Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

IV. De tre Norner og Frøya-MariaNo. 238. [At vække Splid mellem Ægtefolk.]

(Dipl. Norv. IX, 93. Samlinger V, 481. Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 202)

Bergen 1325.


          Ritt ek i frá mer
           gondols ondu;
           æin þer i bak biti,
           annar i briost þer biti,

þridi snui uppá þik hæimt oc ofund. Oc sidan þesse ord ero lesen skal spytta uppá þan, er til syngzst.

Formularen brugt af en Ragnhild Tregagaas for at bevæge sit Næst-sødskendebarn Baard, med hvem hun tidligere havde levet i et utilladeligt Forhold, til at hæve sit Ægteskab med sin Hustru Bergljot. Ved Forhøret i Bergen 1325 bekjendte Ragnhild, qvod divine protectioni abrenunciavit et se dyabolo commendavit. Om Bryllupsnatten havde hun lagt i Brudesengen qvinqve panes totidemqve pisa (Ærter), una cum hoc gladium ad eorum caput reposuit. Saa sang hun Tryllesangen.


No. 239. For Beg,Forfatternote: N. S.: Begh. som Menniskenn faar i Fødselen.Forfatternote: N. S.: fødtzellen.

(Norske Samlinger I, 254).

Bergen 1594.

Der var niForfatternote: N. S.: Nie. Marier,
skulde Bede binde;
den ene bad,
den anden bandt
3 Fingre nedenfor Navlen:Forfatternote: N. S.: naufflenn.
«der skal du bunden ligge
indtil Domsdegi,
saalænge den Stein laag,Forfatternote: N. S.: laug (med følgende: «der» skrevet i et Ord: laugder).
der var fra Doms Æve.»Forfatternote: N. S.: effue.


No. 240. a. At binde Bølen paa en Kvinde.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Der kom tre Jomfruer fra Østerlands By,
den første kan Guldet spinde,Forfatternote: e: sinde.
den anden Barne-Mora binde,
den tredje lægger den i sit rette Lag
           paa NN.
           Og den heftes og befæstes i F. S. H.


[No. 240.] b. For at binde Bølen paa Kreaturerne.

(Efter G, sammenholdt med en Optegnelse fra Toten af Cand. theol. S. Sørensen; tidligere trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 198).

Jeløen (Rygge) c. 1800.

Der kommer tre Jomfruer nordentil;
den ene kan Guldet spinde,
den anden kan Bølen binde,Forfatternote: Denne og foregaaende Strofe lyder i G saaledes: den ene kan Bølen binde, / den anden kan Guldet spinde. / At ovenstaaende Redaktion gjengiver det oprindelige, fremgaar blandt andet ogsaa af Sørensens Optegnelse fra Toten: / «Naar en Ko misted Berdn, saa var der 3 hellige Jomfruer, som havde Medynk med Koen; den ene spandt, den anden vat, og den tredie lagde Børdn i sit rette Lag.»
den tredie kan lægge den i sit rette Lag.
I 3 Navn, Gudfader, Søn og Helligaand.


No. 241. At binde Bølen (paa) Fe.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Der sidder 3 Kvinder under Laave-Tekel,
den ene spinder rødt Garn,
den anden tvinder,
den tredje kommer tor Verdens Ende
og lægge paa Bølen i sit rette Lag.
Ingen skal løse den, for saa kommer der igjen.Forfatternote: Slutningen lidt korrumperet.


No. 242. Gjera aat for Mor-Sjuke.

(Efter N*; optegnet efter Folkemunde).

Valders 1880.

Tri Syste gjekk op gjenom Dal,
der fainn døm eit Nyste.
Dein eine fant,Forfatternote: Vel Feil for: spannt.
dein andre bantForfatternote: Vel Feil for: varmt.
og dein trea Maagaan og Mora bant.
3 Gange Fadervor.


No. 243. For Modersyge.

(Efter A).

Urskog 1815.

Vor Herre Jesus og San(k)te Peder
gik sig Veien frem;
der mødte de 3 Søstre,Forfatternote: A: Systerer.
kom af Øster
og reiste til Vester.
Den ene batt,Forfatternote: A: bad
den anden (vatt),
den tredie satte Moderen
i sin forrige Stand igjen.


No. 244. At binde Moderen i en Kvinde.

(Efter NN, NN* og a)

Eker c. 1800 og c. 1850.
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Jeg gik mig paa en Vei;
der mødte mig 3 Jomfruer.
Den ene spandtForfatternote: Saa NN: a: span.
den anden battForfatternote: NN badt; a: bat.
den tredie var Jomfru Maria,
som lagde Moderen i Lag.
           I 3 N. F. S. og H.aand.
           Amen.


