I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

II.

Før halvtimen var omme, kom toget sigende opover skraaningen. Han Per Hansa gik fremdeles fore, Store-Hans ved siden, han Ole ved siden av oksene26 og drev, ho Beret og And-Ongen sat i Vognen, – Fagerros kom slængende efter, og gav et langt, sterkt raut da hun fik se de andre dyrene ute paa prærien.

Der stod de nu alle for at ta imot: – Han Hans Olsa og ho Sørine, Tønset’n og ho Kjersti hans; men jenten hadde ikke taalmodighet til at vente; hun fløi bortover, fik fat i haanden paa han Store-Hans, gav sig til at gaa ved siden, og vilde vite om han hadde været svært ræd om nættene. –

Oksene maatte rigtig lægge sig ilægge sig i] ta ekstra i op bakken. –

«Nei staa ikke der og heft dere bort!» ropte han Per Hansa imot dem. – «Det er midt i økta, – har dere ikke noe at gjøre her vest?»

«Kaffetid, ser du Per Hansa!» knegget Tønset’n. «Det er akkurat kaffetid naa! – – Og saa syntes vi det var bedst at vente til du kom!»

«Du fandt fram tilslut!» smaalo han Hans Olsa og vilde slet ikke slippe næven hans Per Hansa.

«Fandt fram? – en maatte vel finde fram her som det er strake veien at gaa efter! – Forresten hadde dere staket op leia baade godt og vel. – – Jasaa? – Her har vi altsaa Gosen uti Egypti land?»Gosen uti Egypti land] Gosen var stedet der Josef møtte familien sin igjen. De fikk lov av den egyptiske farao å bo der fordi det sto ille til i heimlandet. Se Første Mosebok 47, 1-7. Rølvaags bønder bruker her det samme stedsnavnet.

«Høh høh!» nikket Tønset’n. – «Akkurat Gosen, ja! – Vi er ment paa at kalde det det, hvis naa ikke du finder paa andre dikkedarier.» –

Ho Beret og barnet var nu kommet sig ned av plankeenden, og de to andre konene vilde ta sig av hende. Men hun kunde ikke bli med dem straks, hun maatte stanse og se sig om.

– – – – Var det her de skulde være? – – Her! – Hun saa paa de andre, paa den halvfærdige gammen, paa menneskene, og det slog hende at her holdt noget galt paa at lage sig til; – men hun orket ikke si noget, – hun hadde hat samme synet med sig i flere dage nu, og formaadde allikevel ikke slippe det. – – Hun svælget og svælget paa klumper i halsen, som vilde op, maatte lægge baand paa sig, – 27hun kunde da ikke gi sig til at graate midt opi al den store glæden rundt om hende!

Hun blev med de to andre konene ind i teltet, saa en stol staa der og maatte sætte sig.

Sørine stelte godt med hende –. «Ta naa av dig, Beret, du kan trænge at faa løst paa klærne dine; – her har du en vid kjole at kaste paa dig saalænge! – Og her er vand, – løs bare op haaret og gi dig tid at fli om dig,fli om dig] stelle, vaske og ordne seg – – bry dig bare ikke om at jeg og ho Kjersti gaar ind og ut!» –

De to andre gik ut, og hun stod der endnu. Men straks de var gaat, maatte hun borttil døren og se ut. – Jeg begriper ikke at mennesker kan holde det ut her? tænkte hun. – Her findes jo ikke den ting en kan skjule sig bak! – – – Det store, vakre ansigt var fuldt av tanker; hun vendte sig fra døren og begyndte at løse av sig, men blev et øieblik staaende og se paa paalen hvor alle klærne hang; den lignet risenrisen] stort troll hun hadde tænkt sig som barn, – og hun blev længe ikke kvit billedet.

Ute stod han Ole med haanden paa den ene oksen; de voksne syntes at ha glemt, at han var til; han blev lei nu, – de fik jo aldrig snakket fra sig, og han kunde vel hat noget at si, han ogsaa!

«Skal vi spænde fra, far?»

Han Per Hansa vendte sig mot gutten.

«Ja der sa du noe, du Ola! – Kanske vi raster natta over naar vi naa engang har raakt paa kjendsfolk? – – – – Hvordan er det, karer», vendte han sig til de to andre, «her er vel ikke mer land igjen heromkring?»

«Land, – hvad snakker du om, Per Hansa! – Du kan ta akkurat hvad du vil herfra og til Stillehavet!» – Tønset’n var saa begeistret at den ene haand kom op av linningen og tegnet en bue i luften.

