I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

VII.

44Samme kvelden begyndte han Per Hansa at bygge hus.

«Nei kvil dig naa et grand, Per Hansa!» bad ho Beret, «du maa da bruke forstand!»

«Visst skal jeg kvile, – det er netop der jeg skal! – Kom naa og vær med du òg, du kan ikke tru hvor trøisomt det skal bli, – – – hm, nyt hus paa sjøleigan jord! – Ikke saa du behøver at arbeide, ser du; men du maa være med at se kongsgaardenkongsgaarden] et ord fra norske eventyr som Per ofte bruker om eiendommen i Dakota reise sig!»

De blev med ham alle sammen. Og saa var det saa urimelig morsomt at de holdt paa, til de ikke kunde se at lægge torven skikkelig. Men da sa han Per Hansa stop; nu hadde de gjort en god dags arbeide, og nu fik det være nok for idag; løn skulde de faa allesammen, men de hadde ingen tid at fante bort med slikt nu!

– – Den kveld tok trætheten ham straks, og der var ingen syner.

Hver morgen før frokosttid bygde nu han Per Hansa, og hver kveld saasnart de hadde faat i sig maten. – Alle var med og hadde stor moro av det.

– For baade Tønset’n og han Hans Olsa tok det sig ut som der var trollskap løs borte paa landkvarten hos han Per Hansa; endda han og hele familien drev dagen lang med at faa op aker, kom der en forfærdelig gamme voksende op av jorden.

Han Per Hansa pløide og harvet og hakket, han bygde og satte poteter og syntes altsammen var saa morsomt, at han ikke hadde raad til at sove bort den mindste stund. Det var ho Beret som først sa stop. Da han den fjerde morgen hev av sig og vilde fare op i blaa-otten, laa hun der vaaken og passet paa ham. Straks han rørte paa sig, la hun armene godt om ham og sa, at nu skulde han bli liggende; dette gik slet ikke an, han maatte da huske paa, at han ikke 45var mer end et menneske! – Og saa mildt og vakkert snakket hun for ham, at han gav sig paa det og blev liggende. – Men urolig var han. Det tok ikke længe at lægge et omfar torv;et omfar torv] en runde med torv i husets omkrets og om det saa ikke var mer end bare ett, monnet det dog vakkert. – – Ho Beret mente det godt, hun forstod bare ikke, hvor urimelig meget han gik der med i tankene, – ting som han maatte faa se at faa gjort straks! –

Ja ho Beret, ho var mangfoldig til menneske; – ikke trodde han at hendes like fandtes; de to sidste dagene hadde hun skyndt sig at gjøre fra sig hjemme, hadde tatt And-Ongen ved haanden og var kommet op i akeren til dem; der lot hun barnet leke i græsset, kom saa og hjalp dem; der hadde hun nu gaat jevnsides med dem og tat sin fulde mon saa godt som non kar. – Og det var bare for at lette ham, – og her laa hun nu vaaken og passet paa ham!

– – – Da de hadde faat hakket og harvet saapas at der blev noget at plante i, saa lette ho Beret fram av tølenetølene] husredskap, småsaker sine frø av alle verdens sorter, som han ikke visste hverken hvor eller naar hun hadde faat fat paa. Hun kom med kaalrabi og gulerot, hun hadde baade løk og tomater, og jamen kom hun ikke med meloner og! – Slik kjærring! – – – – – Han kunde gjerne føie hende og bli liggende, naar hun bad saa vakkert om det! –

Hvordan det nu end gik for sig, saa hadde de hos han Per Hansa en stor aker oplagt, planter og alting, og et stort hus færdig til tækking, da han Hans Olsa og Solum-guttene var færdig med tækkingen paa husene sine og bare saavidt var kommet sig skikkelig igang med pløiingen. – – Tønset’n hadde dog pløid adskillig mer – han Per Hansa maatte tilstaa det – og drev nu med at sætte poteter. Men saa stod det heller ikke paa for ham, huset hans var færdig til at flytte ind i, da han kom ivaar, – det lille fjøs han nu hadde bygd sig, var da ikke mer end et godt 46dagsarbeide –, og saa hadde han hester ogsaa; nei det stod ikke paa for ham at komme fram!

Sent en eftermiddag laa det store akerstykket hos han Per Hansa færdig; alle potetene han hadde bragt med sig hjem, var opskaaret og stukket i jorden. – – Bare ett øieøie] groe i hvert stykke, det er nok i slik jord!» hadde han formant ho Beret, mens hun sat der og skar. – Alt frø ho hadde været framtænkt nok til at ta med sig, var ogsaa plantet. – – – Stykket saa større ut end det i virkeligheten var. Det stak godt av mot alt det grønne omkring; stod en litt borte, saa det ut som nogen her hadde sydd en svart lap paa et uendelig grønt klæde. – – For han Per Hansa som nu var færdig og gik der og saa paa det, tok lappen sig godt ut. Her var han bare saavidt kommet fram, og hadde allikevel faat mer sæd i jorda end noget andet aar, siden ho Beret og han begyndte for sig selv. – – Vent bare til næste vaar!

«Naa har vi netop gjort fra os en stor vaaronn, Beret-mor,» sa han til hende; «ikveld maa vi faa os en rigtig godgraut til at signe det med som i jorda er kommet!» Han stod der fremdeles og saa utover akeren sin; og det lyste i øinene paa ham.

Ho Beret var træt av arbeidet; ryggen verket, saa hun syntes den kunde gaa av; hun ogsaa saa paa akeren og vandt ikke faa nogen glæde fram.

– Det er da bra at han er saa glad, tænkte hun sørgmodig. Det maa vel bli bedre med mig ogsaa med tiden. – – Men hun sa det ikke, tok barnet ved haanden og gik hjem. Der maalte hun ut det halve av hvad Fagerros hadde git imorges, slog vand i til det blev nok, fandt nogen gryn i en pose og laget grøten. Før hun satte den fram, hadde hun et litet smørøie i hvert fat, – et lite øie der bare saavidt vilde holde sig aapent, strødde saa litegrand sukker paa; det var saa flustflust] mye som hun hadde raad til, og velsaa det. Men da hun saa hvilken glæde det blev paa guttene, og hørte alle lovordene hans Per Hansa om hvor47 flink en husmor hun var, blev det litt bedre for hende ogsaa, tok saa litt til av sukkerposen og strødde paa. – – – – Og saa sat hun der og smilte og var glad over, at hun ikke hadde sagt noget om hvordan det verket i ryggen! –

– – – – Den kvelden bygde de atter paa huset saalænge de kunde se.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.