I de dage

av Ole Edvart Rølvaag

II.

Guttene var kommet hjem en søndagskveld og hadde baaret sig som om de var styrne.styrne] ville og gale – De hadde været en lang tur vestover prærien til non store sumper som laa derute, med høit græs og lange strækninger av aapent vand indimellem. De kom nu hjem og berettet at der laa tusen paa tusen av ænder dervest, og de var ikke ræddere end at man næsten kunde ta dem med haanden. Han Store-Hans hadde aldrig set noget saa galt. Han fortalte om ændene derute, om hvor mange de var, om hvor tamme de laa, til det blev sittende i halsen paa ham, og hele kroppen skalv, – med broren gik det ikke stort likere.

104Siden blev guttene gaaende og snakke om ændene. Paa ett eller andet vis maatte det vel gaa an at faa tak paa dem? – Hagle hadde de ikke; ho Lang–Maren kunde de ikke ta til det bruk, sa faren; der var lite nok mat for hende slik det var, og ingen kunde vite, nei – ingen kunde vite. – Hvad det var «ingen kunde vite», nævnte han ikke. – Men de forstod at med den børsen blev det ingen ænder. – Der laa altsaa ændene og rodde i utællelig mængde, fløi op fra den ene vandpytten og la sig i den næste naar guttene kom for nær. – Og her var ikke saa meget som en stein at finde, – det var saa galt som det kunde være. –

Efter at de opdaget ændene, hadde guttene været der hver søndag og set paa dem, – de trodde der blev flere for hver gang. Snart var der ikke andet snak mellem dem end om ændene, og om hvordan de vel skulde faa fat paa dem. – Faren hadde endnu ikke hat tid til at være med og se paa herligheten.

Men saa en søndagseftermiddag først i august tok han sig en tur vestover med han Store-Hans. Han Ole maatte være hjemme. Moren skulde da ikke sitte alene, hadde faren sagt, hun som hadde tre voksne karer gaaende der. Og han Ole, som var størst, fik ta sin tørn først. Gutten bar sig saa ilde at moren mente det var bedst han ogsaa fik slippe avsted. Faren var døv paa det øret; næste søndag skulde han selv være hjemme, og han Ole faa gaa; idag fik det nu bli som han hadde sagt.

Saa gjorde da han og han Store-Hans færden. Ja ænder var der, det var da baade sikkert og visst. Faren maatte mindes fuglebergene nordpaa Finnmarken da han nu fik se hvordan det saa ut her. – Han Store-Hans pekte og snakket lavt til faren, til øinene randt i vand og han maatte kræmte for at faa op halsen.

– Trodde han slet ikke der var non maate at knipe dem paa?

105– Vel, mente faren alvorlig, de fik kanske prøve med salt paa styvenestyvene] stjertene deres!

– Salt paa styvene! – Gik det an?

– Hø, hø; de brukte slikt i gamle dage. – – – Men saa maatte faren le, og det ødela det hele. Han stod der og saa paa al fuglen og var selv gladere end nogen smaagut. Det blev vel en raad, sagtens blev det en raad naar han nu bare fik tid at snu sig! – – Der stod intet i eventyret om at kongen hadde haggelbørse, men han spiste vel ænder for det? – – – Det som var gjort, kunde vel gjøres engang til! –

Men saa likte ikke han Store-Hans, at faren gik der og spøkte og gjorde nar. Det her var ikke akkurat moro. Hvis bare faren vilde, kunde han vel finde paa noe at fange dem med, – for han magtet hvad det var. – Hvorfor vilde han ikke, – han saa jo hvor tykt det laa? – –

Det var paa veien hjem fra den turen, at han Per Hansa gjorde sin store opdagelse. Hjemover tok han Store-Hans benveien; han maatte skynde sig til broren og fortælle hvad han og faren hadde set idag. Men faren likte ikke at gaa op igjen hvor han hadde været før, saalænge der endnu var saa meget land han ikke hadde set paa. Han tok sig en lang sving østover. Han hadde ofte undret sig paa hvor langt vest kvartene deres strakte sig, men aldrig fundet tid til at skridte det op. – Nu kom han samme veien, idag hadde han god tid, og nu skulde han akkurat gaa op vest-grænsen til disse rikene!

Sørlinjen til Tønset’n hadde han god greie paa, og alle som gik øst og vest. Nu gik han til han var i farvandet hvor linjen skulde ligge, gik først østover et stykke, men syntes det blev for langt at gaa helt til enden, og snudde vest igjen. Han fik nøie sig med at ta det paa et skjøn idag. – – Her, omtrent, maa det vel være, tænkte han, stanset og tok bestik nordover. Han kunde vel ha gaat hundre skridt da skotaaen spændte mot en paale som stod der og dukket og sov 106i græskanten. Han Per Hansa saa ned, fik øie paa paalen og stanset med et voldsomt ryk. – – – – – Hadde han Syvert været her ogsaa og sat ned merket sit? – Han var forsigtig, han Syvert!

