I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

VI.

74Han Per Hansa vaaket hos manden om natten, saa paa klokken og byttet omslagene; hver gang han hadde av haanden, gned han i nogen draaper til av flasken hans Hans Olsa. – At smerten ikke blev værre kunde han se av mandens ansigt; nu sov han av og til.

Det var over midnat nu. – Hele leiren sov. Mændene laa der indtullet i sine brokete tæpper som mumier og sov med føttene mot baalet. Av og til var der en som reiste sig og bar ved paa baalet, – det var altid den samme. – – – Natten var stille og stor; baalet brandt og kastet lysning vidt omkring.

Han Per Hansa kjendte han blev træt og døsig; han fik nok mande sig op, skulde han greie hundevagten! – Men saa reiste han pludselig paa ørene og sat lysvaaken. Der lød skridt i græsset bortenfor, – nølende skridt, rædde skridt, som traadte varsomt, kom nærmere; – stod; – lyttet. – Manden sov, hele leiren syntes at sove nu; han kunde bare ikke fatte hvem som fór der ute saa stilt? – – – – Han reiste sig, gik nærmere baalet og stod i lysningen. – Da lød skridtene igjen, blev faste og kom helt frem. – – – – Ho Beret stod indenfor lysningen og saa paa ham.

Han Per Hansa fanget hende med synet og kjendte det gaa saa godt og varmt gjennem sig. «Kom bare du!» sa han lavt. «Her søv hele huset.»

Hun kom nu over paa den siden av baalet hvor han var; men saa ikke paa ham. Ansigtet var rødt og hovent. – «Naa har ho visst graatt meget,» tænkte han, og angeren over at han hadde været haard i ordene mot hende, rant saart gjennem ham. – – Han gik og tok hende i haanden og førte hende til ilden. – – – «Du skulde sove paa denne tid av natta! – – Stakkar, har du naa været ræd igjen?»

Der gik rykninger gjennem hende men hun fik ikke munden op til ord, satte sig paa marken nær 75baalet. Han tok plass ved siden, la én arm om hende, og den andre haanden fandt en av hendes. – – – Da begyndte hun at graate stille; han hørte det, klappet haanden og sa glad: «Du skal bare se at kallen staar det,» syntes selv det lød rart og spurte efter de andre.

Det svarte hun ikke paa straks; han hørte indianeren røre paa sig og saa paa ham. Manden laa der med sine svarte øine rettet paa dem.

Han Per Hansa gav sig til at stelle med haanden igjen, manden sat oppe nu; ho Beret stod like ved og saa paa.

«Hvis du hadde noget at binde rundt klutene med, saa de ikke løsnet naar de tørket, holdt det sig længere varmt for dig,» sa hun sagte, men stemmen bar godt frem allikevel.

«Der sa du noet! Den som bare hadde det!»

Hun vendte sig fra dem og gav sig til at pusle med klærne, kom undselig og rakte ham et av strømpebaandene. – – «Gaar det her an?»

«Gaar an, – nei du Beret, du Beret! Akkurat hvad vi trænger, ser du!» – – – – – Han tullet nu godt rundt og bandt sokkebaandet om det hele. – – – «Kallen er bedre, – det kan jeg se paa øinene hans, og næven er ikke saa haard. Men jamen staar det om for ham!»

Da nu indianeren hadde faat omslaget paa, stod han op og var borte i en av vognene, kom med tre tepper og rakte han Per Hansa, fortalte ham ved tegn, at nu skulde de tulle teppene om sig og lægge sig.

«Ja saan er det, Beret, naar man kommer til skikkelige folk! – Naa tror jeg nok kallen greier sig en times tid, og naa skal vi akkurat køie os!» – – – – Han tullet hende ind i et teppe, sig selv ind i et andet; saa la de sig begge med føttene mot baalet og trak det tredje teppet over sig. – – – – – – – Han tok fast om hende: «Naa kan du bare sove, Beret-guldet mit!» – – Hun faldt nu straks til ro og sov til morgenen begyndte at rødme østpaa prærien.

– – – – – – –

76Indianerne blev der den følgende dag og nat. Hele det døgnet var han Per Hansa mer hos dem end hjemme. – Han Store-Hans maatte faa være der det meste av tiden og se hvordan det gik. Han Ole kom ogsa av og til.

Ikke før ved middagstid den tredje dag brøt de op og drog videre nordover. Den vonde haanden saa styg ut endnu; men faren var over for det første. Han Per Hansa hadde laget en slynge for manden til at bære haanden i.Den vonde haanden … haanden i] Per Hansa fungerer her som sykepleier for indianeren og redder livet hans. Det er et velkjent motiv i fortellinger om hvite menns vennlige møter med indianere. Det har sikkert Rølvaag vært klar over.

De brøt nu op og kjørte. Men der kom kallen nedover mot huset og leide en fuldt opsadlet pony efter bislet; en vogn stod et stykke længere oppe i bakken og ventet.

Manden kom vel for at si tak for sig, tænkte han Per Hansa, reiste sig og gik ham imøte; ho Beret og barna fulgte langsomt efter.

Den fremmede kom like hen til Han Per Hansa og sa noget; tøilene han ledet ponyen efter, la han i haanden paa ham og sa noget igjen; gjorde et kort, stivt buk, vendte sig og gik sin vei. – Det var en høi, svær mand, karslig og vakker at se paa.

«Er manden besæt og gærn?» ropte han Per Hansa. «Kan du begripe hvad han mener med det her!»

«Han vil gi dig hesten!» ropte han Store-Hans, og øinene var tindrende runde.

Han Per Hansa kræmtet sterkt og skyndte sig efter manden. – «Det her gaar slet ikke an!» ropte han.

Men indianeren kløv op i vognen og kjørte sin vei.

– – «Nei naa har jeg ikke set det værre!» sa han Per Hansa; han stod der med tømmene om armen. – «Sadel og alting!» –

Han Store-Hans hev sig rundt og stupte kraake, og maatte gjøre det engang til. – Aldrig i sit liv kunde han huske at han hadde været saa glad. – Og saa maatte han og broren bort til ponyen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.