Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

XIV. Rationaliserende Formularer


No. 1573. For Koldfeber.

(Efter Wilse, Spydebergs Beskrivelse, Side 439).

Spydeberg 1779.

Man bærer om Halsen en lukket Seddel, hvorpaa staar skrevet:

Thore den H(ore)
hun har den Kolde,
gid hun den beholde!
Og blir hun ei bedre,
da gid hun blir værre!


No. 1574. Fiskebønna.

(Optegnet efter Folkemunde af A. Heyerdahl; Urskogs Beskrivelse, Side 164).

Urskog 1882.

Aabaar, Aabaar roke,
bit paa mine Kroke!
Biter du, saa drar jeg;
hænger du, saa har jeg
Kjil paa Kroken, Kjil paa Kroken,
Pøi, pøi, pøi.


No. 1575. Fiskebøna.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemarken) 1878.

Eg sette meg ne paa ein Stein
aa saa fiskar eg opp eit Bein.
Fiskar eg Fisken
saa fær eg Fisken;
fiskar eg Tryta,
saa fær eg Tryta.
Aa bit naa, du Lurvetasse
aa Lurvekongje
i Jøssu Kristi Namn!


No. 1576. At grave efter en Skat, som udi Jorden ligger forborgen.

(Efter U).

? 1790.

Du kan begynde at grave udi Saturni Influents; eller naar Maanen gaar i Tyren, Stenbukken eller Jomfruen, og brug ingen Ceremonier, gjør ei heller Circul eller Besvær(g)ning derover, men grav lystig dertil, og du maa ingen Tanker eller fremmede Indbildninger gjøre dig. Lad ikkun spøge saameget, som det lyster, det er ikkuns Fantasi; thi det er intet noget levendes, men ikkun en Forskrækkelse, som intet er at frygte for. Derfor maa du, som graver, tale, sjunge, være lystig og uforsagt og ved friskt Mod, – og ikke være forbudne at tale med hinanden.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, med over 1500 formularer og oppskrifter hentet fra norsk folkelig tradisjon, ble første gang utgitt i 1901–1902. Ansvarlig for samlingen var Anton Christian Bang (1840–1913), som da var biskop i Kristiania, men som tidligere hadde vært både professor med interesse for folkeminneforskning og kirkestatsråd.

Samlingen inneholder kildemateriale hentet fra folkeminnesamleres oppskriftsbøker, svartebøker, hekseprosessen, samt topografisk litteratur fra hele landet. Her finnes råd for det meste, f.eks. sykdom, kjærlighet og husdyr.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901–1902 (nb.no)

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.