I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

XIII.

Dagen efter var ikke guttene at faa ned fra hustaket; de kløv op straks efter frokosten og sat der. Formiddagen led; det blev middag. Han Ole kom ned og fik mat; men han Store-Hans blev sittende. Mo–98 ren syntes ikke det var saa rart og lot ham være. Det led over nonsleite, og endda var der ikke nogen at se.

Saa lød der pludselig ivrige ord oppe paa taket, og han Store-Hans ropte ned med sterk røst, at – – at – – naa kom faren! Ja han kom naa! – – – – Og kjørene hadde han med! – det var han Ole.

«Vi maa avsted og fortælle det til de andre!» sa han Ole. – – «Til ho mor først!» sa han Store-Hans, han hadde glemt at de netop hadde skreket ned begge to. – Og guttene piltet sig ned av taket, rev døren op, sa begge to paa engang at naa kom han far, fór saa avsted i næste nu. – Det bar først til han Hans Olsa med nyheten, saa til Tønset’n, og saa nordover til Solum-guttene. Paa hvert sted, den samme tidende: «Naa kommer han far!» – det var han Ole. – «Og kjørene har han med!» sa han Store-Hans.

Og det var rigtignok; der kom han Per Hansa ridende paa ponyen og drev alle kjørene foran sig. Efterhvert som optoget blev seendes fra hvert sted, blev kjørene talt. – – – Men det var da rart? – Tvesyntes det nu for dem? – Saa blev der talt igjen, og det gik akkurat like ens; hver som talte, fik én ko for meget! – – Der skulde være bare fire, og nu var der fem, – det gik simpelthen ikke an at komme fra det – der var fem! – De kom rækende som perler paa en traad og var let at tælle, – han Per Hansa paa ponyen kom sidst! – –

Folk blev staaende og se paa, og saa la hver mors sjæl ganske instinktmæssig paa vei bortover til han Per Hansa. Hver maatte faa fat paa sin ko; alle hadde trang til at snakke med ham, og høre hvor han hadde færdes disse to dagene, og alle maatte ha greie paa den femte koen!

Det sidste fik de greie paa først; før toget var helt fremme, saa de, at den femte koen slet ikke var nogen ko! Nei det var ingen ko, men en énaarings okse. – – – – Han Per Hansa selv var næsten 99ukjendelig der han sat paa ponyen; ansigtet var fælt skiddent og stripet efter svetten, som hadde rundet og randt fremdeles. Det var dog ikke det de saa først; det var noget han hadde paa brystet, noget som lignet paa lag et skap? Nei du vide verden, var det ikke et fuglebur, bygd av spildrer! og inde i det laa én hane og to høner! –

Ho Beret stod ute, hun ogsaa; hun kom længere fram og ænste ikke de andre; de var forresten saa rare av sig, dristet sig ikke borttil, og veg unda naar hun kom.

«Kan du si mig hvad du kommer med?» spurte ho Beret bløt i røsten, men stille som hun var undselig.

Han Per holdt paa at løse buret av sig.

«Aa,» sa han træt, næsten sløvt; «naar jeg fór saa langt likevel, syntes jeg det var bedst at faa noget utrettet med det samme.» – – Han rakte hende buret. – «Her har du naa hønsene dine. – – Jeg vet ikke om det er liv i dem ennaa, eller hvad der er?»

Ho Beret tok imot og gik op til huset med buret. Og saa trængte de sig om ham, de andre, og vilde ha besked om alle de viderværdigheter han hadde været ute for.

Men Tønset’n var først:

«Kan du si mig, Per Hansa, hvad det er for en kar du har gaaende her med kjørene?»

Noget likt et grin la sig over det svette ansigtet.

«Han der? – Aa, det er bare en trønder.»

«Nei er du gærn! – Ja da maa han vel være god! – – – – Hvor knep du han henne?»

Han Per Hansa lot som han ikke hørte, men kom sig ned av hesten, og rakte tømmene til han Store-Hans. – «Vand ham naa, og stel godt med ham! – – – – – – Hvor jeg knep ham? – Jeg forlokka en snild trønderkjærring til at betro mig ham paa et aars tid. Jeg lovet hende 10 dollars for resten. Det 100blir akkurat 2,50 paa dig Syvert. – Men du ser, det blir billigere for dig i længden end at fare op og ned hele Dakota Territory og lete efter kua di!»

Ho Sørine og ho Kjersti var varme og sterke i sine taksigelser over han Per Hansa, og de mente hvad de sa. Men de klokeste ord, syntes han, kom dennegang fra ho Kjersti. Hun stod der og hørte hele beretningen til ende, og hvor langt og længe han hadde reddet, og sa stille og betænksomt:

«Naar løsten kan være saa sterk i et umælandes beist, hvad kan den saa ikke være hos et menneske! – – – – – – Det der spiloppet skal jeg aldrig glemme dig, Per Hansa!»

Og saa lo de alle. –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.