I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

II.

TogetToget] Det vesle følget på vei vestover. Rølvaag refererer ofte til ei gruppe mennesker på vei fra et sted til et annet som «toget». tok sig bedrøvelig lite og puslingaktig ut der det krøp bortover den endeløse vidden mot himmelbrynet. Spor av vei eller sti fandtes ikke foran; og naar nu græsset fik reist sig igjen, skulde ingen kunde sige hverken hvorfra følget kom, eller hvor det skulde hen. Han Per Hansa med kjærring og unger, med vogner og ko og alt sit, kunde gjerne være drattet ned fra luften. Umulig var det 6nu slet ikke at han tænkte sig til himmels; for kursen var altid den samme: de gik bent paa himmelbrynet der vest.

Fattigslig og saa usigelig enslig riksetrikset] gikk seint toget avsted, sig længere og længere ind i den blaagrønne uendeligheten, – længere og længere ind, og saa endda længere.

Og det bar mot soleglad.

Toget hadde nu rikset i over tre uker og langt ind i den fjerde. Det hadde faret gjennem Blue Earth, lagt bak sig Chain Lakes, og var en vakker dag seget ind i Jackson ved Demoines River. Det syntes mange menneskealdre siden hin gang. – Derfra bar det videre og videre vestover, til Worthington, saa til Rock River. Men vestenfor Rock River et stykke hadde han Per Hansa mistet sporet aldeles, hadde ikke fundet det siden, og visste ikke nu hvor han fór. Men han likesom kjendte det paa sig, at Split Rock Creek laa her vest i solen nogensteds; og kom han saa sandt bare dit, skulde han nok være mand for at lete sig længere fram! – Det var bare saa merkelig at han ikke var naadd til Split Rock Creek allerede?Det hadde faret … allerede] Familien passerte Blue Earth County, Minnesota, på veien vestover. Vi får seinere vite at det var vår eller tidlig sommer 1873. Den gang var det en temmelig veiløs strekning, uten nevneverdig bebyggelse. Jackson ligger ved «The West Fork» av Des Moine River, helt ute i det sørvestre hjørnet i Minnesota. På det tidspunktet da Rølvaag lar sitt følge passere her, var Jackson en liten samlingsplass for et par hundre mennesker. Worthington var ikke stort større. Det ligger enda nærmere grensa til Sør-Dakota. Rock River og Split Rock Creek ligger på grensa. Da Beret og Per med følge kom dit, hadde de gått og kjørt oksevogn langs hele sørgrensa av Minnesota. Følget drar inn i det som dengang var Dakota Territory. Inndelinga i Sør- og Nord-Dakota kom først i 1889. Han skulde været der for et par-tre dager siden, og endnu saa han ikke lignamentlignament] noe som kunne ligne på til stedet! – Ak ja, ak ja! –

Vognene knislet og knaket. – Øinene hans Per Hansa gik og gik; det skjeggete ansigtet vendte sig fra sydvest mot nordøst, og saa tilbake igjen. Enderoggang trak han synet nærmere og lette henover den del av vidden som laa mellem ham og himmelbrynet. Og saa snøftet han, omtrent som et dyr der veirer. Ret som det var, saa han paa et gammelt sølvur han bar inde i venstre haand, slap saa atter synet utover og lette halve synsranden rundt.

Klokken gik nu helt til seks; helt siden klokken tre i eftermiddag hadde han været sikker paa kursen: for da hadde han peilet ved hjælp av klokken og solen. – Her fik man ta méd selve dagen og bare la det staa til!

7– Det hadde gaat længe i taushet; nu snakket han bakover til gutten, men uten at saktne farten:

«Gaa naa du og driv en stund, Ola; og snak saa med ho mor saa det ikke blir saa langsomt for hende. – – Hold saa godt utkik du kan.» –

«Jeg er ikke trøit ennaa!» sa gutten, skridtene blev nølende.

«Gaa bare du! Det leiter paa for mig òg, kjender jeg; vi lyt vel snart til at koke grauten. – Du faar styre paa sola en stund naa.»

«Trur du vi naar dem ikveld?» gutten nølte fremdeles.

«Nei, er du gærn! – De fik langt forsprang. – Se dig endelig godt om; opdager du noget mistænkelig, saa skal du kauk!» – Han Per Hansa saa atter paa klokken og gik ufortrødent videre.

Han Ole sa ikke mer, steg ut av sporet, stod der og ventet til toget kom op. Da hev han Store-Hans sig raskt ned, og den andre kløv op.

«Aabendager dere noget?» spurte moren.

«Aanei, – ikke ennaa,» sa gutten likesælt.

«Bare vi nogen gang faar se dem igjen, saa kan det naa være!» sa hun hen for sig. – «Dette bærer visst til verdens ende og bakom!»Bare vi … bakom] tidlig signal om Berets problem, det ytre og det indre landskap henger sammen for henne.

Han Store-Hans, som endnu fulgte vognen, hørte dette, saa op; der laa barnets freidighet over det brune ansigt, – det var forgalt at ho mor skulde se det saa ulikt!

«Jamen naar baade de og vi gaar efter sola, maa vi vel lande paa samme plassen? – Sola ho gaar støtt, ho!»

Dette var akkurat ordene gutten hadde hørt faren bruke igaarkveld; nu gjentok han dem. Han Store-Hans syntes dette var saa soleklart, først fordi faren hadde sagt det, dernæst fordi det hørtes saa selvsagt rigtig.

