helligaands. Amen.


No. 8. For Verk og Bræk.

(Efter I, NN og NN*).

Romedal c. 1780.1780] rettet fra: 1770 (jf. trykkfeilslista bak i førsteutgaven)
Eker c. 1800 og c. 1850.

Læs Fadervor og siden disse Ord:

Vor Herre Jesus reiste over Broen den brede og brækteForfatternote: I: bregde. sig.
           Han lagde selvForfatternote: I: Denne lagde sig selv ned og sagde:
           Led imod Led,
           Kjød mod Kjød,
           Hud mod Hud.
I Navn F. S. H. aand. Tilsidst Fadervor.Forfatternote: NN: Fadervor baade for og efter.


No. 9. For Vred.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus red over breden Bro,
da vrenede hans Folefod.
           Jesus steg taa,
           saa paa,
           lagde i Led
det som før var i Vred.
Han satte Ben imod Ben,
           Led imod Led,
           Sener mod Sener,
           Brusk mod Brusk,
           Blod mod Blod,
           og fik saa Bod.


No. 10. For Vre.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus han red over Broen bratte,
saa vree det i Ben paa Gangeren sorte.
           Jesus steg af,
           lagde sig selv ned og bødte:
                     «Vre af Benet,
                     Ben i Le!»
Og det i 3 N. F. S. H. a 3 Fv.    A.


No. 11 For Vred.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus reiste over Broa brede,
           hans Fole skrei,
           hans Ben vrena.
Jesus taa steg, gjorde godt
           for Kverka-Vred,
           for Kinna-Vred,Forfatternote: e: Kverk vredd, kina vred.
           for Flugt-Vred,
           for Svuld-Vred
           og alle de Vred,
           som fly og ferForfatternote: e: fløy og faer.
           mellem Himmel og Jord.
Og det i N. F. S. H.


No. 12. For Bov-Skre(e)n.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jesus ned af Bjerget red,
og hans Asen skreden blev.
           Jesus steg taa
og satte sine 3 Fingre paa
           og sagde:
«Bliv hel og sund,
Skreen ud samme Stund!»
Gud ly mine Ord i Navn F. S. H!

Naar Hest, som er bov-skreden, og andre Fe. Kan og bruges til Mennesker, kun at skifte Navnet efter hver Egenskab.


No. 13. For Vred.

(Efter V).

Hadeland 1780.

Vor Herre Jesus red sig gjennem et Le,
der fik hans Fole et Vred og Ve.
           Vor Herre Jesus stod af
           og vred for LedForfatternote: Vistnok korrumperet. Maaske der staar: vred tor Led
           og lagde Led til Led.
Det samme gjør jeg ved denne din Vred og Ve
og det udi Navn Gud Fader og Guds Søn og Gud den Helligaands
           Amen.


No. 14. For Vred.

(Efter G).

Jeløen (Rygge) c. 1800.

Jesus red Veien frem,
vrenede i hans Folafod.
           Jesus steg taa,
           la Le i Le,
           som før var i Vre.
I tre Navn, Gud Fader, Søn og Helligaand.


No. 15. Om Vreer.

(Efter f No. 2).

Aal (Hallingdal) c. 1800.

Jesus han red over Broen den bratte
saa brækkedes Benet paa Gangeren svarte.
                     Jesus steg af,
           lagde sig selv ned og bødte,
           lagde Sener til Sener,
                     Ben til Ben
                     og Led til Led.
I Navn Gudfader, Søn og H. Amen. 3 Gange F.v.


No. 16. For Vred at læse.

(Efter NN (2 Gange) NN* og a).

Eker c. 1800 og c. 1850.
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Jesus red paa en Vei;
der fik han Vred udi sin Fod.
Saa steg han af
og strøg den Vred bort
med sin Langstraale.Forfatternote: Saa NN. (1ste Gang), a: lang Faalle. NN. (2den Gang): med leeg taler.


No. 17. Mod Værker.

(Optegnet og trykt af Aarflot i Norsk Landboblad for 1811, Side 95. Aftrykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 169. Hvad der hos Aarflot staar efter Amen (Kristus sovnede o.s.v) er her udeladt, da disse Ord er komne ind fra en anden Formel).

