I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

I.

55Det minket og minket med provianten. Poser og sækker stod der, grinte og hadde ikke mer at yde. Man delte saalænge der var noget igjen; men selv hos han Hans Olsa, hvor der var saa bra raad paa alt, gik det efter hvert. Blandt mandfolket var tobaksbiten saa sjelden som gulddukater,gulddukater] gullmynter saa det var paatide de fandt paa noget nu. – Det led nu ogsaa saa langt at man maatte ta til med slotonnen; og der var ingen anden utvei: de maatte avsted til byen.

Saa en søndag kom karene sammen og holdt raadslagning om turen. En bytur i de dage var en alvorlig affære og maatte planlægges fra først til sidst; de sytti–otti mil gjennem et ubebodd landskap var nu saa sin sak, – paa mindre end fire dage kunde man ikke vente at vinde tilbake igjen, selv med hester. Værre var det at faa alt utrettet. Der skulde provianteres med alle ting for det næste fjerdingsaar, – mat, klær og redskaper, saalænge skillingen rak. Rak den ikke, maatte man hittehitte] finne paa utveie, for folk maatte berge livet. – Endnu var ingen vest ved Spring Creek kommet sig saa langt, at han hadde noget at bringe med og omsætte i varer og penger; det blev vidløftigere naar der var lasslass] rettet fra: laas (trykkfeil)lass] lass med varer baade att og fram; men ogsaa mer interessant; da hadde man noget at bytte med.

Nogen av karfolket maatte være igjen hjemme, mangt kunde hænde. – Det var rart med det –: der var ingen som nævnte det, ingen som orket si det i ord, men der var vel ikke én i den lille kolonien som følte sig helt tryg herute. En uforklarlig vag 56gru kunde pludselig kaste sig paa dem, komme uten nogen foranledning; den la sig over dem som uro, gjorde dem varsomme og gløggegløgge] oppmerksomme i alt de foretok sig. Karfolket blev tausetause] rettet fra: taus (trykkfeil) under trykket, grep fat i et eller andet og arbeidet det av sig. Hos kvindene utløste det sig i prat; de blev ofte saa støiende og høirøstede. Faa var klar over hvad det var, ingen vilde vel tilstaa at han var ræd.

– – – – Aa ja, herregud! Mands magt var litet værd sommetider; det hadde de faat røyne.røyne] erfare Det kunde ryke op med rent forfærdelig stormveir herute, – saa utænkelig pludselig! – – – Og ho Sørine var saa ræd stormene. Det var ikke mer end en ukes tid siden at teltet hans Hans Olsa blev revet med og ho Sørine tullet ind i det og sopt med, saa hun holdt paa at kvæles, endda han Hans Olsa hadde lagt repet over ryggen, spændt i bakken og kaldt fram hele sin kjæmpekraft. Han fauk med som en ulddot, men ingen kom til skade. –

Og saa var det indianerne – «indien» som folk hadde fundet paa at kalde Storviddens røde barn. Ho Kjersti var ikke saa ræd stormen; den fór da fram paa menneskevis, – den skalperte da ikke folk! Men frygten for indianerne sat levende hos hende. Der gik vel ikke en dag uten at hun kikket rundt baade én og flere ganger. – En av dem laa borte paa kvarten hans Per Hansa, og der de døde laa, kom vel de levende! Siden hun fik høre om det, hadde hun ett bestemt punkt at kikke paa. – Forresten var det nu ikke saa rart om hun var ræd indianerne. Rædslene fra 62 hadde hun og han Syvert hørt saa ofte om, at de kunde dem utenad. Hvor de bodde i Filmore County, var der kommet to flygtninger fra Norway Lake; fortællingen vokste idet den gik fra mund til mund; naar den nu vaaknet i det bange sind, herute hvor der intet gjemsel fandtes, kunde den anta fantastiske former.Rædslene fra 62 … former] refererer til det indianske opprøret i Minnesota i 1862, under den amerikanske borgerkrigen. Indianere overfalt og drepte flere svenske immigranter ved West Lake og Norway Lake.

