I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

III.

– – – De sat der og ventet paa at grøten skulde bli kold, sat der og saa paa toget komme bakkeheldningen opover og lægge kursen mot toppen herborte.mot toppen herborte] Noen indianere gravla sine døde i hauger, i såkalte «mounds». Rølvaag har passert en slik haug på eiendommen til Beret og Per. Det var flere slike «mounds» i Midtvesten. De fleste av dem ble pløyd ned. Den fremste vognen naadde op, kjørte et litet stykke nedover og stanset og saa stanset de alle sammen, i en halvmaane rundt bakken med buen nedad mot huset hans Per Hansa. – Hestene spændte de fra og slap efterhvert. – Han Per Hansa saa det, og det lysnet end mer i ansigtet. – Det folket hadde neppe ondt i sinde! –

63Men – saa var det som om koen hendes Sørine, som endnu gik borte paa prærien og beitet, pludselig gik fra forstanden. Den satte i med et langt raut, løftet hodet høit og tok saa tilbens bortover mot vognene. – – – Alle sat betagne og saa. Nu var det ho Sørine som kom paa graaten, fordi hun var saa korttænkt, at hun ikke hadde sanset paa at ta koen med. – – – – – Han Per Hansa læste en inderlig velsignelse over den! –

Og saa smittet galskapen paa de andre kjørene før de som sat der og saa, fik tid til at sunde sig. – Straks de to andre kjørene hørte brølet, saa de ogsaa op og la ivei samme kursen, – Fagerros fore og ho Dropla hendes Kjersti efter, begge med styvenestyvene] en stuv brukes helst om halen på en fugl, men her må det være kuhalene som står til værs ende tilveirs og bent mot vognene!

– – – – «Der strauk grautmelka vor! – – – Han inderlig brandsalte rumpene deres!» mumlet han Per Hansa indætt.indætt] innetter, utydelig (så ingen skulle høre hva han sa)

Og saa lød der et sterkt raut nordpaa, og der kom ho Daisy til Solum-guttene sættende fra den kanten.

Da maatte han Per Hansa le. – «Hvis du ikke vil maule tørgraut ivinter, faar du bare se at komme dig efter kua!» sa han til han Sam.

Kvindfolkene tok det hver paa sin maate der de sat og tænkte hver paa sin ko. – – – Ho Kjersti graat og sa hun aldrig hadde set styggere i sit liv, det var saa fælt, at –! – – Hos ho Sørine glimtet det vel litt i øinene, men hun kunde dog ikke tro andet end at koen vilde komme igjen, – hun hadde aldrig set snildere ko end Dokka, og hun hadde jo været som en mor for hende! – – – – – Men ho Beret var noksaa rolig, mer undren end ræd. – Hvorfor gik ikke en av mændene efter kjørene? Da de blev sittende, la hun selv skeen fra sig og reiste sig.

«Vi maa gaa efter kjørene straks,» sa hun; «reiser indien inat, blir kjørene med, – vi kan vel se det!» – Hun satte And-Ongen paa armen og begyndte at gaa bortover.

64– – «Gud trøste mig for dig, Beret, – jeg mener du er gærn!» ropte ho Kjersti over sig.

Men der sat han Per Hansa og saa paa konen sin; og det lyste saa op i ansigtet hans, at det blev vakkert. – – – – Der kunde de se kjærring! – – – – Han sprat op og stod ved siden av hende.

«Gaa bare og ét, du Beret-mor! – Jeg skal nok gjøre det der, – og det haster vel ikke, før vi har ætt. – – – – Vi kan vel ikke rende fremmedfolk op i synet.» –

Mens de nu sat der og aat grøten, var han saa gærn i ordene til han Sam om, hvor stygt indien kom til at bære sig ad med kjørene, at det grøsset i kvindfolkene. – – – – – – «For det har jeg da baade hørt og læst, at de heller skalperer ei ku end en kar. – Har ikke du læst det? – høh – det var da merkelig! – De skal være gærne, ser du, efter skalpen av et kuhode. – – De tørker dem og bruker dem til vinterluer!» –

Ho Beret saa paa ham. Det forekom hende, at det passet saa ilde for ham at sitte der og snakke slik; hvis de var rædde, kunde de vel ikke for det; ordene lød stygge i hans mund; hun syntes de gjorde ham selv styg. – – «Kan du ikke tie stille med det der snakket naa! – – – – – Det er vel ikke saa stort karstykke at skræmme kvindfolk som er ræd nok før,» sa hun paa sin stille maate og saa ikke op.

Da tidde han Per Hansa med engang og blev brændende rød. – I alle de aar de hadde levd sammen, hadde det ikke hændt, at hun hadde skammet paa ham i folks paahør. – Og nu snakket hun saa stille og saa ikke op! – – – – Han gav sig god tid med maten; det hun hadde sagt, blev ved at gaa igjen og rispet saar der det gik.

Endelig la han fra sig skeen og reiste sig, stak pipen i munden og kaldrøkte.

«Egentlig burde du, Sam, som er saa flink baade i østerdølsk og indiansk, gaa efter kuskraklet dit selv, 65– men – vel, der kunde være kvindfolk derborte, og de skal man passe sig for!» slængte han fra sig. – «Det er kanske bedst jeg gaar selv.» –

Der kom han Store-Hans smættende, stak haanden sin ind i farens. – Han Per Hansa saa ned i et lysende ansigt, som stod paa skakke og saa rødt og smilende op i hans og bad saa vakkert. – Aldrig et ord sa gutten.

«Ja, du siger noe!» sa faren, tok om haanden og begyndte at gaa.

«Kom hit, Hans!» ropte moren; der var angst i maalet nu; det var bøn i det.

«Nei,» sa han Per Hansa kort, «han Hans skal være med mig,» han ventet ikke paa svar, tok haardt om guttens haand, og gik.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.