Søndmøre 1811.

Se Kristus red over Eide,
brækked’ han Folens Fod;
kom Jomfru Maria gangende,
skulde gjøre Folen god,
fried hun ham fra Blodværk
           og Benværk
           og andre Værker.
Guds Ord og Amen.


No. 18. For Vre.

(Efter A).

Urskog 1813.

Vor Herre Jesus red gjennem Lien;
der fik hans Fole Vred.
Da steg han taa,
sætte Le’e i,
Flod imod Hold
Skind imod Skind
Flod imod Blod:
straks blev hans Fole god.
           I 3de N.


No. 19. For Vred.

(Efter B).

Gudbrandsdal c. 1830.

Vor Herre Jesus reiste sig over Brua den brede;
der vrednes i hans Fole-Fod.Forfatternote: B: Faale-
           Kristus ta steg,
           omkring greb,
           han satte Kjød i Kjød,
           Ben i Ben,
           Blod i Blod,
           Sen i Sen, –
           og Bod i samme Stund.
                     I Guds Navn.


No. 20. For Vred.

(Efter M No. 13).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1830.

Jesus rei sin FoleForfatternote: Opskriften: faale. over en Bru,
saa vrene det i Foden paa Hesten.
           Jesus ta stiger,
           la Kjød imod Kjød
           og Ben imod Ben
           og i LeForfatternote: Ordene: «i Le» er Konjektur. Opskriften: enu. skal du være,
           som før var i Vred.
Og det iForfatternote: Ordene: «og det i» ligeledes Konjektur. Opskriften synes at læse: enøt. Navn Gudfader, Søn og Helligaand.


No. 21. For Rena.

(Efter Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).

Lom c. 1860.

Jesus reid over breidan Bru,
fik Folen Rena i Foten.
Jesus steig taa:
«E ska deg sjølv lækje:
Utur Merg og Bein
inn i Berg og Stein!»
           Tri Guds ord.   Amen.


No. 22. At signe godt Vred.

(Efter Jørgen Moes Optegnelser fra Sætersdalen; tidligere trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 170).

Valle (Sætersdal) 1847.


          Vor Herre rei
           ivi Rønnings Hei,
           Foten oto Le’e skrei,
           or skrei og i skrei, –
           Folens Fot han go blei.
Gud gjeve no, denne Foten saa go blei!


No. 23. Vre.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemarken) 1880.

Jesus re over Raadals Bro,
vred hass Folaa sig i Fot.
Jesus han lod ned og bøtte:
           «Ti Vre
           to Le!»
Tre Namn, Gud Fader, Søn og Helligaand.


3. Omformet i Overensstemmelse med Gruppe II.


No. 24. For Værk og Svea.

(Efter NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Jesus og Ste. Peter gik sig over norden Fjeld;
saa fik de Sten og VandForfatternote: Vist Feil for «Bræk». i Ben. Jesus sagde:
           «Bliv ikke Stene-Bræk i Ben,
           hverken i Haand eller Fod.
           Du skal i det Vand,
           der ingen Folk eller Kreaturer kommer;
           der skal du være
           i Stok og Sten,
           ingen Mand til Men.»
I. N. F. S. H. aand.


No. 25. For Vred

(Efter E. og f No. 4)

Hedrum c. 1800.
Hemsedal c. 1897.

Jesus stod i Led,
gjorde aat for Vred:
«ottorForfatternote: Saa E.–f no. 4: «atter». Led og i Kjød,
ottor Kjød og i Skind
og i Veir og Vind,
ingen Mand til Men
eller nogen tilForfatternote: f No. 4 om. «til». Hinder.»
I de 3 N. G. F. S. H.


No. 26. For Vred.

(Efter N*;N*] rettet fra: N (jf. trykkfeilslista bak i førsteutgaven) optegnet efter Folkemunde).

Kvikne (Fron, Gbdl.) 1880.

Jesus reid over breian Bru,
da flaug det i hans Folafot.
Saa ba’n meg gjera aat for Vred:
           «Vre, Vre!
           utur Le
           og att i Tre.»
I Navn G. F. S. H. og 3 Gange Fadervor.


No. 27. Vikkel-raa.

(Optegnet efter Folkemunde af Johs. Skar).