57Tønset’n var dog ikke ræd indianeren, – nei var det likt sig! – Hvad skulde han vel være ræd ham for? – han var jo baade civilisert og altingen, – trøstet han de andre med. – – Naar han Per Hansa hørte paa Tønset’n, kunde han sitte der og glise saa rart: «Ja, ser du, Syvert,» – sa han, «han er blit rent finfin herremand paa disse ti aarene, med raud toplue, træsko, langrørspipe og alle slike ting. – Ingen sak for en vildmand at lære fin folkeskik, hvor det er saa folksomt som her!» Hos trønderne østved SiouxSioux] Sioux River, eller Big Sioux River, går sørover gjennom den sør-østre delen av Sør-Dakota, gjennom Sioux Falls og renner til slutt ut i Missouri River. Trønder-settlemenet i romanen lå altså et stykke øst for garden til Beret og Per. hadde han Per Hansa faat oplysning om mange ting; fra dem visste han at der laa et sted ikke saa værst langt herfra, som skulde hete saameget som Flandreau; her vestpaa skulde der gaa et fár like til Nebraska; mellem de to steder gjorde den røde mand togter aarligaars.Flandreau … aarligaars] Flandreau er et lite sted ved Big Sioux River, nord for Sioux Falls. I 1869 bosatte en del indianere seg der, og fra 1872 kom innvandrere dit også. Setningen her må bety at en gammel indiansk vandringsvei gikk et stykke vest for Flandreau, og altså da gjennom eiendommen til Beret og Per Hansa. – – – Meget rimelig at kvarten hans laa midt i fáret! – Naaja, det vilde vel vise sig om saa var før sommeren var over, og aldrig værdt at løfte paa hatten før manden stod der!

Karene nævnte aldrig indianerne, naar kvindfolkene var i nærheten. Men naar rødhuden kom paa tale, stod han Ole og han Store-Hans med vidaapen mund og hørte paa praten til siklen randt. – – De var blit rædde haugen, men kunde umulig holde sig borte. – – – Ho Kjersti var ræd indien, ho Sørine frygtet for stormen og ho Beret, stakkar, syntes hun var ræd alle ting! – –

Resultatet av raadslagningen den søndagen blev hvad det under omstændighetene maatte bli; det kom likesom av sig selv, at han Hans Olsa, Tønset’n og han Henry Solum, som alle hadde hester og vogn, skulde fare. Det blev tre karer med hver sit spand, og de greide vel at føre med sig hjem alt nabolaget hadde raad til at kjøpe paa én gang.

Han Per Hansa var rigtig i ulag den dagen, gjepengjepen] ille til mote og bitter naar han lot ord falde; – forresten hadde han ikke stort at si. Det syntes avgjort paa 58forhaand, at han som ikke hadde hester, skulde være hjemme, – han og den andre Solum-gutten. De skulde være hjemme og se efter tingene, skjønt det ikke akkurat blev sagt. Og det syntes han Per Hansa var et kleint karsstykke. – Det forekom ham saa endeframt selvfølgelig, at han var bedre kar for en slik færd end baade Tønset’n og Solum-gutten, som baade Gud og hvermand visste ikke hadde mer vet end de akkurat trængte! – Det burde de ogsaa ha visst; derfor kunde gjerne én av dem tilbudt sig at la ham faa hestene. – Saa mangt kunde hænde paa en slik færd, mangen anledning tilby sig for en uræd kar. – – – Men ingen ymtet noget i den retning, og han Per Hansa var da ikke den mand som truet sig ind paa folk. Men jagu var det ærgerlig at ligge hjemme blandt kjærringene, mens de andre fór paa en slik stortur! – – – – Eventyrlysten brændte ham i blodet.

Da karene reiste mandagsmorgen, var han i slikt ulag, at han ogsaa stod op i blaa-otten, vækket han Ole og satte oksene for plogen; den dagen brøt han op én og en halv acre nyland og satte derved rekorden deromkring med slike greier som de da hadde. – Da kan sluttet arbeidet om kvelden, skridtet op stykket og fik se hvad han hadde utrettet, kom han saapas i godlag, at han tok efter en visestub og begyndte at plystre. – – – – – – Joho, san! – Skyndte de sig ikke tilbake, skulde han ha hele farmen oplagt før de kom hjem. – – – De kunde da selv se hvem som dugde mest! –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.