I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

I.

Med han Per Hansa bar det længere og længere ind i eventyr, det merkelig rare eventyret, hvori han var baade kongen og prinsen og eide al herligheten selv. Og det var med dette som med de andre: det blev morsommere og mer dyrebart umistelig jo længere indi det bar. Han var som barnet som altid sier: «Mer, – mer!»

Han kunde ikke være iro uten naar han blev for træt og sovnet fra det. Det hændte ikke ofte, for det var for morsomt til at bli træt av. – Og saa blev det vakrere, med sterkere sol over slottet, jo længere det led.

Hvordan kunde vel han Per Hansa faa stunder til at sætte sig ned? Gik han ikke her paa 640 maal av den bedste muldjord i verden, som blev hans fastere og fastere for hver dag som gik, og for hver faarfaar] plogfure han fik lagt op? – – Han saa paa jorden og lo, lo godt som til noget vakkert og morsomt. – Slik jord da! Bare at sætte plogen i og snu torven, saa laa akeren der. – Slet ikke var det her almindelig jord som gav bare byg og havre, poteter og høi, og den slags almindelige saker; aanei, denne var nok langt finere og lækrere; den var for hveten, ja for hveten altsaa, selve kongen blandt kornsortene! Denne jorden hadde Vorherre skapt netop for det ædle frø, og her gik nu han Per Hansa paa 640 maal som han eide selv! –

En lokkende, vakker tanke var begyndt at dæmre for ham –: Denne kvarten her var bare til aker; kvarten som laa jevnsides paa øst, til kreaturer, havn 102og høi! Aaja, det gik an at bruke den som laa jevnsides paa vest ogsaa; den paa øst var naa bedre, for den hadde aapent vand. Med disse to kvartene vilde det bli gildere end hos de fleste konger i gamle dage! – – Men han snakket ikke om den andre kvarten, nævnte den aldrig med et ord til nogen; han saa ikke endnu hvordan han skulde faa fat paa den; men guttene vokste for hver dag, og det blev vel penger med tiden. Forresten hastet det slet ikke endnu, – det her var da bare begyndelsen!

Og saa var der saa mange andre gode og vakre tanker at more sig med ogsaa, om ting som maatte komme først. – Der var nu buskapen. Det skulde vel bli noet til buskap med tiden, – hester og griser, naut og høns, ænder og gjæs, stort og smaat! Det skulde snadre og grynte, raute og vrinske fra hver en krok. – Aajo, her skulde sagtens bli liv for ho Beret-mor at stelle med!

Men morsomst var det naa at gaa her og stelle med kongsgaarden han skulde bygge sig. Hus for baade høns og griser, et rummelig fjøs, et gildt stabbur, og saa selve slottet da! – Kongsgaarden skulde staa der flunkende ny og skinnende, – selve slottet hvitt, med grønne nøver. – Var naa ikke det her vakkert og trøisamt? – – Og han og guttene skulde gjøre det altsammen!

Der var mangt andet rart ogsaa – akkurat som i eventyret. Tingene laa der løndomsfulde rundt om og hadde trollhamtrollham] dekke som gjorde dem usynlige paa, saa ingen kunde se dem; men saa kom han og rørte ved dem, dryppet nogen draaper av hornet; hammen var borte, og tingene laa der og skinte! – – – – –Der var mangt … skinte] Rølvaag tenker nok her på kvadet om Gylfaginning der det drypper dråper fra horna til hjorten Eiktyrne ned i brønnen, som så blir omgjort til elver. Netop nu gik han her og saa paa noe saa vakkert at det lyste i ansigtet og gjorde de grove, sterke træk vakre; han hadde pludselig opdaget en ting utenfor slottet. Der laa noe der, – yes sir! Et stakit rundt en stor, stor hage! Og stakittet var ogsaa hvitt, som slottet. Der stod mange 103trær baade utenfor og indenfor; trær med epler paa, trær med anden frugt, og – og – trær med kongler paa, yes sir – trær med grankongler paa! – – Det blinket i øinene paa han Per Hansa, der kom vand rundt øienlokkene – for der hang virkelig grankongler paa non av trærne! – – – – – – Nei, han visste ikke endnu hvor han skulde efter dem, de trærne; men ha dem skulde han. –

Han Per Hansa kunde ikke være stille. Bare levende, glad uro var han, han stod der og aapnet begge armene mot den rareste fremtid, som allerede var begyndt at komme. Han blev saa skøieragtig glad og kjælen. – – – – Men i ro kunde han ikke være. – Skulde han sitte stille en søndag, kom han let i daarlig lune, hadde heller aldrig tid længere end til middag; saa maatte han ut og røre paa sig. Fandt han ikke paa noget andet, tok han lange streiftog utover præriene, fandt snart den vakre byggeplassen, snart hin. – Her kommer der visst non og slaar sig ned, tænkte han; saa kan jeg være med dem og fortælle dem hvor de skal bygge! – – – – – – Og samme slags jord næsten hvor han kom. – – Det merkelige laa her og var uendelig! – –

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.