ØierForfatternote: Indført fra Trøndelagen af Fanter. 1881.


          Dæ sat ei Kjæring i Læ,
           ho kunne di Ora for Vre.
           Dæ sat ei Kjæring og batt.
           Jesus red over Jordans Bæk, saa’n snubla.
I. N. G. F. G. S. og Gd. H.


No. 28. For Bridge.

(Efter Aarflot, Landboblad for 1811, S. 94).

Søndmøre 1811.

Eg reiste over Eidet,
det brigdes i Beine, det brød.
Og Gud bødte,
og Gud bøde os alle!


4. Omformet til at ledsage en symbolsk Handling.


No. 29. For Vred.

For Vred at læse.

(Efter I, NN*, P og a).

Romedal c. 1780.
Fron (Gbdl.) c. 1830.
Storelvedal c. 1830.
Eker c. 1850.

Jesus Guds Søn begav sig i grønne Eng,
han henta Blad for Vred
og lagde det paa sine Kne
og sagde:Forfatternote: P udelader sagde. «Vre,
           uturForfatternote: NN: borte af. Le
           og i Tre!»
I 3 Navn F. S. H.aand. Amen.


No. 30. Vrid-Ord.

(Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).

Vestlandet 1860–1870.

Man knytter en Uldtraad over den forvredne Fod, spytter tre Gange paa Knuden, idet man med lav StemmeForfatternote: Ordene er uden Virkning, hvis nogen faar høre dem udtalt. siger:

Kristus gik paa Heiene,
hvor han vrengede sin Fod,
fordi han i saa Tilfælde
vilde være os god.


No. 31. At hugge «Gjøgra».

(Efter K. L. Huus i «Kvinden»; gjengivet i Haukenæs, Hardanger VII, 365).

Hardanger c. 1891.

Man opsøger et Hus, hvori 3 Dørstokke gaar samme Vei. Saa tager man et Halmstraa med 3 Led. I den ene Ende af dette holder den syge, i den anden den assisterende Person, som har en Økse i Haanden og paa hver Dørstok afhugger et Led, idet han siger:

Or Lee
i Tree
i Navn o. s. v.


No. 32. Mod Vred.

(Storakers Samlinger, XIV, Universitetsbibliotheket).

Aasnes c. 1860.

Mod Vred hugger man et Kors i Dørtærskelen, medens det vredne Lem ligger derpaa, sigende:

Jeg hugger for Vred
af Led
og i Vred.Forfatternote: De to sidste Linjer forvanskede. Enten skal det være: «af Led og i Træ», eller «af Vred og i Led».


No. 33. For Vred.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe)

Bø (Telemarken). 1883.

Til at gjøre aat for Vred skal der to til. Den Syges Lem, der skal helbredes, lægges paa Hugstabben, og den ene slaar med Øksen og hugger et Hug i Stabben paa hver Side af Lemmet. «Hott høgge du fer?» spørger den anden.

«Eg høgge Vre’en
otor Le’en
aa avalt i Vre’en
           paa NN.»

Derpaa spytter den huggende en Gang paa hver Side af Benet, man har hugget, og læser vel noget for sig selv.


No. 34. For Vred i Knæet paa Koen.

(Efter c).

Flaa (Hallingdal) 1889.

Man tager en fersk Ore-Pinde, lægger den mod det syge Knæ og hugger saa mod Pinden, medens en anden spørger:

«Hvad hugger du for?»

Man svarer:

«Jeg hugger Vre
ud af Le
og Værk ud af Kne.»
I 3 Navn osv.

Gjentages 3 Gange.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, med over 1500 formularer og oppskrifter hentet fra norsk folkelig tradisjon, ble første gang utgitt i 1901–1902. Ansvarlig for samlingen var Anton Christian Bang (1840–1913), som da var biskop i Kristiania, men som tidligere hadde vært både professor med interesse for folkeminneforskning og kirkestatsråd.

Samlingen inneholder kildemateriale hentet fra folkeminnesamleres oppskriftsbøker, svartebøker, hekseprosessen, samt topografisk litteratur fra hele landet. Her finnes råd for det meste, f.eks. sykdom, kjærlighet og husdyr.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901–1902 (nb.no)

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.