Han Per Hansa bøiet sig ned og saa paa paalen. Ganske rigtig! – Her stod anvisning baade paa sektion og kvart. – Men navnet nedenfor – – navnet? – Han la sig paa knæ og saa paa det til det sortnet for øinene paa ham, han maatte saa spørre sig selv om han drømte. Navnet paa paalen var slet ikke «S. H. Tønset», hvad det skulde været; der stod «O’Hara», og ikke noget andet. Altsammen var skaaret ind med kniv, og merket viste østover! – – – Da han Per Hansa reiste sig op igjen, tok han i græsset der hvor han hadde ligget det ned med knærne og reiste det med haanden.

– – – «Jah!» sa han høit og begyndte at gaa. Men da han var kommet et stykke bortover, snudde han, gik tilbake til merket og læste navnet endnu engang. For at bli viss paa at han nu saa rigtig, lot han pekefingeren følge indskjæringen og stavet navnet. – Jo, det var ikke til at ta feil av! –

Han Per Hansa la kursen bent nord og gik langsomt. Det glade, gode uttryk ansiktet hadde hat, var slukt og koldt; han saa træt ut. Men saa tok han til at skynde paa. Han gik til han stod paa sørgrænsen hans Hans Olsa; der gav han sig til at lete, først østover, saa vestover, og litt længer ind paa den andre kvarten.

– Og der stod paalen igjen! – Han saa sig om til alle sider. Nei, der var ingen at se nogensteds; og saa la han sig paa knæ og undersøkte merket. Anvisningen paa landet gad han ikke se paa, men navnet, navnet! – Der var vand i øinene; nu da han stod der og bøiet sig, var det vanskelig at se. – «Joe Gill», stod der paa denne paalen, – «Joe Gill», og der skulde staat «H. P. Olsen»! – – – – Han reiste sig. Det runde godlynte ansigtet var langt og mørkt.

107Ganske mekanisk gav han sig til at gaa nordover til han kom paa grænsen mellem ham og han Hans Olsa, hvor han blev staaende og smaakrydse øst og vest. Han gik der længe og bautet, men kunde ikke finde paalen her. At den stod her, var han ganske sikker paa. Det var utænkelig at ulykken skulde komme baade til Tønset’n og han Hans Olsa, og saa ikke driste sig nordover til ham. Han gik og lette til han maatte gi op at finde merket, tok til at gaa nordover efter samme linjen til han kom over skillet mellem sig og han Henry, og gav sig til at lete paa den kvarten. – Nei, – ikke der heller var han istand til at finde noe merke? – – Det blev nu saa sent at han maatte gaa hjem. – – – – – – Bare for en liten stund siden hadde han gaat der saa glad og let som et barn; han kom hjem og syntes han aldrig i sit liv hadde været saa træt.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I de dage

Romanen I de dage kom på norsk i 1924 og er første bind i et firebindsverk som ble utgitt i perioden 1924–31. Verket regnes som det fremste innen norsk-amerikansk immigrantlitteratur.

Vi følger Beret og Per Hansa som har reist fra Helgelandkysten til det ukjente Amerika med ønske om et bedre liv. Sammen med en gruppe nybyggere drar de vestover til Dakota-territoriet for å sikre seg land og sette bo. I kamp med hjemlengsel og naturelementene etablerer de en ny tilværelse på prærien.

Tidlig i romanen kommer kontrasten mellom drømmeren Per Hansas optimisme og Berets religiøsitet og tungsinn fram, et tema som får stor plass. For Per Hansa er Midtvesten en ny verden full av muligheter, men Beret har vanskelig for å tilpasse seg sitt nye liv langt fra hjemlandet.

Sammen med andre bind i romansyklusen, Riket grundlægges, ble romanen oversatt til engelsk og utgitt under tittelen Giants in the Earth i 1927.

Les mer..

Om Ole Edvart Rølvaag

Rølvaags forfatterskap har spilt en viktig rolle både i amerikansk og norsk litteraturhistorie. Han deltok gjerne i kulturdebatter og var spesielt opptatt av saker som innvandring og intergrering. Rølvaags kultursyn var forankret i troen på at immigrantene gjennom å verne om sitt eget språk og sin egen kulturarv bedre kunne håndtere den kulturelle smeltedigelen USA var. Han var spesielt opptatt av morsmålsundervisning.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.