I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

III.

Forberedelsene til kvelds gik hurtig for sig; hver hadde sit at passe og var nu godt vant med stellet. Han Store-Hans sørget for veden; den laa under bakerste vognen og bestod av stranglerstrangler] små, tynne trær og tør kvist fra den sidste skoglund de fór forbi.

Han Ole laget til ildstedet; ut av bakerste vognen tok han to jernteiner med kløft i den ene enden, drev dem i jorden, og var i vognen efter en tredje og la over. Han var ansvarlig for at der var vand nok paa kaggen,kaggen] liten dunk hvor de end kom til at raste; ellers gik han moren tilhaande.

Faren tok sig av kreaturene, løftet først aaket av oksene og slap dem; derpaa melket han Fagerros og lot hende gaa; siden laget han til sengen for sig og sine under vognene.

Mens moren ventet paa at gryten skulde koke op, dækket hun bordet. Hun spredte et aaklæaakle] teppe paa jorden, la skeer til hver indpaa klædet, satte kummerkumme] skål 11fram for melken og fandt et fat til grøten. Og saa maatte hun holde øie med And-Ongen som stabbet omkring borte i græsset, faldt og lo og smaapratet med sig selv, reiste sig, men satte foten i stakken, røk saa atter overende og lo saa det trillet ut i kvelden; av og til kom morens stemme advarende, at hun ikke maatte tulle sig bort.

Han Store-Hans blev først færdig med sit stell, stod et øieblik og tok sig en sving vestover. Han lurte paa hvor langt det vel kunde være igjen til bakken derute? – Det skulde nu rigtig være morsomt at se hvordan det saa ut vestenfor! – Kanske var de andre der? – de maatte da være nogensteds? – da vilde han hyle og komme over dem som en indianer, og de vilde bli herlig skræmt alle sammen! – Han var kommet et langt stykke avsted før han stanset og saa sig om. Og det grøsset i ham, for vognene var blit til smaa prikker borte paa gulvet i et uendelig, halvskumt rum. – Jeg maa se at komme mig hjem straks, tænkte han med munden aapen, naa har visst ho mor faat grøten færdig! Og han la straks ivei. Tanken paa moren og grøten gav dog ikke den tryghet han trængte, og han maatte ta efter nogen strofer av en salme, som han sang med stor, falsk stemme til han ikke hadde mere pust at synge med. Men saa vokste vognene igjen, og saa var det ikke saa farlig.

Moren ropte nu paa dem, at maten var færdig. Paa aaklædet stod to fat med grøt, ett stort for faren og begge guttene, ett lite for moren og And-Ongen. Al kveldsmelken var delt i to kummer og sat fram. – Fagerros, stakkar, gav ikke stort nu om dagene! – – – – – Faren sa han vilde ikke ha melken sin ikveld heller, skyldte atter paa at han kjendte avsmak, og drak vand til grøten. – Men da han Ole ogsaa klagde over vondsmak og vilde ha vand, blev faren barsk og mente paa at han værsgo skulde ha melkedraapen i sig. – – – – Mer end melken og de to grøtfatene var der ikke paa bordet.

12Pludselig røk kan Ole og han Store-Hans op i trætte, fordi den ene beskyldte den andre for at æte for langt til siden hvor grøten var koldest. Faren stanset, hørte paa dem, – det smaaklukket i ham. Derpaa mæglet han mellem guttene ved at ta skeen sin og skjære tre linjer gjennem grøtskorpen.

«Se saa! – Der har du, Store-Hans, landet dit; ta det naa og vær nøid med det! – Han Ole som er størst, faar faa sig en førtiForfatternote: Førti = ¼ av et kvart land; en kvart = 640 maal. til.Se saa … til] faren tøyser med dem og nevner for spøk «førti mål» eller «acres», som om grøten var eiendom til oppdeling – La saa maten stoppe munden!» Han Per Hansa selv fik det mindste stykket den kvelden.

Ellers var det stille ved bordet. – Noget laa over dem; og de vandt ikke kaste det av. – – Straks faren hadde ætt, slikket han godt av skeen, tørket saa av den paa skjorteærmet og kastet den ind paa aaklæet. Guttene gjorde likeens saasnart de var færdige; men And-Ongen vilde tulle sin ind i skjørtet og gjemme den der til imorgen.

De sat der og var færdige. Og saa læste hun som mindst var, med spæd stemme:

«Hav tak, o Gud, vor skabermand.» – –Hav tak, o Gud, vor skabermand] mye brukt takkevers av Thomas Kingo fra 1681. Det sto også i Landstads salmebok fra 1869: «Hav Tak, o Gud, vor Skabermand, / For Næring udaf Land og Vand! / Hav Tak, o Jesu, for din Død, / Hav Tak, du rette Livsens Brød! / Tak, Helligaand! oplys vort Sind / Og Gud til vore Hjerter bind! // Gud tænke paa os arme Smaa, / Som i dit Forsyns Øie staa! / Du ene veed, hvordan vort Brød / Skal skjæres for os til vor Død, / Gir Lykke, Helbred, Liv og Gavn / Og Salighed i Jesu Navn!

«Nei, naa vil jeg lægge mig hos dig!» sa hun da hun hadde sagt amen, kløv op i morens fang og tok hende om halsen.

Moren tok igjen om barnet. – – «Huf, saa fort som det mørkner her!» kom det fra hende.

«Aaja,» mente han Per Hansa tørt og slængte paa overkroppen, «jo fortere lysner det vel imaara!»jo fortere lysner det vel imaara] reaksjonen er typisk, Beret ser mørket, Per ser fram til lyset neste dag.

Men nu var der noget igjære der langt, langt ute hvor de var kommet fra. Opover himmelen blev pustet en trollagtig lysning, – gulmat, irrgrøn, med et snev av rødt i. Opover spredte det sig, blev friskere i farven, vældigere; – – mer trollagtig irrgrønt.

Alle sat tause og saa. – – Det var And-Ongen som først fik maal for sig, der hun hang om morens hals. –

13«Nei se sola! – – – – Der er sola!»

Maanen heiste sig alvorlig op over Vidden. – De hadde hat den med sig hver kveld i flere dage; allikevel syntes synet like nyt og mægtig; de sat tause, som kvelden før langt øst paa Vidden etsteds, og saa den stige opover himmelbrynet. Sølvstrimene blev sterkere, det første matgrønne irrlys tok til at dirre, skiftet saa over i grønblaa, gulgrøn dis. – – – And-Ongen var sikker paa at maanen ikveld var endda større, men det var hun igaarkveld ogsaa, saa det var ikke noget at bry sig om. Han Store-Hans prøvde igjen med den forklaring, at den maatte vel vokse akkurat som hun! Det fandt hun rimelig nok og vilde vite av moren, om den ogsaa fik grøt og melk hver kveld?

Han Per Hansa hadde sittet paa vognstangen en stund og røkt pipen. Nu reiste han sig, banket asken godt ut, stak pipen i lommen og trak op uret. Og saa reiste han sig og kommanderte iseng.

Straks efter laa de under teppene og saa ut i det grønblaa lys. – – Da moren mente at barna sov, sa hun alvorlig:

«Trur du vi finder dem att?»

Han Per Hansa svarte underlig langsomt:

«Det trur jeg nok. – Hvis de da ikke er sunket ratt i jora!» – – Men saa gjæspet han langt og tungt, som om han var forfærdelig søvnig og snudde sig fra hende.

Og saa sa ikke hun heller mer.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.