– «Du faar naa selv se dig om,» sa han Hans Olsa, «og ta hvad du synes bedst om. – Ellers har jeg naa sat ned et merke for dig paa denne kvartenkvarten] (engelsk: «quarter section») 640 mål eller 160 «acres», standard mål på nyryddingsland for en familie etter «The Homestead Act» fra 1862 28som ligger nordenfor mig. – Du faar naa se paa’n siden. – Han Sam Solum vilde ha den, men saa sa jeg det var bedst han lot det være til du kom; – – saa kunde du ogsaa naa bækken, og jeg og du bli nærmeste naboer, – som vi hadde planlagt det fra først av. – Han kunde likesaa godt ta kvarten ved siden av brorens.» – – – –

Han Per Hansa veiret sterkt. – Han kjendte det som noget uendelig godt; her hadde han Hans Olsa gaat og tænkt og ordnet og lagt alt saa vakkert tilrette for ham.tilrette for ham] manus (NB Ms.4° 2249, 26) hadde her først «… til rette for ham, mens han selv fór der og tumlet ute i vide endløisheita», men Rølvaag kutta ut tidsleddet i det manus som gikk til trykking – – – «Naaja, det skal vi snakke om sia, Hans Olsa, – jeg siger bare: tak saalænge! – – – – – – Spænd fra oksene, Ola! – – – – Har dere naa noe enten ætandes eller drikkendes, – skal jeg ta mot det med tak!»

– – «Eller begge dele, Per Hansa!» ropte Tønset’n.

«Aaja, gjerne det og, Syvert!»

Om en stund stod de alle rundt en hvit duk ho Sørine hadde spredt paa marken; paa den laa et helt spekelaar, en stor haug flatbrød; der var ost og smør og stomp;stomp] brød midt inde i ringen stod et stort fat søtmelk; fra ovnen bar brisen til dem en behagelig duft av stekt flesk og sterk kaffe. – Ho Sørine gik og stelte og bar fram, nødte paa dem, at de maatte se at finde plads. – Per Hansas korte skikkelse krøllet sig op i paradisisk velbehag som han nu slog sig ned med benene ikors under sig:

– «Nu lyt du koma straks, Sørine. – – – Jah, det syner sig da at vi er havnet hos storfolk! – Du kunde gjerne være Farao sjøl, du Hans Olsa!»

«End jeg da?» vilde Tønset’n vite.

«Du, Syvert? – Jeg vet næsten ikke hvad jeg skal gjøre med dig? – Du vil nok helst være mundskjænk; men du skal aldrig attraa noget for sterkt; for du vet hvordan det gik med ham!hvordan det gik med ham] Som de første puritanerne i Ny-England, er Rølvaags settlere godt kjent med den hebraiske bibel, eller det som vi kaller Det gamle testamentet. Det var et poeng for Rølvaag at hans norsk-amerikanske pionerer, på sett og vis, gjentok handlinga med å legge nytt land under seg. Fortellingen om Faraos munnskjenk og baker står i Første Mosebok 40. Munnskjenken og bakeren blir kasta i samme fengsel som Josef. Munnskjenken var han som hadde ansvar for hoffets drikkevarer. I fortellingen får han sin stilling tilbake, men bakeren blir hengt. – – Vi faar vel gjøre dig til baker? – Eller hvad trur du, Hans Olsa?»

29Og saa lo de alle igjen.

Men der kom ho Sørine med en tallerken hvorpaa der stod en stor flaske og et skjænkeglas. – – «Ta naa det her av haanden paa mig, Hans Olsa, du som vet hvordan det skal gjøres!»

Nu blev Tønset’n rent opi det: –

«Nei du Sørrina, du Sørrina! – Nei den som hadde en slik kjærring! –»

Saa sat de der alle rundt duken, og saa pratet de, og saa tok de for sig av rettene, og saa gottet de sig. – Han Hans Olsa var blit en anden mand nu siden middag; den store kroppen hans var spændstig av munterhet og godlag; han kunde bare ikke se sig mæt paa det skjeggete skøieransigtet hans Per Hansa!

Han Per Hansa skar av kjøtbogen og saa filosofisk nedi skaaret: –

«Og dere fik alt deres velberget fram?»

«Jøsses ja,» forsikret han Hans Olsa troskyldig. – – Vi hadde slet ingen ulempe med noen ting, – ja uten det, at der visst ligger et spekelaar østpaa prærien; men slikt er vel ikke noe at nævne.»

Han Per Hansa stanset med kjøtbiten midtveis, og saa rent bedrøvet paa ho Sørine: –

«Nei Søren, – har du mistet et av laarene dine!»

Ho Sørine lo godt. – «Aanei saa galt er det naa ikke, skjønt det laaret vel kunde blit godt at ta til naar det lir paa; her er ikke saa mange av dem.»

Han Per Hansa tygget paa kjøtbiten, saa alvorlig ut og sa:

«Saan gaar det med folk som har mer av denne verdens meddel end de vinder at holde styr paa. – – – Men det skal jeg naa betru dig, Sørrina, at faar jeg dette børsrakletbørsraklet] gammelt gevær; i den engelske versjonen står det: «my old blunderbuss» mit til at gaa, saa skal du nok faa laaret dit igjen! – – – Hvordan er det, karer, har dere set noget etandes herute?»

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.