Hollases krønike

av Ragnhild Jølsen

INDHOLD:


I

Hollas, Stolmageren, Smeden og Balgdrageren. Hoppen, Meheimen, hvordan Hollas skaffed Vidner. Ransfolkene ved Braanaas. Hesteungen, Præsten og den betalbare Mynt. Krumholtens Hodeklø, Adelsfeiden i sin Vorden. Netta, Myndlingen. Krumholtsønnen og Buksesælerne. De falske Vidner, Aastedsdommen. Nettas Bekjendelse og Straf.


II

Statsskibet og Guldbarrerne. Kallen, som spaadde Pestilens. Guds hellige Hus til Auktion. Far Kristen og hans Stedbarn. Angelica, Præstens Søster. Hollas i Kirken. Stoltrækket, Netta, Katten i Bagerovnen. Silkeklædet og Hunden. Den staselige Stols Tunger. Hollas paa Kirketaget. Fugleungens Pip. Ad pios usus. Stedbarnets Paradis. Præsten paa Tærskelen, Forglemmigei og Roser.


III

Otto Kefas. Angelicas første Bøn, Haabets Have, Livets og Dødens Engler. Himmelskyerne. Hollases Frieri og rigelige Traktement. Falskmyntneren. Netta gir Stoltrækket til Præsten. Hollas og Altertavlen. Angelicas anden Bøn, Sol over moden Aker. Hollas den Onde som Kunstbeskytter. Angelica drømmer om Perler. Den store Dag. Angelicas tredje Bøn, Blæstens Klage, Æolsharpen.


IV

De adelige Herrer. Ilevandet og Søppelkvartillet. Gule, Signekjærringen. Korsveistokken og Koleraen. Nettas Trøst i Nøden. En Daler for Livet dit, Jommen, svart eller rødt! Nettas Sang. Draapernes Dryp. Men hvo, som graver en Grav for andre, skal selv –. Hollases Død. Hvad Herremanden hørte de ti Aar senere, og hvad Præsten saa. Adelsfeidens evige Fortsættelse.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hollases krønike

Hollases krønike kom ut i 1906. Hovedpersonen er den onde Hollas, som tenker mest på seg selv og som finner stor glede i å plage andre. Han eier en av de største gårdene i bygda og får stadig større makt. Folk flest er livredde for ham og mener han må stå i ledtog med djevelen og andre onde skapninger. Bare en eneste tør utfordre Hollas: Søren Krumholt som eier nabogården.

Romanen består av fire hoveddeler som hver inneholder småfortellinger om Hollas og bygda. Skildringene inneholder en rekke sagn og eventyrlignende innslag.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1906 (nb.no)

Les mer..

Om Ragnhild Jølsen

Ragnhild Jølsen er en av de unge forfatterne som i det første tiåret av 1900-tallet signaliserte et generasjonsskifte i den norske litteraturen. Selv om hennes forfatterskap ikke er like utbredt som f.eks. Knut Hamsuns og Sigbjørn Obstfelders, regnes hun som en viktig og original sjanger- og språkfornyer i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.