I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

IV.

Store-Hans var altfor optat til at lægge merke til optrinnet mellem foreldrene. I førstningen var han bare levende iver, han tok mandige steg, snakket fort og dæmpet, men kom stadig tilbake til samme spørsmaal:

– Hvad agtet faren at gjøre med indien?

– Gjøre? – – Han Per Hansa kom ikke længere. Ordene som konen hadde sagt, og som alle hadde hørt, ringte uavladelig for ham.

– «Ja, hvad skal du gjøre?»

«Vi faar naa se da.» – Han rykket sig ut av det og tilføide sterkt engang til: – «Vi faar naa se da!»

«Vil du – – vil du slaas med dem?»

Han Per Hansa tok godt om haanden:

«Vi faar kanske nøie os med at skalpere!»

Han Store-Hans visste ikke andet end at skalpering var det værste som fandtes, men var ikke akkurat sikker paa hvordan det foregik, og saa maatte han spørre:

66Hvad var det for slag, – at skalpere?

– Aa ikke noget videre. – Visste han ikke det da?

«Nei; – – – Kan du ikke si det, far?»

Han Per Hansa flyttet den tomme pipen over i andre mundviken, og saa maatte han le: –

«Jo ser du, Store-Hans, naar huden blir rigtig tør og god paa hodene hos somme folk, saa tar indien og sprætter den av!»

«Vokser der ny igjen da!» – Store-Hans skottet op til faren sit hode; – og der fór haanden op under luen paa ham selv, før han sanset sig.

«Aa det gjør vel det, vet du!»

«Gjør – – gjør det ikke gruelig vondt?»

«Nei slet ikke; – det vil si: naar den er god og tør.»

Naaja, det var ikke saa vanskelig at forstaa, og han Store-Hans fattet det straks.

«Hvad gjør de med huden?»

«Hvad de gjør med huden? – – De bruker den vel, – ja, til votter og slikt. – De snur haarene ind, ser du.»

«Aa du jukser bare!» sa han Store-Hans og strækket skridtene for ikke at komme bakom.

«Det kan godt hænde! – – Men jeg trudde du hadde vet paa det.» –

Store-Hans skulde likt at spørre om andre ting, men turde ikke slippe stemmen løs; han kjendte den blev for tør. – Forresten nærmet de sig nu saa sterkt leiren, at han fik nok bare med at bruke øinene.

Og der var meget at se deroppe! – Nu var der reist et stort telt i midten; paa hver side stod fire mindre. Der var halvnakne, brune unger som sprang mellem teltene. – – – De lekte visst, trodde han Store-Hans, og fik straks mer mod. – – Og der saa han kvindfolk ogsaa! – – Nei, her var neppe nogen fare! –

67Teltene stod er stykke bakenfor vognringen. Midt mellem dem og vognene holdt nu nogen paa med et baal, bar brænde fra vognene og la paa; rundt baalet sat flere mænd med benene i kors under sig. – – – – Alle røkte, – det merket han Per Hansa sig først. – – – Ilden fra baalet tok til at kaste sterk lysning; hudfarven hos dem som sat omkring, blev endda mørkebrunere, haaret mer glinsende svart. De sat der tause og røkte pipene sine.

De to kommende stod indenfor baalets lysning; én av mændene pekte paa dem med pipen; der blev sagt noget; ellers syntes ikke deres komme at vække nogen forstyrrelse.

Han Per Hansa kom fram og hilste, – saapas engelsk kunde han da. – Hilsenen blev besvart paa samme sprog. – – Der var én av mændene som sa noget, det lød som et spørsmaal; et par andre la noget til. – – – Nei, han Per Hansa skjønte ikke mukket og stod raadvild.

Men saa kom han Store-Hans ham til undsætning, – hittil hadde han holdt sig bakenfor faren, – og hvisket fort:

«De vil vite om vi bor her!»

«Yes! – Yes!» nikket han Per Hansa sterkt. – «Sig dem, du, at det kan de forlate sig paa at vi gjør, men sig det endelig pent, forstaar du!»

Han Store-Hans kom et skridt længere fram og forsøkte saa godt han kunde med det lille engelsk han hadde lært vinteren før.

Visitten var over; her var ikke noget mer at gjøre for han Per Hansa; kjørene hadde roet sig like ved vognene – alle fire, saa det var bare at ta dem og gaa tilbake. – Men han kunde mest som ikke faa sig til at gaa heller; duften fra pipene fløt saa livsalig forlokkende ut i kveldbrisen, at den holdt ham fangen. Han hadde ikke hat sig en skikkelig pipe paa over to uker, og kan kunde godt kjende paa lugten, at dette var sterk tobak. –

68Fristelsen blev ham tilsidst for vældig, han orket simpelthen ikke holde igjen. – Han saa sig om, valgte det ansigt som forekom ham bedst, tok pipen ut av munden og gjorde tegn, at han skulde like at faa noget i den! –

Joda, det forstod ansigtet udmerket. Manden lo og sa noget til de andre, trak ut av skjorten en stor pung, som han bar i en snor om halsen, aapnet den og bød fram. – Han Per Hansa grep til med begjærlig haand, tok nedi pungen og stoppet godt. – – – – «Tak skal du ha mand! – Kommer saasandt han Hans Olsa igjen før du fær din veg, skal du nok faa igjen – – – – – – Du, Hans, faar oversætte saa godt du kan. – – – Forgalt ogsaa, at vi ikke kan snakke med bra folk!» – – – – – Han Per Hansa gik bort til varmen, karret sig ut en glo og la paa pipen og tændte med lange, velbehagelige smat.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.