I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

III.

De blev sittende saalænge at det tok til at blaane av kvelden østover Vidden. Samtalen drev over i alvorlige ting, mest om hvordan de skulde stelle sig herute, – om utsigtene, og hvad fremtiden vel kunde ha gjemt for dem, om land og avling, og om riket de nu skulde til at reise. – – – – Ingen sa det i ord, men de følte det: nu skulde noget til at bli til! –

Ved kveldblaanens komme stilnet samtalen av. En underlig stemning kom sigende med den; den strømmet ut av brisen, av styrken av det utæmte omkring dem, av uendeligheten rundt om; den sivet ut av selve jorden de sat paa.

Stemningen bar med sig vage anelser som ikke var lette at tyde. – – – – – Mangt kunde hænde herute, – aaja gudbedre: mangt kunde hænde! – – – – –

Her var langt fra folk, – sørgelig langt fra folk!

Ansigtene var alvorlige nu munden taug; men fra de fleste lyste slik styrke at alvoret ikke fik synderlig magt.

Han Per Hansa var den første til at bryte sig gjennem stemningen. Han sprat op og skaket sig som en der føler kulde.

«Fryser du?» spurte konen og matte se paa ham; hun var gladere i ham nu end for en stund siden; – – hun trodde det bare var hun som hadde følt dette underlige.dette underlige] Rølvaag har i manus retta fra «det kuldse» til «dette underlige», kanskje fordi ordet som hadde med kulde å gjøre, ikke var klart nok? (NB Ms.4° 2249, 28)

«Du snakker! – Men jeg mener vi holder paa at miste vettet allesammen. – Sitte her og gastereregasterere] fråtse, holde et overmåte rikt gjestebud eller måltid slik midt paa lyse sommerdagen som om det var midt i julehelgen! – Kom naa, kjærring, saa kjører vi hjem til os sjøl!»

De reiste sig alle.

«Du faar naa gjøre akkurat som du vil, Per Hansa,» mælte han Hans Olsa, «enten du vil ta denne 31kvarten eller ikke. – Ikke rettere end jeg kan se, er det saa god en kvart som du kan finde, – pløiendes hver foten saanær som bakketoppen herborte. – Vand har du baade til folk og fé. – – – – Og saa vet du det, at faar jeg sitte midt mellem dig og han Syvert, skal jeg ikke klage paa naboene. – – – Men saapas kjender du mig vel, at du ikke behøver at ta kvarten for den saks skyld. – – – – Men tar du den, maa vi faa en av Solum-guttene med dig om det saa er imorgen, og reise ned til Sioux Falls, saa du faar fæstet landet straks.fæstet landet straks] landet de hadde tatt ut måtte ordnes formelt og godkjennes på et kontor («land office») i Sioux Falls – Slik maa vi i ethvert tilfælde stelle os, – enten det blir denne eller noen anden. – Der kan bli mange vestflyttere før sneen fyker, og vi fem bør ikke spre os, – ja det er naa mit raad.»

«Ja ser du,» faldt Tønset’n ind, «og til at komme fra saa stort et hue er raadet slet ikke at foragte. – Her blir forsørje me saa mye folk før sommeren er over at her blir ikke værandes! – Mins bare det, karer, at det har han Syvert sagt! – Og du, Per Hansa, maa til Sioux Falls imaara den dag; – – kan ikke en av Solum-guttene være med at snakke for dig, faar jeg ivei.»kan ikke … ivei] det er tydelig at Per Hansa ennå ikke snakker mye engelsk

Han Per Hansa stod atter med samme følelse som i eftermiddag, at tingene lagdes tilrette for ham, ordnet sig likesom av sig selv, og han blev saa god tilsinds. – – – – Den skulde nu bli hans, denne store strækningen med vakkert land han stod her og saa paa. Og kjendt folk og gode naboer baade i sør og nord, – folk som tænkte for ham og bare vilde hjælpe til.

Han smaalo og spurte:

«Dere har vel ikke aabendaget noe livstegn siden dere kom?»

«Nei, ban,»Nei, ban] Rølvaag forklarer i manus at ordet «ban» betyr «barn». I den engelske oversettelsen er det merkelig nok gjengitt som «Devil, no». forsikret Tønset’n, «hverken av valdrisvaldris] innvandrer fra Valdres. I den engelskspråklige versjonen er uttrykket «Verken av valdris eller indianere!» oversatt med «Neither Israelites nor Canaanites!». eller indianer! – – – Her var jeg først, ser du! – – Men ingen kan vite hvad tid skreiaskreia] skred av nybygggere østfra begynder at gaa, – slik som folk snakket østenfor i vinter. – 32Og naa er landkontoret for disse traktene flyttet til Sioux Falls ogsaa. – Regjeringen hadde nok sin mening med det, kan dere skjønne!» Tønset’n snakket gammelklokt og skraasikkert.

Han Per Hansa saa paa ham og var gladere i latteren: –

«Det ser jeg naa, Syvert: det gaar aldrig an at du skal være bare baker; vi faar nok se at faa dig op i et høiere embede. – – – – – – Naa vil jeg avsted og bese keiserdømmet dere to har sat til side til mig. – Du faar komme efter med lassene, du Ola!»

Han begyndte at gaa bortover, og nu maatte de to andre smaaspringe for at følge med.

«Det ligger høit,» sa han Per Hansa da de hadde set sig om en stund. – «Gild utsigt heroppe!»

De var endelig kommet op paa høidedragets høieste punkt. Der var det vidt, og saa vakkert nu i kveldingen. – Men der begyndte han Per Hansa med ett at gaa varsomt; han veiret sterkt nu, stanset ved en liten forsænkning i jorden, stod der og saa, sa saa alvorlig:

«Her ligger altsaa folk! – – – Her har vi en grav.»

«Nei hvad siger du, Per Hansa!»

«Det er sikkert det,» sa han stille.

De andre to blev saa undren, vilde først ikke tro det; de kom og stod der og saa.

Han Hans Olsa bøide sig og tok op en liten sten som han vendte i haanden flere ganger. – «Dette var da en merkelig sten? – Det ser ut som folk har arbeidet med den? – – Du faar se paa den, du Syvert.»

Tønset’ns røde ansigt blev langt og betænksomt.

– «Jeg trur forsørje me at her har været indianere! – – – – – skulde du ha set værre –!»her har været indianere] Dakota-terrioriet var tidligere befolka av Sioux-indianere, disse var fordrevet vestover for å gi plass til nytt jordbruksland

«Her har visst det,» nikket han Per Hansa, og tilføide tørt: «Men det trænger vi vel ikke at faa oplyst fra kirkebakken! – – – – Der skal ikke stort til at skræmme somme folk.» – Saa gik han 33nedover bakken og ropte til han Ole at han ikke behøvde kjøre længere, vendte sig til han Hans Olsa og bad ham si fra hvis de ikke var skikkelig indom grænsen. – – – «Jeg ser ingen nytte i at bygge længere fra hinanden end det akkurat trængs. – Det kan bli langsomt nok for kjærringene sommetider.»

– – Tønset’n rugget hjemover til gammen sin; – stegene syntes en god del tyngre end da han kom i eftermiddag og hadde motbakken foran sig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.