Men nu skyndte han sig op paa siden av faren og stak sin haand borti hans, han følte det tryggest slik.

8De to gik der jevnsides; av til stjal gutten sig til at kikke bort paa ansigtet, som var saa alvorlig og paalitelig som selve prærien de gik paa. Han vilde gjerne prate et grand, men fandt ikke noget som hørtes karslig nok ut, og saa tidde han. – – – Omsider blev dog tausheten ham vel dryg; han forsøkte at slænge det hen likesælt, akkurat som faren:

«Naar jeg blir stor og faar hester, skal jeg lage vei over denne hera sletta, og – og sætte op stolper saa folk kan se efter. – – – – Trur du ikke det gaar an?»

Det smaaklukket inde i det skjæggete ansigt som stod bent paa solen:

«Aa jau, Store-Hans, det greier du nok. – Det kunde jo godt hænde jeg fik saapas tid at jeg kunde hjælpe dig en økt eller to!»

Gutten hørte paa maalet, at faren var i godt lag; derover blev han saa glad, at han glemte sig og gjorde det som moren ikke likte: han begyndte at plystre og prøvde ta akkurat like lange skridt som faren. Men for ham sa det nu bare: «Svisj-ih, svisj-ih!»

Det bar videre mot soleglad, – – – længer ind i selve kveldgløden.

Moren hadde tat Vesle-Anna op i fanget og lagt sig bakover; det gav slik lise over ryggen. Barnets lek og kjærtegn og smaapludren fik hende til at glemme baade sut og frygt og det uendelige som stod saa sterkt ind paa dem fra alle kanter. – – – – – Han Ole sat der voksent og drev; hvordan han nu end bar sig ad, saa fik han bedre fart i oksene end moren hadde faat, – hun saa det selv; øinene i ham gik rappe baade fjernt og nær.

Ute i synsranden begyndte nu StorviddaStorvidda] Rølvaags ord for prærien. Rølvaag har ofte gitt begepet «Storvidda» menneskelige egenskaper, men han strøk en god del av slike personifikasjoner i manus, så også her. Først hadde han: «hævet Storvidda sig op, som om den trak lungene fulde, øiet laa lukt, og den slap pusten, brystet sank derved». I endelig manus er sammenligninga strøket. (NB Ms.4° 2249, 7) at hæve sig, mest som der holdt paa at danne sig en svull under huden. Skjønt det bar noget ut av kursen, holdt dog han Per Hansa midt mot det høieste punkt.

Eftermiddagsbrisen dovnet helt av. Solen mistet umerkelig guldglansen, fik rødt lys, som lyste mat og 9rart og endda var saa mægtig, – dovnet saa av i rødfiolet. Den blev rent vældig stor, sank nærmere og nærmere Vidden derute, sank saa kuldselig fort. – – Styrken av kvelden drog paa og tok dem alle; oksene leet paa ørene, FagerrosFagerros] vanlig norsk kunavn gav et langt raut, som døde seigt i den store stilhet. Netop som solen lukket øiet igjen, hævet Storvidda sig op, det blev med ett saa øde over landskapet; noget koldt og slukket blandet sig med stilheten. – Bak dem laa nu dypgrøn vidde med sortblaa dimme over sig. –

Han Ole sat der fremdeles. Kvelden la sig over ham saa han blev tør i halsen; han maatte sige noget og hostet:

«Har du set saa vakkert!» sa han og slap pusten.

Over forhøiningen i nordvest fløt lette godveirsskyer lavt nede; de hadde faat pudsede guldkanter paa, som brandt med et mildt lys. Skyene fløt let, mest som der ikke fandtes tyngde i dem.

Moren sat opreist nu; barnet holdt hun fremdeles i fanget. Han Per Hansa og han Store-Hans gik langt fremme i kvelden. – De to sidste dagene hadde han Per hele tiden holdt sig saa langt foran, og hun trodde hun visste hvorfor.

«Per,» ropte hun træt, «skal vi ikke kvelde snart?»

«Aa jau.» Han saktnet ikke skridtene.

Moren byttet barnet over i den andre armen, og begyndte at graate stille. Han Ole saa det, lot som han intet merket, endda han maatte svælge store klumper som vilde opigjennem halsen; han vedblev at se sig om like gløgg.

«Far!» ropte han om en stund, «jeg ser skog dervest!»

«Haa, gjør du det? Skidt til kar! – Den har jeg og n’ Store-Hans set længe!»

«Hvor er den henne?» spurte han Store-Hans ivrig.

«Den begynder nede i draget der tilvenstre, og saa gaar den rundt paa andre siden – – Forresten ser det ikke ut til at være rar skog.»

10«Trur du de er der?»

«Aaneida! – Men vi holder da rette leia.»

«Har de andre været her?»

«Visst har de det, – ialfald i nærheten. – Der skal være en bæk herute, som heter saa meget som Split Rock Creek, eller hvad fanken det naa er paa engelsk.»

«Er her folk, trur du?»

«Folk? – Er du gærn, gut. – Fins ikke folk paa disse traktene!»

Den blaadunkle dimmen sank nu fort og tæt omkring følget; man kunde føle natten komme: for den pustet kjølig foran sig.

Endelig stanste han Per Hansa: «Nei, det gaar vel ikke an at drive længere idag; ellers kreperer baade vi og dyra.» Dermed vendte han sig mot oksene, satte armene ret ut som tværbret paa et kors, sang ut et langt «ho-o!» – og saa stanste riksingen for den dagen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.