No. 245. Mod Kjørgang.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Jeg mødte tre Jomfruer i en hvid Sand.
Den ene spitted,
den andre spandt,
den tredie læste for Kjørgang.
           I Navn o. s. v.
           3 Gange Fadervor.


No. 246. For Mora.

(Efter Folkemunde optegnet af A. Heyerdahl, Urskogs Beskrivelse, Side 165).

Urskog 1882.

Der kom tre Jomfruer vandrende,
den ene var Solen,
den anden var Maanen,
og den tredie var Jomfru Maria.
De bandt den slemme Mora
med Sølvband
og Guldband
saa fast som den Aand
i Mørkhedens Lænker.


No. 247. For Barne-Mora.

(Efter C).

Ringerike 1885.

Jesus sad paa en blaa Lin(d)e,
vilde denne Barne-Mora binde.
Vor Herre Jesus batt,
Jomfru Maria vatt.Forfatternote: C: vandt.
Gud give denne Barne-Mora ligge i Lag,Forfatternote: C: «Sag».
som den før saa i Lag!
           I 3 N.


No. 248. For Mave-Syge.

(Efter P. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 199).

Storelvedal c. 1830.

Jomfru Maria havde 3 Døttre,
den ene inde, den anden ud,
den tredie igjennem Jomfruens Bug.
           I 3 N. F. S. og H.aand.


No. 249. Døvelse, naar man har gjort aat for.

(Efter L, M no. 5, M no. 10, to Gange afskrevet i N*. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 198).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800 og 1830.
Dovre 1864.
Gausdal 1880.

Der kom treForfatternote: Efter tre tilføier M: «høie». Jomfruers MøierForfatternote: Saa L og M No. 10, M No. 5: Jomfruer, dammer høie.
fra Himmelen ned,
den ene bar Lys,
den anden bar Spjud,
den tredie bar DøvelsenForfatternote: Saa M No. 5, M No. 10: Døbelsen. L: Døvelse. Overskriften mangler i M No. 5 og M No. 10.
til at døve Værk og Svea.


No. 250. [At binde Bølen.]

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Der kom tre Kvinder fra Øster.
de gik paa en Line,
de sagde, de skulde Bølen binde.
Den første hedte Vis, den anden Vas,
den tredje Jomfru bandt Bølen fast.
           F. S. H.


No. 251. At binde Bølen paa en Kvinde.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Der kom de hellige Kvinder,
de lagde Hænderne paa den Kvinde;
den første sagde:
           «Stil dig nu, Mor!»
den anden sagde:
           «Bliv i Ro!»
den tredje sagde:
           «Du blive stille og rolig!»
Og det ved Crux Christi ✞ Clavis.


No. 252. At døve Værk.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Der kom tre Møer gaaende,
den ene bar Ledevand, den anden Røgelse,
den tredie Værkens Døvelse
at hele Jesu Saar.
Jesus fandt Værken, der kan døves;
Jesus vakna,
Værken batna
Jeg …
men Jesus med sin Magt
døver al Værk og Svie.
I Navn F. S. H. Amen. Fadervor 3 Gange.


No. 253. [For forheksede Kjør.]

(Efter A. Tidligere trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X Side 198).

Urskog 1815.

Di tre vise, vandrendesForfatternote: A: vanderenes. Kvinder –
gik de Veien frem,
mødte Bølingen min
med blodige Taarer.
«Hvad skader Eder?»
sagde de tre vise vandrendesForfatternote: A: vanderenes. Kvinder.
«Min Bøling er
mod-staalen
og blod-staalen
al Magt og Kraft
er fra den staalen.»
«Du skal hengaa
til den velsignede,
vene Vendels-Rod.»Forfatternote: A: Vennels
«Staar du der, du vene Ven?
Hvorfor er du god?»
«For Mod-sot,
for Blod-sot,
for alt det ilde,
min Bøling kan forspilde.
Karsk og sund –
hjemgaar med
sprigende Spaanaar,
Smør gult,
Jur fedt som Flesk,
fuldt som et Æg.»


No. 254. Ord for Fin-skot.

(Efter P).

Storelvedal c. 1830.

Det er tre fagre Jomfruer,
ei for In(d)-Skot,
ei for Fin-Skot,
og ei for alt ondt, som flyver.

I Navn Gudfader, i Navn Guds Søn, i Navn Gud den Helligaand. A. Fadervor læs 3 Gange.


No. 255. Koliken at binde.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Der gik tre Personer i Rad.
Den første sagde:
           «Jeg raader Bod.»
Den anden sagde:
           «Bliv stille
           som Havet efter Jesu Vilje,
           du skal staa saa stille.»

Sker og fuldkommes ved disse Ord, som herefter følger:

✞ εν τουτω Kistu.Forfatternote: Skrevet med runelignende Bogstaver. Opskriften er, som man ser, ufuldstændig, idet den tredie Persons Udsagn er glemt. Crux Christi Clavis.


No. 256. For Fin-skøt.

(Optegnet efter Folkemunde af A. Heyerdahl, Urskogs Beskrivelse, Side 163).

Urskog 1882.

Der kom 3 Skogsmænd nordenifra;
den ene gjorde aat for Fin-skøt,
den anden for Galler-skøt,
og den tredie for alle de Skøt,
som i Verden er.
Og nu skal jeg gjøre aat dig.
           I 3 N.


No. 257. At døve Gan(d)-Skud.

(Efter L).

Dovre 1864.

Der kom tre store Finner
fra det store Finneland,
som gjorde aat for Flugt og Finne-Skud,
           for Østen-Skud
           og Vesten-Skud
           og for alle Slags Skud,
som flyver mellem Himmel og Jord,
imellem Maane og Sol.


No. 258. [For ondt.]

(Efter A).

Urskog 1815.

Der kom 3 vise Mænd fra Østerland;
den ene gjorde ved for Mo-staal,
den anden gjorde ved for Magt-staal,
og den tredie for alt det vonde,
i Verden er til.
           I 3de dyre N. F. S. H. Og Fadervor.


No. 259. For Værk og Svia.

(Efter C).

Ringerike 1885.

Vor Herre Jesus gik sig Veien frem; der mødte han 3 Guds Engler. Den ene bar Ild, den anden bar Svovel, den tredie skulde gjøre aat for Værk og Svia. Det skal ikke værke eller svie, det skal være saa klart, som naar Solen oprinder af Øster-Lide.

I 3 N.


No. 260. For Svea og Verk.

(Efter I).

Romedal c. 1780.

Der flyver 3 Fugle i Himmelen,–
Ugle-Blod,
Svale-Blod,Forfatternote: I: Svalle
Ravne-Blod.
Stat stille Værk og Blod!
           I 3 Navn. F. S. og H.aand
                     Amen.


No. 261. For Svie og Værk.

(Efter P).

Storelvedal c. 1830.

Der flyver 3 Fugle under Himmelen,
som Blodet staar stille paa.
Ligesaa stat stille Værk og Blod
paa N. N!
           I N. F. S. og H.aand. 3 Fadervor.


No. 262. For Braane.

(Efter A).

Urskog 1815.

Der kom 4 JomfruerForfatternote: Vist Feil for: 3 Jomfruer. ridendes,
di rei og di skrei.Forfatternote: A: skræj.
De sortnesForfatternote: A: sortenes. udi Blod,
de sortnesForfatternote: A: sortenes. udi Smør,
de sortnesForfatternote: A: sortenes. i 7 Maader,
de sortner.Forfatternote: A: sorter.
Vor Herre Jesus tog SanktForfatternote: A: Sante. Peder
og stegte paa en Rist:
«intet skal det svie,
men det skal gro og vexe,
som Græsset gror
paa den hellige Jord.»
                     I 3de N.


No. 263 Barselkvinders Ve at stille.

(Efter H. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 199 fg).

Fron (Gbdl.) c. 1750.

Læs disse Ord i Øl eller The eller i Vand eller i Salt og hende at æde eller drikke.

Der Jesus Kristus til Verden skulde komme,
stillede Jordemoderen Veerne paa Jomfru Maria, hende til fromme,
med disse Ord:
           «Ve og Smerte stille dig,
           ei skade dig mere end mig.
           Du skal føde Verdens Frelser,
           dig jeg med det Budskab hilser.»
           Alle Barsels-Koners (Ve) og Smerte
           skal gaa dig, Jesu, og Jomfru Maria til Hjerte.
           Jesus med din snille Moder,
           som er og bliver til alle gode(r),
           bed din Moder sig indfinde
           til at løse denne Kvinde
           af sine Veer og Barsels-Nød
           i Jesu Navn.
                     I 3 N. Fader vor.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, med over 1500 formularer og oppskrifter hentet fra norsk folkelig tradisjon, ble første gang utgitt i 1901–1902. Ansvarlig for samlingen var Anton Christian Bang (1840–1913), som da var biskop i Kristiania, men som tidligere hadde vært både professor med interesse for folkeminneforskning og kirkestatsråd.

Samlingen inneholder kildemateriale hentet fra folkeminnesamleres oppskriftsbøker, svartebøker, hekseprosessen, samt topografisk litteratur fra hele landet. Her finnes råd for det meste, f.eks. sykdom, kjærlighet og husdyr.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901–1902 (nb.no)

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.